Verzet tegen verengelsing Nederlands basisonderwijs bereikt Gerechtshof

taalverdediging mengels

Begin januari diende er in de Haagse rechtbank een Hoger Beroep in de zaak van Stichting Taalverdediging tegen Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), betreffende het nog steeds bestaan van het tweetalig basisonderwijs in Rotterdam. Het Gerechtshof in Den Haag heeft daarbij de pleidooien van de rechtskundigen aangehoord en getuigen ondervraagd. De uitspraak is voorzien voor 10 maart 2015.

De Rotterdamse stichting BOOR is al veel langer bezig met het inbrengen van het engels in het onderwijs in Rotterdam en omgeving. Men heeft met haar initiatief Early Bird, een programma opgestart voor het Engels op, vóór en na de basisschool. Dit is in eerste instantie dus gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar in de regio Rotterdam, maar men belooft op haar webstek dit in de toekomst uit breiden buiten Rotterdam.

De juridische stappen vanuit Taalverdediging lopen al jaren en komen als reactie op het invoeren van projecten met als doel het definitief tweetalig maken van het basisonderwijs. De eisen van de taalstichting werden in eerste instantie bij de Rechtbank te Rotterdam van de hand gewezen, vandaar de gang naar het Gerechtshof. Taalverdediging beroept zich in haar juridische strijd op het handhaven van het artikel 9 lid 10 Wet Primair Onderwijs waarin is bepaald dat al het (basis)onderwijs wordt gegeven in het Nederlands.

Op navraag van Rechts Actueel laat de Stichting Taalverdediging weten;

Dat de vier belangrijkste bezwaren tegen tweetalig basisonderwijs zijn:

1. De Nederlandse woordenschat die bij een vak hoort wordt niet meer doorgegeven.
2. De tijd die kinderen op school besteden aan het opbouwen van hun Nederlandse taalvaardigheid wordt beperkt.
3. De kinderen leren om met elkaar in een vreemde taal te communiceren, hetgeen ze dan ook buiten schooltijd zullen gaan doen.
4. Anderstalige kinderen burgeren minder in in het Nederlands, misschien doen ze dat wel in het Engels.

One comment

  1. Dergelijk initiatief verdient niet beloond te worden met een “award” die men afhaalt in een blitse “outfit” , neen een trofee kan ook in aangepaste kledij opgehaald worden. Men hoeft daar trouwens vooreerst zijn berichtgeving daarvoor niet eens te “updaten”, neen ze gewoon actualiseren volstaat.

Comments are closed.