10399826_1200349018803_4696159_n
Lustig is het zigeunerleven, faria fario hooo !…

“Hola, alweer op Rechts Actueel een artikel over de Roma?”, zo hoor ik al wat mensen al dan niet luidop denken en ja, toch wel. Een objectiverend artikel dat (extreem) linkste blabla én, jawel, ook (radicaal) rechtse blabla onderuit haalt. Waarom? Omdat wij nationalisten zijn en dus de dingen zo objectief mogelijk horen te benaderen.

Anderhalf jaar geleden schreef ik het artikel “Waarom zijn jullie kwaad als wij pikken?” . Sommigen vonden het artikel niet kunnen, anderen vonden het goed. Uit reacties bleek dat ‘wij’ ‘ze’ niet kennen of toch zeker onvoldoende. Met al wat aan soortementen volkeren ons land en Europa overspoelt, is het belangrijk dat wij, nationalisten, haast een antropologisch inzicht verwerven in al die verscheidenheid om verantwoord te kunnen handelen en standpunten te verdedigen zonder de tegenpartij daar nog op enig zinvolle wijze iets kan tegenover stellen. Dat is van primordiaal belang en het ontbreekt bij ‘rechts’ nogal wel eens aan argumentatie. Te veel wordt nog gereageerd vanuit alleen maar het buikgevoel – op zich een zeer juist gevoel waar ik niets op tegen heb, wel integendeel – en niet genoeg vanuit de rede die dat buikgevoel intelligent zou moeten vertalen.

Hoe ik ‘ze’ ken – een kort overzicht

Door de loop des levens heb ik al meer dan 20 jaar contact met Roma in of komende uit enkele Balkanlanden. Het begon met iemand een lift te geven, toevallig twee keer op een week tijd. “Ik ben Joegoslaaf,” zei hij mij en dat was interessant. De oorlogsrook was nog niet helemaal weggetrokken in Bosnië en nu zou ik meer vernemen van zo’n gewone gast van ginder, een tiener. “Kom binnen een koffie drinken, gij zijt een goede mens”. Hops, het is goed hoor, voor één keer. Holala, wat een indruk. Véél te klein huisje voor véél te talrijke familie. Vader was een levende stripfiguur uit Hergé zijn Skepter van Ottokar: imposante man, lang zwart haar, enorme snor, een vent om schrik van te krijgen. Moeder een zwaarlijvige vrouw en er zat een hele resem kinderen, van 17 tot 3,5. Heel mooie kinderen, grote fonkel bruine ogen, mooi blinkend zwart haar, mooie lach.

Vader kwam meteen met een indrukwekkend, adembenemend verhaal en een krantenartikel om het te staven. Hij was gevlucht want weigerde met de Serviërs tegen de Bosniërs te vechten en had plannen van het leger, waar hij officier was, gestolen en aan de NAVO in Brussel overhandigd. Hola ! Zo’n verhaal moest ik net vernemen. Dat boeide me geen klein beetje. Ik zou meer te weten komen over de communistische en dus slechte Serviërs en meer over de anderen en dus de ‘goeden’.  Zou te weten komen. En ik kwam te weten. Wees gerust, maar wàt ik te weten kwam? Dàt was heel andere koek.

262450_2269308982134_2801002_n
Papier inzamelen, nat maken, plat trappen, verkopen. Het brengt net genoeg op, met een beetje geluk, om een hele maand van te eten.

Mijn nieuwsgierigheid was de oorzaak van blijvend contact. Of het een goede zaak was en is, laat ik in het midden. Het heeft me wel de gelegenheid gegeven om een genuanceerd zicht op niet alleen de Roma te krijgen, om veel te leren over de geschiedenis van ‘de zigeuners’, om te weten wat er allemaal aan de hand is in de Balkan én om te weten dat we van ‘die Roma’ eigenlijk niets weten en van de Linkse Kerk nooit eerlijke informatie zullen krijgen. En omdat ze hier zitten en niet snel zullen verdwijnen, is het van belang mijn kennis te delen zodat een juiste stellingname en aanpak mogelijk kan worden.

