Leiden722015Zaterdag 7 februari jongstleden bezetten activisten van het Identitair Verzet de in aanbouw zijnde megamoskee in Leiden. De gehele Nederlandse elite schoot in een stuip, want burgers die hun mening geven, dat moeten we toch niet willen in dit land. Ahmed Marcouch (PvdA) was de eerste politicus die zijn –altijd genuanceerde- opinie de wereld inslingerde met de sterk onderbouwde ‘tweet’ “Extreem rechtse idioten bezetten moskee. Zijn uit op ontwrichten samenleving. aanpakken en Lik op stuk! #moslimhaat”, en werd spoedig bijgevallen door Ibrahim Wijbenga die zijn gehele Godwin- vocabulaire voor de gelegenheid uit de kast trok met het pareltje “Tegen deze gevaarlijke rechtsextremistische neonazistische pvv’ers moet keihard worden opgetreden”.

Met dergelijke uitspraken kan men maar één ding concluderen, de betreffende actievoerders hebben ofwel een stevige identiteitscrisis (linkse rechtsextremisten, pro- Israël nazi’s etc.), ofwel zijn de heren politici doodsbang voor een waarheid die door deze activisten wordt uitgesproken. Om dit uit te zoeken trof ik Anna (red. een gefingeerde naam in verband met de bedreiging van het extreem linkse kamp op de universiteit in het verleden) in café de Keyzer in Leiden om deze actie te bespreken.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, zijn jullie extreem rechts of neonazistisch?

idverzetIn het geheel niet, ik ben een gezworen tegenstander van totalitaire regimes, en elke ideologie die de onderdrukking van mensen nastreeft. Daarbij ben ik niet van mening dat de ene groep mensen intrinsiek beter of slechter is dan de andere. Ik ben dan ook geen racist, maar ben wel van mening dat mensen afgerekend mogen worden op de keuzes die zij maken. We zien de afgelopen jaren echter steeds meer het morele en ideologische faillissement van de linkse kerk de kop opsteken, waardoor hun politici zich geen andere raad weten dan het debat liever te voeren op basis van rondgestrooide ad hominem- argumenten dan op basis van feiten. Als de termen niet zo verwerpelijk waren zou men ze bijna als geuzennamen kunnen gaan zien voor vrijdenkers.

Je zegt “bijna”, je vat het dus niet op als geuzennamen?

Nee, ik kan termen die zo beladen zijn niet als geuzennaam accepteren. Een benaming die een betrokkenheid bij moorden insinueert of een intrinsiek anti-democratische inborst kan praktisch onmogelijk positief worden opgevat.

De uitgesprokenheid van de politici heeft wel voor extra aandacht gezorgd rondom jullie actie, ben je daar wel blij mee?

Jazeker, en het is ook positief dat de politici van de linkse kerk hun masker hebben afgenomen om zo ongenuanceerd hun mening te ventileren. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten, het levert ons extra aandacht op, en het toont het ware gezicht van deze mensen.

Wat bedoel je met het ware gezicht? De collaboratie met de oprukkende islam?

Ook, maar dat was al langer bekend. Wat ik schrijnend vind is dat deze politici vooraan staan om de vrije meningsuiting in te willen perken voor andersdenkenden, en daarvoor het hele arsenaal naar boven halen, maar zwegen als het graf toen de mening van de meerderheid van de omwonenden werd genegeerd, en zwegen toen ruiten van tegenstanders van de bouw werden ingegooid. In mijn optiek is de vrije meningsuiting de kern van de democratische rechtstaat, en de democratische rechtstaat is dan weer de spil van onze gehele samenleving. Op het moment dat wij ‘keihard’ moeten worden aangepakt omdat wij vredelievend onze mening geven, ligt het wezen van onze hele samenleving onder vuur, en dat nota bene door democratische volksvertegenwoordigers.  Het is tekenend dat de linkse elite elk persoon met een afwijkende mening ‘idioten’ vindt. Dit is de demagogie die ooit ook ingezet werd om bijvoorbeeld Pim Fortuyn het zwijgen op te leggen…

logoidentitair verzetWaarom hebben jullie gekozen voor deze moskee, en waarom juist nu?

De Al Hijra moskee is een toonbeeld van de decadente houding van onze regeerders. Het is het toonbeeld van de totale desinteresse in de burger en hun opinie. Het is niet de eerste keer dat wij actie voeren tegen de bouw van deze megamoskee- gedeeltelijk gefinancierd door gemeenschapsgeld-, eerder deden wij dit al bij het slaan van de eerste heipaal.

