De boycot van onze tradities is gestart: Zwarte Pieten morgen niet welkom in Brussel

SinterklaasHet Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat Sinterklaas op vrijdag 5 december zonder zijn Zwarte Pieten naar Brussel komt. Organisator ‘Visit Brussels’ zwicht op deze manier voor de druk van de politiek-correcte bende die – zonder enige kennis van zaken omtrent de oorsprong van de Zwarte Pieten – dit mooie kinderfeest afschildert als ‘racistisch’.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Het is een schande dat een traditioneel kinderfeest zoals Sinterklaas wordt kapotgemaakt omdat een kleine minderheid er problemen mee heeft; terwijl een voor onze gewesten totaal volksvreemd feest zoals het Offerfeest met zijn onverdoofde slachtingen wél kan; maar de bevolking daar terecht wél problemen mee heeft”.

Vlaams Belang laakt dan ook de laffe houding van Visit Brussels en de verantwoordelijke Brusselse excellenties (minister-president Rudi Vervoort is bevoegd voor Toerisme en dus ook voor Visit Brussels) die meestappen in de hysterie die onlangs in Nederland is losgebarsten.

Brussels VB-voorzitter Frédéric Erens: “Op deze manier geeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toe aan de dreigementen van Dyab Abu Jahjah om ook in dit land acties te voeren tegen het Sinterklaasfeest. Wat ons betreft verdienen Vervoort en co morgen een pak van de roe, en mogen ze voorgoed de zak van Zwarte Piet in!”

2 comments

  1. Spuwen op de EigenVolkse culturele geplogenheden ; pure en onversneden politiek-correct ontaarde xenofilie !

  2. Het is voor mij een werkelijk mysterieus, dus een onbegrijpelijk en onbegrijpbaar iets waarom, in Europa, omzeggens alle autoriteiten zo ingespannen aan de islamisering van hun volk en land meerwerken. Wat wil links daarbij eigenlijk? Het in de 18e eeuw ontstane politiek programma om het christelijk geloof (en vooral de Paus en zijn instituut, de Kerk), voor eens en altijd te vernietigen? Zijn ze zodanig door hun kortzichtige haat en hun atheistische ideologie verdwaasd en verblind, dat ze niet willen of kunnen inzien dat ze bezig zijn de tak waarop ze zitten eigenhandig af te zagen, omdat het zeker is dat eens de Islam, na zijn overwinning, ook hen zal vernietigen of op zijn minst tot slaven zal maken? Zij zijn immers OOK kefirs, ongelovige honden, en volgens de Traditie mag een Moslim geen honden houden! Of hopen ze misschien dat de Emir van het Kalifaat Europa hen dankbaar zal zijn en hun nakomelingen zal beschermen en privilegieren? Hoe dwaas en onwetend kan men zijn? Ik zou daarover nog veel kunnen zeggen, maar dit is een ‘reactie’ en het moet dus kort blijven.

Comments are closed.