Vlaams Parlement hanteert schandelijk cordon sanitaire bij veroordeling aanslagen Parijs

parchEen dag na de vreselijke aanslag in Parijs krijgen we stilaan een algemeen beeld van de reacties die volgden van zowel burgers, de media als politici. Een algemene – voorspelbare – trend tekent zich af: de islam heeft met deze aanslag niets te maken. Tegelijkertijd stellen we met spijt vast dat de hypocrisie en de schaamteloosheid geen grenzen kent, zo getuigde ons de gang van zaken in het Vlaams Parlement gisterenmiddag.

Daar waar Jan Peumans, gevraagd naar een reactie, meteen met de vinger wees naar Pegida (kilk hier om aan te sluiten bij de Vlaamse tak van Pegida) en naar enkele vrije en kritische schrijvers, als zou het de onverdraagzaamheid voeden, die dan weer zou leiden tot dit soort aanslagen, maakte Bart De Wever, voor zover wij weten toch nog steeds de voorzitter van Peumans’ partij, de N-VA, een erg sterke beurt in Reyers Laat op de VRT. (klik hier, een uur lang debat op topniveau)

Dat debat toonde een sterke De Wever die wel heel wat anders zei dan zijn acoliet Peumans. De N-VA-chef liet het niet na om het probleem bij naam te noemen, namelijk: de islam in onze Europese samenleving. Wat hij zei kwam neer op de wens dat moslims zich eindelijk maar eens zouden schikken naar onze waarden en normen. “Je moet niet tegen de islam zijn, maar dat wil niet zeggen dat je het met alles binnen de islam eens hoeft te zijn,” zo zei hij.

Mia Doornaert, columniste bij De Standaard, veegde op haar beurt de beweringen van ‘racisme’ en ‘islamofobie’ vakkundig van tafel. Volgens zowel Doornaert als De Wever fnuiken die termen het hele debat. Door met de term ‘racisme’ te zwaaien en zich koste wat kost te gooien op de strijd ertegen, gaat men aan de reële problemen van de maatschappij voorbij, zo beweerden ze. En gelijk hebben ze natuurlijk!

Maar wat met de realiteit? Wat gaan onze politici er nu aan doen? Worden er maatregelen genomen? Gaat Geert Bourgeois, eveneens N-VA’er, nu hij Vlaams Minister-President is de door hemzelf goedgekeurde subsidies aan moskeeën terug intrekken? Want verschillende van de erkende moskeeën in Vlaanderen zijn immers brandhaarden van de radicale islam. We vrezen ervoor.

En het beste bewijs van het kleuterniveau van het Vlaamse halfrond werd gisteren al meteen geleverd. Nadat Chris Janssens, de chef van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement, eerst al opgeroepen had voor een minuut stilte (je zou toch verwachten dat die minuut een vanzelfsprekendheid zou zijn) diende hij een resolutie in die namens het hele Vlaams Parlement het medeleven zou betuigen aan de slachtoffers van de aanslag én dat er lessen zouden getrokken worden uit deze gebeurtenis.

Zoals dat in ‘s lands democratie gaat werd vervolgens de VB-resolutie naar de prullenmand verwezen en werd vervolgens een quasi gekopieerde resolutie door alle fracties ingediend… allemaal behalve het Vlaams Belang. Die partij mocht namelijk de resolutie niet mee ondertekenen. U zegt?

Nochtans verklaarden de Groenen: “Ik vind het een zeer belangrijk signaal dat een parlement, ook na een politiek debat, toch minstens over dergelijke dingen eensgezindheid vindt,” de blauwen: “Het is heel belangrijk dat we dit zo breed mogelijk ondersteunen en onze eensgezindheid ten aanzien van dat geweld in Parijs uitdrukken” en de roden: “Ik ben blij dat het parlement zich sterk genoeg uitdrukt, ook al weet ik dat het parlement dit nooit fel genoeg kan doen.”

Lees hier het volledige verslag.

Hoe gruwelijk de democratie ook met de voeten wordt getreden, het cordon sanitaire zal blijkbaar blijven primeren op het gezond verstand en de menselijkheid van de Vlaamse politiek. Een schande is dat. Een ware schande! Politiekers onwaardig.

10 comments

 1. en ze zijn toch zo braaf meneer

  Dene Peter Qur’an 2:191-2-Kill disbelievers wherever you find them. If they attack you, then kill them. Such is the reward of disbelievers. Qur’an (5:51) – ”O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.”

