DANK U, soldaten!

CD&V voert dit weekeinde een hetze tegen de dappere soldaten in het straatbeeld die ons beschermen tegen de moslimterreur: CD&V’ers wordt opgeroepen om via Twitter en Facebook boodschappen te verspreiden dat zij zich ‘onveilig’ zouden voelen door de aanwezigheid van die soldaten… Wat een onzin.

Wij zouden ons véél veiliger voeren mochten ze pakweg morgen ook mogen patrouilleren op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, de Gentse Muide of in Sint-Jans-Molenbeek. Liever leger dan sharia! Tijd dus voor een antwoord: dank u, moedige soldaten, die in de ijzige winterkou paraat staan voor onze veiligheid!  Ben je het daarmee eens, plaats deze foto dan op Twitter en Facebook.  Intussen heeft ook PEGIDA Vlaanderen zijn antwoord tegen de CD&V-hetze verspreid…

parasantwerpendankuanoniemlieverparadanshariapegida

4 comments

  1. Vermits Bart De Wever en Jan Jambon louter en alleen op de bescherming van één ENKEL bevolkingssegment lijken te willen focussen en het intentioneel supplementair willen verwennen met bescherming door para’s ,overwegende de recente dodelijke raids in Brussel en Parijs, lijkt het me voor rede vatbaar dat ook alleen dit zelfde bevolkingssegment voor het bijbehorend kostenplaatje opdraait en NIET de totaliteit der Belastingbetalende Burgers. “Alle Belgen gelijk voor de wet” ? Ha zo ??? O.K. NV-A politici, maar behartig dan ook de billijke belangen van het Goyim bevolkingssgement, dat het overgrote deel der Belastingbetalende Burgers uitmaakt, evenwaardig qua bescherming, DAN PAS zal het logischewijze aannemelijk worden dat overgrotendeels Goyim belastingsgeld daaraan rechtvaardig en nuttig wordt besteed.

  2. Juist, maar waarom worden ze zo SELECTIEF ingezet quasi louter en alleen ter bescherming van het joodse bevolkingssegment in Antwerpen, kennelijk in het licht van wat hen in Brussel en Parijs recentelijk overkomen is ? Zou Bart De Wever uit machiavellistisch electoraal opportunisme in de binnenzak willen kruipen van de filosemietische pro-Zionistische Lobby ? Hebben de zondagsmisgangers in de kathedraal dan geen recht op dezelfde bescherming, overwegende de moordende raids op kerkgangsers door mohamedaanse fanatici op tal van plaatsen in Afrika en Azie ? Sluit Bart De Wever uit dat dit hier dan OOK wel eens zou kunnen geschieden ? “Alle Belgen gelijk voor de wet” ??? Kennelijk niet als ge Bart De Wever of Jan Jambon (ja, de stichter van de “Diamantclub” in de Kamer) bezig hoort in audio-visuele media ; zij wekken minstens de perceptie dat zij zich hoofdzakelijk slechts louter en alleen op één enkel bevolkingssegment zouden willen focussen qua broodnodige bescherming terwijl toch burgers uit ALLE bevolkingssegmenten daar belasting voor betalen ! Zou positieve discriminatie dan geen discriminatie” wezen indien er het politiek-correct etiket “positieve actie” op gekleefd wordt ??????

    1. Heden lees ik in een notoir Vlaams dagblad dat BDW verklaarde ; “Ook als het terreur niveau zakt, dient de joodse buurt extra bewaakt te worden” Het kan vrijwel niet ontkend worden dat joden inderdaad een potentiëel doelwit zullen blijven tot in lengte der dagen , maar zijn ALLE andere bevolkingssegmenten die Goyim zijn en tevens Dhimmi voor de muzelmannen dan eveneens geen potentiëel slachtoffer van mohamedaanse-extremistische terreur ; onder andere kerkgangers (van alle uiteeenlopende Christelijke denominaties), kinderen die naar het Katholiek onderwijs gaan etc…. ? BDW behoort toch ook to de Goyim ? Wil hij het politiek-correcte “weg-met-ons” zover drijven dat Goyim niet evenveel recht op bescherming zouden krijgen dan de telgen van onze joodse medemens ; BDW is toch zelf een “Goy” ?????? Waarom zouden Goyim nog voortaan op zijne Burgemeesterlijke Vermagerdheid stemmen , om door hem discriminatoir achteruitgestoken te worden ????!!! FOERT, BDW !

  3. In de terreur situatie waarin wij verplicht worden te moeten leven op eigen geboorte bodem, geven deze soldaten ons een veilig gevoel. Natuurlijk is dat niet naar de zin van trato’s enkele jaren geleden moest iedereen zijn wapen inleveren, zelfs oude versleten buksen waren reeds strafbaar, maar ik durf wedden dat men zou verschieten als men eens de moeite zou doen om huiszoekingen te verrichten in de sommige enclaves waar eigen volk weg gepest is, ik denk dat de zoekers nogal een bakkes zouden trekken wat daar waarschijnlijk te vinden zou zijn.

Comments are closed.