Al na enkele maanden wist ik dat heel het verhaal van de vader verzonnen was. De grotere kinderen hebben me stuk voor stuk in alle geheim in vertrouwen genomen en de waarheid verteld. Zo gaat dat dan. Intussen zijn ze in de grote regularisatiegolf van het jaar 2000 geregulariseerd en enkelen zijn genationaliseerd. Het is mij redelijk gelukt er goede flaminganten van te maken en overal verdedigen ze de Vlaamse zaak. Ze zien ook het migratieprobleem in, maar ja, “Wat kunnen wij in Macedonië gaan doen? Er is daar geen werk. Wij zijn ‘te Vlaams’ geworden. Het is daar ook zo crimineel geworden, alles Albanees. Het is er gevaarlijk.” Dat weten we dan ook alweer. Maar goed, het verhaal van papa was verzonnen, hij was ooit wel milicien geweest maar lang voor die oorlog. Het ging hier om Roma, zo verklikte me een andere Joegoslaaf die hen bij mij zwart wilde maken. Bleek hij zelf een te zijn, maar dan van een andere stam. Aha, stam? Ja, stam. Zo leven ze nog, in stamverband, al mindert het.

P1040442
Kinderen in Veliki Rid, Novi Sad. Schattig en vuil, ze leven meer buiten dan binnen…

Roma uit de Balkan de Balkan uit

De Joegoslavië-oorlog van de jaren ’90 vorige eeuw was een godsgeschenk voor vele Roma die plots allemaal Kroaat of Bosniër werden – hun papieren uiteraard in de oorlog verbrand door de vijand – en naar de EU, vnl. Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Zweden, Frankrijk en Italië trokken en er over het algemeen ook bleven. Zoals het gaat met migratiegolven, trokken ook zij die in eigen land de vingers verbrand hadden, naar de EU om er de arme politieke vluchteling uit te hangen, de verschrikkelijkste verhalen uit de hoge hoed toverend. Zeer veel verzonnen, gelogen, verdraaid. Soms ook niet, de latere vluchtelingen uit o.m. Kosovo die met gammele bootjes de Adriatische Zee poogden over te steken (ontelbaren zijn verdronken) hebben wél drama’s meegemaakt. Da’s een ander verhaal, meer dan een artikel op zich waard. Het komt er wel eens van dat ik hier meer over schrijf.

De Roma uit ex-Joegoslavië trokken in hun kielzog heel wat volksverwanten uit voornamelijk Roemenië mee maar ook aantallen uit Hongarije en Slovenië. De Bulgaarse Roma kwamen met dank aan de Kosovo-crisis en erna. Allemaal wilden en willen ze de Balkan uit, de EU in. De lokroep van het geld dat ze zomaar krijgen, de huisvesting, verwarming, eten, kleding, medische zorg en wat nog meer klinkt al jaren zo luid dat de laatste lichtingen ook nu, terwijl ik dit schrijf, hun koffers maken en vertrekken naar een hopelijk ‘rijk’ leven in Duitsland (momenteel land van voorkeur). En dit ondanks hun familie en vrienden die eerder vertrokken langzaamaan terugkeren. Duitsland stuurt hen terug. Dat land zet de deuren open voor ‘de’ Syriërs. De Balkanroma wil men nu niet meer onthalen en opvangen. Velen blijven nog dankzij linkse advocaten die honderden Roma asielzoekers verdedigen tegen betaling van een forfait van gemiddeld € 200 per maand zolang die Roma in het land verblijven. Links verdedigt dus niet zomaar die ‘arme Zigeuner’ die door de Nazi’s vervolgd werden. Links doet het uit financieel eigenbelang – had je anders verwacht? – en om de maatschappij te ontwrichten – ook dat had je niet anders verwacht en gelijk heb je.