De omwonenden van deze toekomstige moskee hebben lang en verbeten strijd gevoerd tegen de komst er van. Op gronden van zowel parkeeroverlast, de te verwachten drukte, te verwachten overlast en het gebruik, en hoogte van, de gigantische minaret die bovenop de moskee komt te prijken. Ondanks al deze moeite heeft de burgervader elk bezwaar naast zich neergelegd en de bewoners valse belofte na valse belofte gedaan. Ondertussen kelderen de huizenprijzen en is er sprake van een ware straattereur tegen de wijkbewoners.  Afgelopen vrijdag was het weer raak. Bij een van de mensen die in het verleden verzet aantekende tegen de bouw werden de ramen ingegooid. Buurtbewoners zagen een groepje jongeren wegrennen. Deze waren van vreemde origine en dan hebben we het niet over Zweden. Indien de bestuurders geen dialoog aan willen gaan, dan moet er soms actie gevoerd worden om de dialoog op te eisen. En daarom stonden wij daar.

Daarbij wordt de wereld momenteel overspoeld door geweld, denk aan de Islamitische Staat, maar ook aan de aanslag op Charlie Hebdo. De islam toont de lessen van de koran in de hele Arabische wereld, en onze heersende klasse blijft mooi weer spelen, wij vinden dat dit het uitgelezen moment is voor een tegengeluid.

De burgemeester noemde de actie echter on-Leidsch, hoe kijk jij daar tegenaan?

De burgemeester heeft zijn ware kleuren al heel vaak laten zien in deze kwestie. Dat de man het ons aanrekent dat er geen Leidenaren op de moskee zelf aanwezig waren is natuurlijk een farce. Hij is zich er vreselijk goed van bewust dat de omwonenden die burgerlijk protest uitoefenden met onder meer handtekeninglijsten en een proces,  om zodoende de bouw te stoppen, zijn geïntimideerd, bedreigd en aangevallen. Hoe kan deze dan het de Leidse activisten kwalijk nemen dat zij weliswaar een actieve ondersteunende rol innamen, maar liever niet duidelijk herkenbaar op de moskee wilden staan? En nee, on-Leidsch was de actie zeker niet. Schijnbaar is het de burgemeester ontgaan waarom elk jaar het ‘Leids ontzet’ nog wordt herdacht, Leidenaren zijn weerbaar, tot de laatste ademtocht. Maar goed, de man is dan ook door de PvdA ingevlogen vanuit het oosten van het land.

Hoe is de algemene reactie geweest op deze actie?

Zeer positief. Duizenden burgers hebben zich positief uitgelaten, op onze website, onze facebookpagina, maar ook in reacties onder artikelen of via de e-mail. Wist je dat Geert Wilders gisteren in zijn kamerinbreng nog de hypocrisie van de regering hekelde en ons als voorbeeld gebruikte? Dat schept hoop voor de toekomst, we zijn al lang geen roepende in de woestijn meer. Zoals wijlen Pim Fortuyn het ooit zei “Dit land is het zat, c’est ca”.

Jullie kondigden een vervolg aan, wat kunnen wij nog meer verwachten?

Het Identitair Verzet is sowieso vanaf de oprichting erg actief tegen de islamisering, maar ook andere misstanden als pedofilie en de asieltsunami. Op dit vlak echter hebben wij een reeks vervolgacties gepland tegen de opgelegde vervreemding van onze wijken en de komst van tientallen nieuwe moskeeën. Veel details kan ik hier nog niet over los laten, maar ze komen er zeker.

Hebben jullie veel nieuwe aanwas overgehouden aan deze actie?

identitairverzethoe-ver-laatuhetkomenGelukkig wel,  veel mensen zijn bemoedigd door deze actie. Hebben het gevoel dat zij niet langer alleen staan in hun onvrede en wens om iets te ondernemen. Tientallen mensen hebben zich inmiddels aangemeld als nieuwe activisten, maar ook veel mensen hebben tips en adviezen gevraagd hoe zij zich zelf kunnen verweren tegen bijvoorbeeld de nieuwbouw van een moskee of hebben onze steun gevraagd. Daarbij hebben ook veel mensen aangegeven op andere manieren van dienst te willen zijn, door kwaliteiten op bijvoorbeeld het gebied van grafisch werk aan te bieden, of financieel bij te dragen. Elk van deze vormen van steun is even waardevol, en samen kunnen wij bouwen aan een gezond, veilig en vrij Nederland.

Waar kunnen mensen terecht die jullie willen steunen?

