marsvoorhetgezinStel je die vraag aan Sandra Suy, leerkracht en aktiviste bij de konservatieve aktiegroep Pro Familia, dan zal die daar ontkennend op antwoorden. Monseigneur Johan Bonny heeft zichzelf geëxcommuniceerd, vindt zij naar aanleiding van diens oproep aan de Kerk van Rome en de wereld (urbi et orbi) om barmhartig en warmhartig ook open te gaan staan voor andere gezinssamenstellingen dan de duizenden jaren oude gezinsvorm van mama-papa-kindjes. De “progressieve” bisschop, die begin 2012 warmhartig applaudisseerde voor de opvoering van Castelluci’s heiligschennend toneelstuk “On the Concept of the Face, regarding the Son of God” (Opvatting over het Gelaat van Gods Zoon), waarin met str… naar de gekruisigde Kristus werd gesmeten, had van het Antwerpse KVHV te lezen gekregen dat de katolieke studenten zijn oproep om ook holebi’s als volwaardige lidmaten van de Una Sancta te verwelkomen, niet… katholiek vonden.

Op 4 januari jl., toen hij in de Antwerpse kathedraal een misviering voorging omdat hij zes jaar bisschop was, kreeg de gedoodverfde (of moet dat doodgeverfde zijn?) opvolger van de konservatieve bisschop Léonard,  aan zijn kerkportaal dan ook nog eens “protestanten” op bezoek van Pro Familia. Die snoodaards (M/V) stopten al wie de kerk in ging een pamflet in de hand waarop als titel prijkte: “De zesde verjaardag van de bisschopswijding van Monseigneur Bonny: Een reden om te vieren of een reden om te bidden?”  (voor zijn bekering wel te verstaan).  De familiale dwarsliggers riepen in hun protestnota de argeloze kerkgangers op om massaal deel te nemen aan de mars voor het gezin, die op zaterdag 16 mei in Antwerpen wordt georganizeerd door Pro Familia onder het niet mis te verstane motto:  “Elk kind heeft recht op de liefde van mama en papa”.  Is het toeval of hebben die dekselse reactionairen van Pro Familia het erom gedaan, maar die mars valt nu krek op dezelfde dag als die waarop in Brussel weer eens die uitdagende gay parade alle aandacht van de politiek korrekte media naar zich toe zal weten te halen.

Van media gesproken, toen die langs de sociale media lucht kregen van het Pro Familia-pamflet en de geplande gezinsmars, kreeg voorzitter en initiatiefnemer Dries Goethals zowat de hele persmeute over zich heen: De Morgen en Humo uiteraard, maar ook de gewezen AVV-VVK-Standaard. En natuurlijk bleven de “gewone” gebruikers van de sociale media niet achterwege. Nog nooit zoveel hatelijkheid meegemaakt, zuchtte een verbijsterde Goethals, die zich toch niet wil laten afdreigen door de “verdraagzame Charlies” van de zo geroemde vrije meningsuiting. Zoals de talrijke lezers van RechtsActueel onderhand al wel weten, zijn wij pluralistisch ingesteld, maar als verdediger van traditionele normen en waarden, steken wij onze sympatie voor al wie en voor al wat ingaat tegen de diktatuur van linkse ondermijners van onze Westerse beschaving, niet onder stoelen of banken. De mars voor het gezin vertrekt op 16 mei om 15 uur aan de Antwerpse Groenplaats. Lezers die er meer over weten willen, kunnen terecht bij “Bron” op www.marsvoorhetgezin.be. Van die andere mars, die in Brussel, hebben wij geen nadere bijzonderheden toegestuurd krijgen, maar aan één goede “Bron” hebben wij meer dan genoeg. En wij hopen, dierbare lezer, van u hetzelfde.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Is de bisschop van Antwerpen katholiek? Mars voor het gezin in mei”

  1. Ik betwijfel het ten stelligste want hij lijkt holebi-paring te willen promoten terwijl dergelijke praktijken door ALLE monotheïstische religies gelaakt worden voor hun volgelingen althans, de rest doet maar op , met of zonder condoom of potteke vaseline, zij doen maar. Wij leven immers gelukkig in een vrij land en wie zich eventueel met risicovol paringsgedrag zou willen ziek maken, heeft die keuzevrijheid die dient gerespecteerd door andersdenkenden en anderslevenden ! Alle drie erkende montheïstische religies zijn constitutioneel gewaarborgd , dus ook wat betreft hun specifieke religieuze geschriften ter zake ; zowel het Oude-Testament (joodse traditie), het Nieuwe Testament (christelijke overlevering) als naar verluidt ook de Koran (Muzelmanse traditie) keuren holebi-praktijken af voor hun volgelingen, de rest doet maar op ; “Vrijheid-Blijheid”. Volledigheidshalve , Bonny stond wel quasi volkomen geïsoleerd op de Gezinssynode met zijn aanstootgevend epistel . Vooral bisschoppen uit ethisch gezond gebleven Afrikaanse en Aziatische “ontwikkelingslanden” bleken wel degelijk op ethisch gebied OVERontwikkeld tegenover een kinderhandvol Europese ethisch-ONDERontwikkelde “progressieve”(sic) bisschoppen. Waarom zou Bonny de trofee (“award” in PoCo-bargoens) van çavaria niet geaccepteerd hebben ? Zou het een roze beker geweest zijn die hij niet als kelk zou wensen te gebruiken, weet iemand dat, daar moet toch een sluitende verklaring voor zijn ?
    Hoe zou consequente recht-door-zee bisschop Léonard over Bonny’s fratsen denken ????

Trending

%d