  Qur’an 9:29-Fight against Christians and Jews ”until they pay the tribute readily, being brought low.” Qur’an 4:91- If the unbelievers do not offer you peace, kill them wherever you find them. Against such you are given clear warrant. . Qur’an 9:7-9-Don’t make treaties with non-Muslims. They are all evildoers and should not be trusted. Qur’an 9:12-14-Fight the disbelievers! Allah is on your side; he will give you victory. Qur’an 9:5 Kill the nonbelievers wherever you find them.

  Qur’an (2:65-66) Christians and Jews must believe what Allah has revealed to Muhammad or Allah will disfigure their faces or turn them into apes, as he did the Sabbath-breakers. Qur’an (4:48, 4:116)-Those who ascribe a partner to Allah (like Christians do with Jesus and the Holy Spirit) will not be forgiven. They have “invented a tremendous sin.” Qur’an (4:51)-Jews and Christians believe in idols and false deities, yet they claim to be more rightly guided than Muslims.

  Trouwens: er zijn nog altijd van die perverten die zijn voorbeeld volgen: ‘Op haar huwelijksnacht overleed het meisje omdat haar genitaliën scheurden, waardoor er bloedingen ontstonden.’ Een KIND van 8 jaar in Jemen door het 40-jarige BEEST waar ze was aan uitgehuwelijkt!! Dát zijn niet enkel pedofielen maar MOORDENAARS!
  By the way, there are still those perverts who follow his example: “On her wedding night the girl died because her genitals ruptured, causing bleeding arose.” A CHILD 8 years in Yemen by the 40 year BEAST where she was married !! Those are not just pedophiles but KILLERS!
  8-jarig meisje dood na huwelijksnacht (video)
  Een 8-jarig meisje uit Jemen is na de huwelijksnacht met haar 40-jarige man overleden aan inwendige bloedingen. Inwoners van Koeweit eisen nu dat zowel de man als de familie van het meisje worden gestraft. Door het tragische incident wakkert de discussie over het uithuwelijken van jonge meisjes aan. Verwacht wordt dat er tussen 2011 en 2020 meer dan 140 miljoen meisjes kindbruid worden, 50 miljoen van hen jonger dan 15.Aziatische media schrijven dat een op de vier meisjes in Jemen trouwt voor haar vijftiende. In 2009 werd een wet ingesteld die de minimumleeftijd om te trouwen naar 17 bracht, maar die werd weer afgeschaft, omdat die ‘on-Islamitisch zou zijn.Een paar weken geleden kwam de 11-jarige Nada Al-Ahal uit Jemen in het nieuws met een filmpje, waarin ze vertelde dat ze uit Jemen was ontsnapt. Ze wist net aan een gedwongen huwelijk te ontkomen en zei: “Ik ga nog liever dood, dan dat ik word uitgehuwelijkt. Dood ben ik beter af.”

 2. men heeft het nog maar eens aan getoond hoe kleingeestig en minabel de meute is in dat vl parlement , zo schandelijk ,dat ze het zelf bij zo’n afschuwelijk drama niet laten kunnen om hun haat en venijn los te laten op iemand die dit al jaren heeft zien aankomen ik gruw van hun schijnheilige krokodieletranen

 3. Wat mij het meest heeft deugt gedaan is de reactie van vele (democratische) landen zelfs Eurolanden die de Gulden middenvinger aanboden aan Bourgois Nva om de petitie te tekenen
  ” NOOIT MEER OORLOG” en er zelfs als reactie aan toevoegden dat alle conflicten enkel met oorlog zijn op te lossen, we leven dus met hoop. Mijn moeder zaliger beweerde indertijd dat elke generatie zeker twee oorlogen zal mee maken, zij heeft er ook twee meegemaakt en gelijk zal ze krijgen. ” Rechts Actueel, Je kan nu ook dit artikel wissen zoals vorige , waarvoor dank” je begint hier ook zoals Clint , als men daar de waarheid verteld word het gewist.

