Cijfers over 2014: Nog maar eens meer ‘asielzoekers’

asielmiddUit de stukken van het Tweede Kamerdebat van afgelopen woensdag is naar voren gekomen dat van 2013 naar het jaar 2014 sprake is van zo’n 70 procent meer toestroom, dit onder de kop asielzoekers naar Nederland. Er vroegen namelijk in 2014 30.020 mensen asiel aan in Nederland. In 2013 waren dit er nog 17.190. Volgens de bronnen van de regering zijn de meest voorkomende groepen asielzoekers in 2014 Syriërs (9.480), Eritreërs (3.930) en staatlozen (2.760).

Dit zijn uiteraard behoorlijke aantallen en het is totaal niet duidelijk waarom de huidige regering het aantal hiervan heeft doen oplopen. Met de invoering van de nieuwe asielprocedure van 2010 werd ons voorgespiegeld dat dit ook minder asielzoekers zou opleveren. Daarbij was het doel van deze nieuwe asielprocedure een snellere en zorgvuldigere afhandeling van asielaanvragen, maar ook daar blijft het enkel bij positieve opmerkingen vanuit de regering.

Het is de gangbare procedure dat deze mensen in het land worden opgevangen in zogenaamde AZC’s, de asielzoekerscentra. Echter doorheen het hele land roept dit zeer veel weerstand op, omdat deze AZC’s niet worden geplaatst bij de heersende klasse in de buurt, maar bij gewone Nederlanders in vaak kleine (dorps-)gemeenschappen. Daarnaast gaat ook hier het nodige fout in en buiten de opvangscentra’s , van klein geweld tot veel ernstigere zaken.

Misschien nog veel zorgelijker is dat er nauwelijks enig inzicht is in wie zich onder de asielzoekers bevinden. Van criminelen tot aan oorlogsmisdadigers en uiteraard ook werkelijke vluchtelingen met een schoon geweten, het zit allemaal door elkaar heen. Dat bewindspersoon Fred Teeven dat zegt te monitoren, is nauwelijks serieus te nemen, gezien de beperkte middelen die men inzet.

Groenlinks (en D’66 en de Christenunie) wil als reactie op de spaarzame uitzettingen van mensen dan maar iedereen individueel toetsen. Zodat mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd niet worden uitgezet naar gevaarlijke gebieden. Wat er dan met die mensen moet gebeuren? Loslaten op de Nederlandse samenleving, zonder enige twijfel, er zijn dus ook nog wel kwalijkere oplossingen dan het huidige beleid van de regering.

One comment

  1. En wij ons maar liberaal-blauw aan belastingen betalen en massaal inleveren zodat er budget kan verkwist en verbrast worden om “snoep” te leveren aan het OCMW-snoepkraam waar economisch-“asiel” toeristen en gratis-hospitalisatie toeristen gretig mogen komen aanschuiven met wijd opengesperde monden ; pure en onversneden autochtonofobe xenofilie , conform het PoCo-adagium ; “andermans’ volk eerst, eigen volk kan verrekken” en ZONDER dat ze ooit één enkele cent bijdroegen ! Hoeveel bedraagt het modaal pensioen van iemand die geen ambtenaar was maar Economisch Productief en dus een lange loopbaan lang WEL en veel afdroeg om als Eigen Volk kennelijk achteruitgestoken te worden in Eigen Land ???? Wij zijn die PoCo-TWEEZAKKERIJ beu beu beu , KOTSbeu !

Comments are closed.