Ontluisterende nieuwjaarstoespraak Angela Merkel

Rode lijken uit de kast? Angela Merkel's verzet tegen Joachim GauckDe Duitse bondskanselier Angela Merkel haalt in haar nieuwjaarstoespraak uit naar de Duitse volksbeweging PEGIDA. De beweging organiseert inmiddels door heel Duitsland demonstraties tegen de opengrenzenpolitiek van de regering en haar dolle islamiseringsdrift. Merkel neemt het in haar toespraak niet op voor democratische rechten als het demonstratierecht en het recht voor haar inwoners om zich te uiten, maar kiest het kamp van de inhoudsloze schreeuwers die spreken over ‘haat’ welke de drijfveer voor de demonstraties zou zijn.

Het valt op dat de toespraak keurig kosmopoliet correct ingekleed is, zo wordt netjes gesproken over de terroristische organisatie IS, dus, zo begrijpt u, wordt niet genoemd dat het hier met de islam van doen heeft. Verder spreekt Merkel over de vluchtelingstroom die er momenteel is en vindt zij het verstandig dat ook Duitsland hiervoor de grenzen breed open zet. Om vervolgens te vertellen dat ze een Koerd heeft gesproken die gevlucht is voor het geweld en nu zonder angst kan opgroeien in Duitsland. Angst heeft Merkel zelf voor kritische Duitsers die de straat op gaan om te demonstreren, zo blijkt, want Merkel heeft o.a. over PEGIDA het volgende te zeggen;

“Daarom zeg ik tegen iedereen, die zulke demonstraties bezoeken: Volgt u hen niet, die hiertoe oproepen! Daar het vaak om vooroordelen gaat, kilheid, ja, zelfs haat in hun harten.”

Bron: https://www.compact-online.de
Instroom immigratie Duitsland, Bron: https://www.compact-online.de

Verder spreekt de bondskanselier nog over haar transatlantische partners en over de relatie met Rusland die net als de relatie tussen de EU en Rusland ernstig verslechterd is. Om vervolgens wat onwaarheden aan te halen over dat Rusland het volkenrecht zou schenden. Duitsland zou samen met Rusland vrede willen op het Europees continent; dat is mooi gevonden, maar in werkelijkheid heeft ook Duitsland nauwelijks iets gedaan om de strijdende partijen in Oekraïne bij elkaar te brengen.

Eind vorig jaar kreeg Merkel al met zware kritiek te maken over haar beleid t.o.v. Rusland. Voorname personen uit de politiek en de kunsten vroegen haar om te zoeken naar vrede i.p.v. ruzie te stoken met Rusland. En om vooral te dialoog open te houden, maar ook de (veiligheids-)rechten van de Russen serieus te nemen. Inmiddels weten we vanwege een ontboezeming van een Duitse journalist wel, dat er door externe druk niet al te veel manoeuvreerruimte is.

Wat Merkel is vergeten te vertellen in haar toespraak; dat met de enorme Duitse arbeid – tegen de lage lonen die de Duitse arbeider ontvangt – de Euro levend wordt gehouden. Of het uitgelekte martelrapport van haar transatlantische partner de CIA. Of het recht van de Duitser om in zijn eigen land kritische opvattingen naar het regeringsbeleid erop na te houden.

Hoe ironisch is dan ook dat uitgerekend in Dresden, gelegen in het Oosten van Duitsland, mensen zo massaal de straat opgaan en dan ook nog met de slagzin “Wir sind das Volk”. Niet zozeer omdat Merkel is opgeroeid in de DDR, maar omdat ze uitgerekend hier mensen tot de orde tracht te roepen die slechts hun democratische recht willen uitoefenen.

3 comments

  1. Zeer goed gefundeerd artikel. Slechts één kleine opmerking, wat bedoelt u precies met het bevorderen van de vrede in Oekraïne? Er zijn zeker allerhande misstanden in Oekraïne, maar die vindt men ook in Rusland. Of durft er iemand beweren dat daar geen corrupite heerst. Durft er iemand beweren dat daar politieke- en persvrijheid heerst? En wat het respect voor het internationaal recht betreft, welke instantie heeft Rusland het recht gegeven om delen van Georgië (Abhazië o.a.), delen van Moldavië (Transnistrië) en recentelijk delen van Oekraïne (De Krim, en nu de regio grenzend aan Rusland) te annexeren en dan na een schertsverkiezing gewoon bij Rusland te voegen. Wat is Poetin’s volgende doelwit? Roemenië? de Baltische staten? Polen? Hongarije? Al die landen zijn halsoverkop lid geworden, of willen worden van de Nato, juist omdat ze ervaring hebben met de politiek uit de USSR tijd, en weten dat Poetin van hetzelfde kaliber is, en geen onafhankelijkheid van andere staten erkent. Ze mogen blijven bestaan, maar enkel als vazalstaat die doet wat moet, van Poetin. De rechtse krachten in Europa zouden zich beter geen illusies maken, en wat kritischer staan tegenover de Russische beer. Koppen in het zand steken, en de problemen ontkennen is blijkbaar niet alleen eigen aan de progressisten en de multicullers.

    1. Met vrede in Oekraïne wilde ik wijzen op de mogelijkheden van de EU en Duitsland om met Rusland om te tafel te gaan zitten en zaken hierover af te spreken. Een staak het vuren bijvoorbeeld, beide belangen afwegen en alles tot rust brengen. Je zou zeker van de EU mogen verwachten dat men ‘nooit meer oorlog’ zich druk maakt als een dergelijk conflict ontstaat in een naburig land. Maar men laat het buitenlandbeleid volledig over aan de V.S.A. en staat erbij en kijkt ernaar.

      Alle door u opgetekende bedreigingen zijn grotendeels verbeeldingen vanuit onze pers. Er is wat mij betreft een hemelsbreed verschil tussen de fantasie over Poetin, die half Europa zou willen annexeren en de praktijk waarin kernkoppen en raketschilden van de NAVO, uiteraard als een (militaire) bedreiging worden gezien door Rusland. Geen enkele politicus hoeft vergoddelijkt te worden, maar het gegeven dat de Russen een veel beter bestaan hebben onder Poetin, met vaak fatsoenlijk loon en werk, spreekt in zijn voordeel. Het opsluiten van een aantal oligarchen is ook een niet onverdienstelijke zet.

      Ik zie zelf niets concreets van de dreiging van Rusland. De tanks in Oekraine die er massaal zouden zijn; we wachten nog altijd op de foto’s. Ik zie kortom niets van de Russische dreigingen en het zogenaamde ‘schending van het volkenrecht’. Wel heb ik het CIA martelrapport gelezen, herinner ik de Irak inval nog goed en vind ik het veel problematischer dat er bijna 100.000 Amerikaanse soldaten in Europa zitten.

  2. Als gauchisten tegenstand krijgen noemen zij het “haat”, maar als zij tegenstand geven krijsen ze “racisme, discriminatie, nazi, fascist, onverdraagzamen” en andere volledige platsgeslagen politiek-correcte clichés, tot op de draad versleten door massaal te onpas MISbruik.

Comments are closed.