1526763_230831387118575_850457093_n
Tienermoedertjes bij de Roma, ongeschoold, het is iets van alle dag. De vader? Ook een snotneus en zoals in de meeste gevallen is hij ver te zoeken…

Waarheen met die Roma?

Het lot is de Roma, als we even smeuïg mogen zijn, niet welgezind. Al eeuwen lang zijn ze op de vlucht en nergens vonden ze buiten het land van oorsprong (India/Pakistan) hun draai. Ze bleven gesloten gemeenschappen, levend in stamverband met elk een eigen specialiteit en eigen dialect. Onder hen de hier zo goed gekende gauwdieven/bedelaars en inbrekers (die van niets anders leven), maar ook paardenmenners, metaalbewerkers, slijpers en noem maar op. Veel van hun ambachtelijkheden zijn vandaag niet meer van tel. We kopen immers liever goedkope nieuwe rommel uit China als er iets stuk gaat dan het te laten herstellen. De paarden zijn vervangen door auto’s, tracktoren, lichte vrachtwagens… Door de oorlogen, het vallen van de muur en door het lid worden van een aantal landen van de EU, werden de Roma meer dan ooit in de Balkanlanden naar het achterplan gedrukt. Het heeft de exodus alleen maar in een versnelling gebracht.

In de Frankfurter Rundschau lezen we ‘Die Verlierer der Wende’, een artikel over het drama van de Roma in voornamelijk Roemenië. Journalist Norbert Mappes-Niediek geeft in een artikel weer hoe het onder meer een Roemeens Romagezin vergaan is sinds de val van dictator Nicolae Ceauşescu. Zo zijn er 1.001 ware verhalen, zeker over diegenen die gebleven zijn.

Enorme armoede is het gevolg van het wegvallen van hun economische sectoren. De uitzichtloze ellende die ik in landen als Servië, Macedonië, Bulgarije, Roemenië en Hongarije zag, is dermate dat ieder normaal mens meteen begrijpt waarom deze mensen die walgelijke toestand waarin ze leven, willen ontvluchten. Nochtans is die afstotelijke situatie niet altijd en zeker niet alleen de schuld van de overheden of de plaatselijke bevolking die meestal de Roma met een scheef oog bekijkt en hen liever kwijt dan rijk is. De Roma hebben zelf mee schuld aan hun erbarmelijkheid. Ze hebben nog al te veel de hindoe-mentaliteit, ook al zijn ze zogezegd orthodox, moslim, protestant of katholiek.

Zoals hun taal nog veel overeenkomst heeft met het moderne Hindi, zo heeft hun cultuur nog veel overeenkomsten met het oude vaderland. Daar ze afstammen van de laagste kaste, de onaanraakbaren, zijn ze erg gesloten gebleven en zijn ze ook blijven leven, erg nihilistisch ingesteld, zoals ze 1.000 jaar geleden leefden. Ooit vroeg ik het een van mijn Romavrienden waarom ze daar in hun Mahalla’s zo leven. “Dat moet zo van God. Wij zijn Roma, snap je? Jij bent een Vlaming, een Europeaan, jullie zijn anders.” En daar moest ik vrede mee nemen en heb dat ook gedaan. Leef maar verder met de ratten en kakkerlakken. Leef maar verder zonder wc, zonder badkamer, zonder keuken, halfrot vlees, uitgedroogd brood, maar wél met een (kramakkelige) TV en de nieuwste smartphone.

Als ik ze zo zie, in hun krotten die ze als krot optrekken met bouwafval, begrijp ik dat de plaatselijke bevolkingen en ook de overheden die er zo weinig vat op hebben – de kinderen gaan zo nu en dan naar school of helemaal niet – ze liever kwijt dan rijk zijn, ook als ze niet stelen. Want niet allemaal zijn het dieven. Velen leven nog van het verzamelen van allerlei afval die ze sorteren en verkopen. Plastiek, papier en metaal: het brengt soms veel geld op. Het is niet omdat je een gezin ziet leven in totale armoede dat het altijd ook zo arm is. Sommigen boeren goed met hun handeltje en verdienen in het beste geval – zeer uitzonderlijk, dat wel – een paar duizend euro per maand.

