Optreden Rennicke onder politieke druk geschrapt, REACT naar rechter voor onze vrijheid

Wat in een vrij land ondenkbaar zou moeten zijn is gisterenavond dan toch gebeurd:  de cultuur-VZW van Sint-Niklaas heeft besloten om het geldig gesloten contract voor het optreden van 6 december van Frank Rennicke te verbreken op basis van de politieke overtuiging van de organisator en de artiest.  Dat gebeurde onder politieke druk: de échte burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx, verklaarde gisteren in de krant in alle openheid dat het bestuur van SP.a-Groen besloten had dat het optreden moest geschrapt worden.  De wil van de SP.a is in Sint-Niklaas nog steeds wet:  de vertegenwoordigers van N-VA, die in Sint-Niklaas de schoothondjes zijn van de socialisten, stemden voor discriminatie en voor contractbreuk.  Ere wie ere toekomt, alleen de twee vertegenwoordigers van het Vlaams Belang – Hugo Pieters en Jan Cauwenbergh – verdedigden onze vrijheid en stemden tegen.

De besluitvorming bleek nochtans niet eenvoudig, want een echte reden om Rennicke te weren vond men niet.  Het rood-groene bestuur had een brief voorbereid om daarmee de contractbreuk te verantwoorden, en stelde voor om daarin te verwijzen naar ‘de veroordelingen’ die zanger Frank Rennicke zou opgelopen hebben.  Klein detail: Rennicke is nooit veroordeeld.  Hij is integendeel bijna 10 jaar lang juridisch vervolgd, maar werd uiteindelijk door het Duitse Grondwettelijk Hof volledig vrijgesproken, met de scherpe bemerking dat het vervolgen van de zanger wegens de inhoud van zijn liedteksten volgens het Duitse Hof ‘onbegrijpelijk’ was…  Dat argument viel dus in het water.  Men vond dan maar een drogreden: het optreden zou niet overeenstemmen met ‘de waarden van de stad’.  Waarmee expliciet bevestigd werd, dat de vrije meningsuiting in Sint-Niklaas is afgeschaft voor wie het niet met dit stadsbestuur eens is.

Rennicke Censuur

De vrijheid van meningsuiting mag hiermee dan wel in Sint-Niklaas afgeschaft zijn, wij denken tot nader order nog steeds in een rechtsstaat te wonen, waar een contract dient nageleefd te worden en waar discriminatie op basis van politieke overtuiging verboden is.  REACT trekt dan ook vandaag al met zijn advocaat naar de rechtbank en start een proces, waarbij we eisen dat ons contract wordt nageleefd en dat we dus alsnog op 6 december Frank Rennicke kunnen horen en zien in het Museumtheater van Sint-Niklaas.

Ofwel leven wij immers in een land waar onze grondwettelijke vrijheden worden gerespecteerd, ofwel leven wij in een land waar het onrecht heerst.  Een tussenweg is er niet.  Wij van RechtsActueel eisen daarom het recht op voor ons allemaal om onze mening te kunnen uiten in woord, daad en muziek!

OPROEP!

Wie al kaarten bestelde én betaalde wordt door ons per mail stipt op de hoogte gehouden van de situatie.  Het optreden wordt NIET afgelast.

De kaartenverkoop gaat door; bestel dus via rennickeinvlaanderen@gmail.com. 

Alhoewel wij veel juridisch werk zelf doen en onze advocaat aan eerlijke tarieven werkt kost een proces tegen de machtige politieke lobby van Sint-Niklaas geld.  Wij hebben het op deze website nog zelden of nooit gedaan, maar deze keer hebben we onze trouwe lezers nodig.  Help ons uw en onze vrijheid te verdedigen!  Elke gift is welkom op rekening nummer IBAN BE32973077034202 (BIC-code ARSPBE22) met vermelding ‘proces’.  Wij brengen nadien stipt verslag uit, op onze site en in alle openheid, over waaraan die centen besteed zijn.  Elke euro zal een wapen zijn voor onze vrijheid!

5 comments

  1. nva de kracht van het vrije woord ???????? broedermoord ja ik schaam me dood in hun plaats waar zitten al die vl nationalisten aldaar ?????

  2. Ik dacht dat “voorafgaandelijke censuur” niet kon ! Art 27 der grondwet waarborgt toch “Vrijheid van Vereniging” “DIE NIET AAN EEN PREVENTIEVE MAATREGELEN KAN ONDERWORPEN WORDEN”

    1. Goed zo! Vrijheid van meningsuiting is enorm belangrijk! Het is een echte schande dat de N-VA zo plat op de buik gaat voor de politiek correcte dictatuur.

  3. Veel moed toegewenst – ook in de Standaard spreekt men van veroordeling van Rennicke.

Comments are closed.