eurosVolgens de krant De Morgen verklaarde premier Michel dat de regering flink bespaart. Het aantal kabinetsleden zou dalen van 832 naar 769. Deze mededeling is volgens Vlaams Belang-kamerfractieleider Barbara Pas evenwel erg misleidend.

De regering-Di Rupo voorzag voor de kabinetten voor 2014 56.591.000 euro; de regering-Michel doet het met 54.267.000 euro. Dat is inderdaad 4,1% minder. De regering-Michel heeft evenwel één excellentie minder dan de regering-Di Rupo. Een kabinet kostte daarom bij de regering-Di Rupo gemiddeld 2.978.493 euro en bij de regering-Michel 3.014.833 euro. Een kabinet kost dus gemiddeld 1,2% méér onder de regering-Michel dan onder de regering-Di Rupo. Van een besparing op de kabinetten als dusdanig is er dus geen sprake.

Dezelfde vaststelling geldt voor de kabinetsmedewerkers. Per kabinet werd door de regering-Di Rupo in de begroting van 2014 gemiddeld 2.326.473 euro uitgetrokken; voor de regering-Michel is dat in 2015 2.342.833 euro. Dat is dus 0,7% méér.

Bovendien moet men er rekening mee houden dat in de regering-Di Rupo 6 partijen zichzelf moesten “bedienen”, terwijl dat in de regering-Michel slechts 4 partijen zijn. Vanuit die optiek kan men zelfs stellen dat de uitgaven voor de kabinetten buitensporig zijn. CD&V had onder de regering-Di Rupo 4 excellenties en in de huidige regering slechts 3, maar moet slechts 8% inboeten voor wat haar budget voor kabinettards betreft.

Open-VLD heeft zowel in de vorige als in de huidige regering 3 excellenties, maar krijgt in de huidige regering 12% méér budgettaire middelen voor de aanwerving van kabinettards. Het groot lot wordt evenwel gewonnen door de MR. Die evolueert van 3 naar 7 ministers, maar ziet haar budget voor kabinettards stijgen met niet minder dan 143%. Ook de N-VA krijgt met 10.949.000 euro een heel pak geld voor de aanwerving van kabinettards.

Voor Barbara Pas is het dan ook duidelijk dat de partijen zich heel goed bediend hebben om hun mannetjes geplaatst te krijgen en op dat vlak absoluut niet besparen. Dat geldt des te meer omdat deze regering ingevolge de zesde staatshervorming heel wat minder bevoegdheden heeft dan de vorige.

Bovendien stelt Pas: “Het is totaal onaanvaardbaar dat een regering die de bevolking zulke zware inspanningen en besparingen oplegt, zelf geen enkele inspanning doet om daartoe haar steentje bij te dragen. Wie van de bevolking zulke grote offers vraagt, moet eerst zelf het goede voorbeeld geven, maar dat is hier duidelijk niet het geval. Een echte schande.

Barbara Pas zal dan ook bij hoogdringendheid haar voorstellen tot afschaffing van de politieke kabinetten opnieuw indienen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Vlaams Belang: “Kabinetten slanken niet af, maar dikken aan!””

  1. Postjes; postjes, postjes voor de politiek-benoemde vriendjes van NV-Asociaal & trawanten en wij maar inleveren en hordenloop-index-sprongen maken om dat te kunnen financieren !

  2. Goed gewerkt Barbara! Blijven op hameren. Zoiets zou eigenlijk grote artikels in de pretgazetten moeten opleveren

Trending

%d