Een beroemde Engelse Roma - Charles Chaplin-1920
Een Rom die het maakte, jawel Charlie Chaplin. Hij gaf zich uit als Jood maar zijn ouders waren zigeuners-acrobaten. En kijk eens goed? Is dat niet eerder een Indisch profiel? …

In onze samenleving passen ze niet. Enkelingen kunnen zich aanpassen, groepen niet. Dat geldt niet alleen voor de Roma, dat geldt voor alle volkeren die migreren in grote groepen. De Europeanen zijn geen indianen geworden ! En onderling hebben we in de Nieuwe Wereld nog flink wat gevochten om de reusachtig grote nieuwe gronden in te palmen. We moeten in eigen boezem durven zien, zowel het goede als het kwade. En zo dus ook met die Roma, al de verschillende stammen die zoveel van elkaar kunnen verschillen als een Noor van een Griek, bij wijze van spreken.

Waar moeten ze dan heen? Deze mensen die zelfs in een villa leven als nomaden, alles zo gestapeld dat ze meteen kunnen verder trekken, hebben in feite geen thuisland. Ze zijn massaal moeten vluchten uit hun thuislanden na onophoudelijk raids van de lieve moslims die hun zoontjes ontvoerden om als slaven veel te hard te werken tot ze er letterlijk bij doodvielen en de meisjes vanaf een jaar of 9 ontvoerden om ze als seksslavinnen te gebruiken tot ze bezwangerd waren. Dan moesten ook zij opgeruimd worden. Roma zijn geen vechters, ze hebben geen militaire discipline. En dus trokken ze weg. Door de eeuwen heen op zoek naar iets en niets. Sommigen werden steenrijk met handel drijven, met kunstjes verkopen – zonder hen geen circus – met paardenmennen en ambachten allerlei, anderen doolden maar verder rond in groep. Aten wat ze vonden, leefden van de ene dag in de andere. Zo leven ze nog, zonder toekomstplannen, zonder vooruitzichten.

Ja, waarheen met die mensen? De Balkanlanden waar ze uit wegtrekken, zijn in feite een zoveelste tussenstop in hun langdurende exodus. Zelfs als ze massaal teruggestuurd worden, zullen ze niet in de Balkan blijven. Daar is het vandaag de dag voor hen slechter leven dan onder het communisme. Ja, waarheen? De oplossing kan ik niet bieden. Ik weet alleen dat ze niet in onze maatschappij passen, op die enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Niemand van al diegenen die de verschillende Romastammen beter kennen, ziet een oplossing. Wat wil je ook, als de Roma zelf niet aan een oplossing denken en zich wentelen in hun hindoestaans fatalisme. Terug naar India zoals Tito het wenste? En wat dan daar? … Wordt vervolgd, allicht nog enkele eeuwen lang…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

10 reacties op “Roma hier, Roma daar, Roma overal en nergens…”

 1. “Le Foyer” van het islamofiel “katholiek” paterke Johan Leman, een organisatie drijvend op subsidies, heeft wel ettelijke medewerkers in dienst die zich specifiek met de Roma “problematiek” (sic) amuzeren, uiteraard op kosten van de Economisch Productieve Belastingebetalers, die door de Overheid afgeperst worden. Er worden blijkbaar noch kosten noch moeite gespaard om zelfs 3 (!!!) teams te financieren om die Roma te pamperen ;
  1) Team Interculturalization & Social Cohesion, 2) Legal & Support Services en 3) Roma & Travellers Service, alle 3 op verschillende adressen gevestigd ! Wat moet dat allemaal kosten aan opgesoupeerd belastingsgeld voor een minderheid die zelf weinig of niks bijdraagt aan ons BNP ! Alle info over die belastingsgeld verbrassing vindt u op de webstek : “foyer.be/” , door onder ZOEKEN “Roma” in te vullen. Wat een verkwisting van belastingsgeld terwijl wij die WEL bijdroegen, bijdragen en zullen bijdragen, maar massaal moeten inleveren ! Hoe lang moeten de Belastingbetalende Burgers dat nog dulden dat hun tegen heug en meug aan de Overheden afgedokte centen dermate dwaasweg verspild worden ?!