 4. Inderdaad een sterke Bart De wever in Reyers Laat. Alleen vraag ik me af waarom hij nu ineens op de lijn zit van het Vlaams Belang, maar zich telkens mijlenver van het Vlaams distantieert uit angst om door de media uitgespuwd te worden. N-VA-hypocrisie van de bovenste plank. Ze hebben er massa’s kiezers mee gewonnen, maar de vraag is of De Wever, Francken en co één steen in de overlopende immigratieproblemenrivier kunnen verleggen…

  1. Hij zit maar om 1 reden op de lijn van het Vlaams Belang, en dat is omdat hij zo gehaaid is om zijn VB-kiezers aan boord te willen houden. Met andere woorden, als De Wever van iets schrik heeft, dan wel om kiezers te verliezen aan het Vlaams Belang. Conclusie, wij moeten vooral het Vlaams Belang blijven voeden opdat deze partij de enige factor in het politieke landschap is die De Wever en zijn zootje ongeregeld kan dwingen ook met rechtse standpunten rekening te houden. Voor het overige is de N-VA natuurlijk haar eigen hypocriete zelve. Peumans zijn houding was walgelijk. Ronduit anti-nationalistisch. Maar, het is typisch Peumans. Hij behoort tot het groepje dat Vlaams Belangers haat. Bourgeois idem. Daarom ook dat onze belastingcenten rijkelijk naar de Imam’s zullen blijven vloeien waarmee de voedingsbodem voor het Islam fundamentalisme er ook zal blijven terwijl De Wever en Francken hier en daar de goegemeente zullen komen paaien met wat stoere interventies links en rechts.

 5. De ware schuldigen lopen vandaag rond met een sticker: jesuisCharlie zonder te beseffen dat ze mededaders en zelfs veroorzakers zijn van ALLE moslimaanslagen. Gisteren, na één uur twijfelde de linkse meute nog- tot 10 uur na de aanslag bleek het om moslimterroristen te gaan- na 20 uur ging het om enkelingen met een moeilijke jeugd en kwam de schuld integraal bij Le Pen en Wilders te liggen. Vandaag is het de schuld van De Winter en dienen de terugkerende jihadstrijders in een luxe-resort opgevangen te worden. Morgen spreekt men enkel nog van de fascisten van Pediga en de moorden van Noorwegen.

 6. Wat had men nu anders gedacht, de super schijn democraten spartelen als duivels in een wijwater vat, en proberen de hete kolen af te schudden naar rechts, nog liever heulen ze met de islamitische terreur dan een democratische partij het woord te gunnen en nog steeds dood zwijgen terwijl ze nu massaal met een pen zwaaien voor de vrije mening uiting. Het zit dieper wees gerust, de doorsnee Vlaming ondervind aan den lijve dat de NVA een partij is gelijk de anderen, niet meer niet minder, daarom zit de schrik nog diep voor de wederopstanding van het Vlaams belang, die duizend en één standpunten, meningen en daden van de huidige NVA ers mensen van alle slag die plots het licht gezien hebben en aan politiek doen, maken dat de ze partij geen echt programma meer heeft, tijd om verandering was hun slogan, de verandering heeft alleen inleveren en nog eens inleveren gebracht en stomme uitlatingen van sommige van hun onbekwame ministers meelopend met de beroeps geldwolven, een feit staat vast, mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen de slachtoffers worden van degene die vandaag slaafs de islam blijven verdedigen terwijl hun roep voor maatregelen hol en vals klinkt., men vraagt zich af wat er nog erger moet gebeuren op de vellen van hun bijziende ogen te laten vallen. of is het gewoon opgezet spel dat ze chaotisch creëren, liever dan een partij die de met de juiste maatregelen de terreur wil terug dringen op te nemen in de democratische spelregels. en te luisteren wat ze te zeggen hebben.

 7. Het kan allemaal wel zijn dat BDW sterk uit de hoek kwam, daar is hij inderdaad héél sterk in. Maar daden stellen ???Hij heeft de Vlamingen met zijn “sterke” uitspraken al genoeg gekloot zeker. Als de vos de passie preekt, boerke wacht uw ganzen !

 8. De democratie (sic) met de voeten treden is onmogelijk: men kan niet zijn voeten zetten op iets dat niet bestaat, nooit heeft bestaan en ook nooit zal bestaan. De ideologie van de “Democratie” is een exploitatie-ideologie zoals alle andere politieke ideologieën, basta! Wat het VB overkomt maakt het tot slachtoffer van een PARTICRATIE. En die bestaat wel degelijk. ! . Wat in het t Vlaams Parlement is gebeurd is inderdaad een schande en getuigt van een verrotte politieke geest. Maar, helaas, een particratie kent maar één waarde: ikke, ikke, ikke en alle andere kan stikken. .

Comments are closed.