Wilders tijdens verhoor: “Ik blijf bij niet meer, maar minder Marokkanen’

GEERT WILDERSDeze ochtend werd Geert Wilders verhoord aangaande zijn ‘meer of minder’-uitlating op een publieke PVV-bijeenkomst eerder dit jaar. Zoals verwacht neemt de man geen woord terug van wat hij tijdens die beruchte toespraak gezegd heeft. En terecht lijkt het ons.

De aanklacht tegen de flamboyante PVV-leider luidt onder andere als volgt: “belediging van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat”. Wel wel, dat is vreemd, want wij menen ons te herinneren dat volgens de linkse logica er geen ‘rassen’ zouden bestaan. Iedereen is immers gelijk en gezien Darwins logica stammen we allemaal af van één en dezelfde aap.

Maar rassen bestaan dus wel wanneer je bepaalde soorten ervan zou beledigen? Dan zijn de Marokkanen in dit geval een apart ras? Nou moe, het wordt zo wel héél erg ingewikkeld, want de Marokkanen, dat is een volk – en dus geen ras – volgens ons. Maar goed, daarom wordt er maar ‘aanzetten tot haat en discriminatie’ aan toegevoegd.

Het was inderdaad een minder fijnbesnaarde uitspraak van mijnheer Wilders. Vragen aan het volk of ze liever Barabas dan wel Jezus wil, stamt af uit de tijd dat enerzijds de rechtstaat nog niet zo vergevorderd was en dat er nog geen sprake was van massaregularisaties en andere truken om kiesvee te winnen en te bespelen anderzijds. De weinig genuanceerde keuze of er dus liever wat minder individuen van een bepaald volk in de samenleving zou mogen verblijven, kan je met gefronste wenkbrauwen aanhoren.

Maar uiteraard komt zo’n ‘slogantaal’ aan bod tijdens politieke toespraken. Waar is de tijd dat liberalen Vlaams Blokkers ‘mestkevers’ noemden, dat socialisten het Vlaams Blok met ‘alle middelen’ wilden bestrijden en ga zo maar even door?!? Niemand van de media en de Gutmenschen – die nu Wilders willen vierendelen – die daar toen aanstoot aan namen. Integendeel, verschillende Vlaams Blok-secretariaten kregen te maken met vandalisme, verschillende VB-militanten werden fysiek aangepakt en zelfs de Post weigerde nog langer folders van die partij te verspreiden. Het kon allemaal.

Maar natuurlijk, “wil u meer of minder Vlaams Blokkers?” is niet hetzelfde als “wil u meer of minder Marokkanen?” Dat eerste heet ‘het beschermen van de democratie’ terwijl dat tweede ‘anti-democratisch’ wordt bevonden… Nochtans verwoord Wilders het heel duidelijk: “Het is als gekozen politicus mijn taak en mijn plicht is om de gevaren van onder meer de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering te benoemen.”

Maar goed, ook deze linkse hysterie tegen Wilders behoort tot het (vuile) politieke spel. En ook deze keer zal het gezond verstand zegevieren, althans in de stemhokjes. We zijn zeker niet pro-Wilders, maar in deze zaak wensen we hem toch veel succes!

5 comments

 1. BEGRIJPELIJK ! Gedenk dat de Indianen in Amerika ook de immigratie tsunami niet konden stoppen, DAAROM zitten ze nu teruggedreven in reservaten ! Willen wij dit triest lot ook laks en passief blijven willoos en masochistisch ondergaan en als erfenis nalaten voor onze nakomelingen ??????

 2. TERECHT want de Lage Landen zijn ONZE contreien en die laten wij zo maar niet kolonializeren door buitenlanders. Territoriumstrijd is er sinds Adam & Eva OVERAL ter wereld tot spijt van elke politiek-correcte, autochtonofobe bevuiler van het EIGEN EigenVolkse Nest !
  Hoogste tijd dat er zoals in Canada, Australië en andere WEL beschaafde staten , wordt geëvalueerd op basis van het economisch nuttigheidsprincipe ten einde import-volk een entree kaartje te geven voor ONS land, ZEKER in deze barre tijden van inlevering en besparingen ! De aanschuivende geïmporteerden aan het door ONS tegen heug en meug met belastingsgeld gesponsorde OCMW-snoepkraam, (onder andere ook asiel- en gratis-hospitalistatie-toeristen) is VEEL te lang want de grootstedelijke OCMW budgetten kraken in hun voegen en dat zijn objectief-correct constateerbare feiten ook al zet men er politiek-correcte paravents ter camouflage omheen ! Wij laten ONS land niet afpakken door onder andere Zwarte-Pietofoben of anderen die onze hoogstaande Cultuur willen vermalen en vervangen door hun import-gedoe flauweKULtuur ! Dit tot spijt van elke nestbevuilende PoCo-pipo/pipa die het benijdt !

 3. Er zal dan toch moeten aangetoond worden dat de uitspraken van Wilders wel degelijk hebben aangezet tot haat en discriminatie, dat er – ook al is ‘t maar 1 persoon – ‘n Marokkaan, of DE Marokkanen is gaan haten en gaan discrimineren naar aanleiding van de uitspraken van Wilders. Iemand?

  Wilders spuit niet zomaar slogantaal, zoals de schrijver van dit stuk veronderstelt, elke uitspraak van Wilders is weldoordacht, enkel maar om dit heikele onderwerp terug in de belangstelling te brengen.
  Als Wilders al veroordeeld zou kunnen worden op grond van deze aanklacht zullen er harde bewijzen moeten komen, maar meer dan de – ‘t op ‘t clowneske af – schertsvertoning van vorige keer zal ‘t niet gaan worden.

  Ik ben wèl pro-Wilders.

 4. Ik had het aan de stok dit weekend met een ZWARTE RACIST, die MIJ uitschold voor krapul en zoveel meer IN MIJN LAND omdat was gestopt met de wagen om zijn twee kleine BONOBOS en Grote BONOBO door te laten op de parking Colruyt Ninove hij dreigde zelfs mij te slaan maar hield zich in. Had hij dat gedaan dan zat ik zeker de dag nadien in een rolstoel op zij n kosten Ik vertelde hem dat HIJ een racist was en dat hij hier op onze kosten leefde, kij paste en droop af. Ik verwacht wel een aanklacht bij de Politie?? Zo is dat en gaat dat wij moeten ons broek afsteken en krijgen van de roe omdat we niet braaf zijn. Zo gaat dat ook overal. Een racist is een individu die zijn land heeft ontvlucht omdat hij daar word gezocht voor zedenfeiten, diefstal, oplichting, moord, drugsdelict, en komt hier in zijn gastland van ons profiteren en uitzuigen EN WORD ER ZELFS NOG VOOR BETAALD, moet er nog zand zijn JEF en JOHAN de racist van het racistisch centrum. Waar is die goeie oude tijd toen iedereen nog buiten kwam om een zwarte te zien passeren, nu springt iedereen binnen uit schrik om niet bestolen te worden. Man, man, man

  1. Zij kunnen zich dat permitteren omdat het TWEEZAKKERIJ PoCo-systeem kennelijk autochtonofoob racisme/discriminatie generlei jurisprudentie lijkt te willen gunnen of minstens al het (on)mogelijke doet ten einde de perceptie in die zin aan te wakkeren !

Comments are closed.