  1. Aan die instellingen hebben de Roma niks. Ze vragen er niet om en zijn het politiek betuttel kotsbeu. Ik ken er heel wat die er de buik van vol hebben, maar wel in contact blijven omdat ze er spullen van krijgen, soms een gratis advocaat, hun documenten geregeld worden enz. “Wij blijven er maar van profiteren zeker?”. Het hangt ook af van welke stam enzoverder. Daar kennen al die interculturele werkers totaal niets van. Ze zijn onbekwaam inzicht te krijgen en verergeren het alleen maar. Het is vooral deze wereldvreemde linkse dromers en / of agitatoren dat het probleem zo groot is geworden. Zijn lokken onder meer die Roma naar hier met al dat gepamper. Hoe zou je zelf zijn als je geen enkel economisch uitzicht hebt, leeft in enorme armoede, kinderen hebt die je soms 2 dagen geen eten kunt geven? Als er dan een geestesziek land als België is waar men je in de watten legt, dan ga je toch?
   Je moet dus niet de Roma of welke vreemdeling die hier nep-asiel komt zoeken zomaar veroordelen, je moet voor alles het systeem hier veroordelen. Want daar en alleen daar knelt het schoentje. Denk je dat bvb. al die bootvluchtelingen nog pogingen zouden wagen naar de EU te reizen als ze wisten dat ze hier toch nergens terecht kunnen en meteen zonder eten teruggestuurd worden naar afzender?

 2. De reputatie die ze hebben, komt toch ERGENS vandaan !

  1. Uiteraard, lees mijn tekst in zijn geheel. Ik verwijs naar de dieverij, naar hun povere leefomstandigheden die deel zijn van hun cultureel patroon. Dat geeft een slechte reputatie. Hun exotisch uiterlijk heeft er voor gezorgd dat bij hun gebreken nog veel is aan toegevoegd in een tijd dat onze mensen hier ongeletterd waren. Het waarzeggen bijvoorbeeld of het stelen van kinderen. Er zijn bij de Roma zoveel waarzeggers als bij ons… Daarom tracht ik een objectief beeld weer te geven. Het is noodzaak om een verantwoorde stellingname te formuleren.

 3. Kan misschien zijn; maar daarom moeten wij ze weer niet opnemen. Het zijn sociaal onaangepasten. Misschien de vraag stellen aan Verhofstadt die door het vuur gaat voor hun. In Gent heeft men enkele familie’s ondergebracht en iedereen in hun omgeving wordt daar geterroriseerd . Zelf andere groepen die niet bepaald als “gemakkelijke” mensen worden beschouwd voelen zich niet veilig. In Frankrijk is het nog erger gesteld met massa’s zitten ze daar. Toen Frankrijk de ergste familie’s wou uitwuiven kreeg Verhofstadt bijna een hartaanval. En zij dat er geen sprake van is en dat het onmenselijk is.Van mijn part stuur men ze terug naar de Balkanlanden. Het is gekend dat ze hier bedelen en roven en ginder een villa met mooie auto hebben. Hun manier van inkomsten zal nooit veranderen want ze zijn daarin geboren en getogen. En wie wordt nu rijk met noeste arbeid en eerlijkheid. Dat dit geen leugens zijn heb ik zelf gezien in Hongarije en Roemenie. Alsook op TV heb ik daar een uitzending van gezien en dan spreken we nog niet van geroofde baby’s.