Men kan contact met ons opnemen via onze website idverzet.org, onze Facebookpagina of via info@idverzet.org . Verder is het natuurlijk meer dan welkom als men een donatie wil doen om onze boetes te helpen bekostigen, dit kan zowel via Paypal als via de bankrekening van onze penningmeester (NL49SNSB0864785607 t.n.v. Denise de Vries) onder vermelding van “Boetefonds”.

Bedankt voor je tijd, en veel succes!

Graag gedaan en bedankt voor je interesse, hopelijk tot snel op een van onze activiteiten!

mosque

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

6 reacties op “Exclusief interview met het Identitair Verzet”

 1. Wij zouden veel trotser dienen te zijn op onze EigenVolkse afkomst omdat we zo ook eer en dank bewijzen aan onze (voor)ouders die voor ons het pad geëffend hebben tot onze EigenVolkse identiteit , tot het “zijn wie we zijn” en willen blijven te zijn , zonder PoCo-compromissen die louter en alleen tot doel hebben onze EigenVolkse identiteit traagjes te wurgen, door volkomen overbeschermde minderheden positief-discriminatoir te steunen, o.a. middels een van overheidswege gesubsidiëerd en met politieke pionnen volgepropt “Minderhedenforum”, om hun identiteit royaal te kunnen cultiveren. Dit terwijl de EigenVolkse meerderheid die eveneens en terecht hun identiteit wil cultiveren als vermeend “racistisch”(sic) politiek-correct gestigmatiseerd wordt en discriminatoir geen subsidies van de overheid krijgt voor een “Meerderhedenforum” ! De EigenVolkse meerderheid wordt hierdoor van overheidswege achteruitgestoken, slachtoffer van pure en onversneden ;”discriminatie op basis van (EigenVolkse) origine” en dit ondanks het feit dat we toch , omwille van onze numerieke meerderheid, het grootste pakket aan belastingen afgeperst worden ! Daar zijn we blijkbaar WEL goed voor volgens het politiek-correct gedegenereerd Systeem ; zwetend ,zwijgend, zwaar zwoegen en…. afdokken ! FOERT !

 2. Marcouch zag niet de angst in de ogen van die mensen die stenen door hun ruiten hebben gekregen van die kut-marokkanen. Die heeft hij niet in de ogen gekeken.
  De moskee heeft een gebedsrichting, de Kibla. Deze ligt in Nederland tussen 123 en 129 graden t.o.v het noorden. In elke moskee bevindt zich de Mihrab, de nis die de Kibla aangeeft. Buiten de moskee kun je de Kibla verstoren door in de gebedsrichting iets te plaatsen wat moslims ergert. Dat zal hun gebeden verstoren omdat ze zich irriteren. Hen maakt hen zwak.

 3. Ik sta volkomen achter jullie actie; chapeau! Een uitspraak van Marcouch : ik zag de angst in de ogen van de mannen (moslims) schoot bij mij in het verkeerde keelgat en heb hem via twitter van repliek gediend! Wat dacht hij van de angst van duizenden autochtone Nederlanders bij het verrijzen van weer een moskee, nog meer vluchtelingen (hoe schrijnend ook) het zijn allemaal moslims die grotendeels in Nederland (en Europa) zullen willen blijven! Ik stem al jaren op Geert Wilders en kom daar ook rond voor uit! Hij heeft gewoon gelijk maar krijgt het niet en wordt nog steeds gedemoniseerd, beledigd en vernederd door de politiek correcte linkse elite en het journaille! Ik heb me enigszins verdiept in de leer van de islam en ik moet er niet aan denken dat die enge, gewelddadige, overheersende duivelse sekte in Europa de overhand krijgt waar het al aardig op begint te lijken! Het woord islam betekent onderwerping; Mohammed was een schizofrene epilepticus die stemmen hoorde en daar lopen nu al eeuwen miljarden idioten achteraan!

 4. Nederlanders zijn normaal het een volkje van “roepers en poepers”…zal het nu een keer anders worden?
  Ik hoop het van harte!

  1. Helemaal mee eens en ik hoop met u dat daar snel verandering in komt; ik merk dat mensen liever doen alsof het allemaal wel meevalt! Nou dat valt het niet; leest u maar eens op uitkijk.net! Je weet niet wat je ziet

 5. Eindelijk een beweging die iets verder gaat dan praten alleen.
  We moeten veel meer protest laten horen.
  Ik sta volledig achter deze actie van Identitair verzet.
  Wordt het volk mss ook eens wakker.
  Hoeveel moskee’s hebben de moslims nodig in godsnaam.

Trending

%d