  1. Geroofde baby’s… Wat een mythe. Da’s dus een middeleeuws schrikverhaal dat het blijft halen. Geef eens voorbeelden? Er worden in dit land kinderen en tieners ontvoerd, verkracht en vermoord door seksuele delinquenten. Het is dus duidelijk een praktijk van ons volk om minderjarigen te verkrachten en te vermoorden…
   En zoals in het artikel staat: er zijn de dieven/bedelaars en ja dat is een plaag.
   In Roemenië (elders niet) zijn er zigeuners die daar nu zeer rijkelijk leven van de opbrengst van het gestolen goed dat niet gedijt. Zij hebben villa’s, maar ik kan je verzekeren dat het om een kleine minderheid gaat en dat het gros van de Roma in armoede leeft, nu meer dan ooit. Ik ken er genoeg die ‘s morgens niet weten of ze ‘s middags, ‘s avonds of pas de volgende dag iets zullen te eten hebben.
   De criminelen onder hen? Net als zoveel criminelen van overal ter wereld, zitten ze in de EU als illegaal of asielzoeker, krijgen sociale steun en plegen intussen ramkraken, dealen drugs, leven onder verschillende identiteiten soms in meerdere landen tegelijk enz. Maar dat is zeker geen exclusiefje van Roma, dat is een algemene praktijk te danken aan het lakse systeem en het laffe stemgedrag bij de verkiezingen.

   1. Geroofde baby’s: Adam Smith is daar het meest bekende voorbeeld van. Deze Schotse moraalfilosoof werd ontvoerd door zigeuners op vierjarige leeftijd http://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

    1. Adam Smith! Of het werkelijk waar is dat hij werd geroofd, is onzeker, maar laten we aannemen van wel. Jammer in feite dat hij werd teruggevonden. Zijn economisch liberalisme staat me persoonlijk niet echt aan. Nu ja, da’s een ander verhaal.
     Ik weet wel dat de Roma zelf zeer bang zijn voor kinderroof en er zeker van zijn dat in het Westen veel kinderen geroofd worden (ze baseren zich hiervoor op het nieuw van de altijd maar weerkerende berichten van verdwenen kinderen) én het zit in hun collectief geheugen geprint dat hun kinderen door de lieve moslims (de talloze raids van Mahmoud van Ghazni http://nl.wikipedia.org/wiki/Mahmud_van_Ghazni) geroofd werden en nooit meer levend terugkwamen.

  2. Ja maar ondanks het gekrijs, getier en gemolenwiek van Verhofstadt heeft Sarkozy er wel een pak over de grens gedreven, wat ons Gents Guyke “racisme”(sic) deed brullen in het EU.S.S.R Potverteerders Circus Parlement tot meniger hilariteit !

   1. Sarkozy is zelf een Rom, afkomstig van de grootste Hongaars/Roemeense zigeunerfamilie. Zijn naam betekent ‘vuil slijk’. Het toevoegsel ‘y’ is er honend door de Hongaren aan toegevoegd. Namen met ‘y’ in het Hongaars, zijn meestal adellijk.
    Dat Sarkozy zijn pijlen richtte, net op de zigeuners uit Hongarije en Roemenië zegt meer over zijn frustratie dan wat anders. Waarom had hij bijvoorbeeld totaal geen aandacht voor alle andere (illegale) asielzoekers en dergelijke? Voor elke Rom die hij over de grens zetten, kwamen er 1.000 allerlei anderen het land binnen.
    Let op, het is begrijpelijk en niet af te keuren dat hij enkele honderden Roma terugstuurde. Ze leefden in Frankrijk meteen zoals zij willen: in hun typische met afval gebouwde krochten, zonder enige vorm van hygiëne. Natuurlijk maakt dit de plaatselijke bevolking vies.
    En ach, Verhofstadt… Laten we hem in zo’n Mahalla gaan wonen ;)

Trending

%d