Wij Vlamingen voelen ons gekwetst

We dachten eraan te ontsnappen, maar dat was wat naïef van ons. De racistische anti-Zwarte Pietenlobby heeft Vlaanderen bereikt. Zwarten zeggen zich gekwetst te voelen door het beeld van Zwarte Piet. Om het kort samen te vatten: Zwarte Piet was een slaaf en wij blanken zijn schuldig aan de slavernij. Abou Jah Jah, Jan de Zutter (sp.a-woordvoerder in de EU) und viele anderen slaan ons dezer dagen met beledigende argumenten om de oren. De zwarten hebben gelijk poneren ze, want wie zich gekwetst voelt heeft altijd gelijk.

Wel goed, zullen we die trend dan maar volgen en met dezelfde argumenten aantonen dat ook wij, de blanke Vlamingen, ons  gekwetst voelen door een aantal zaken? Misschien krijgen we dan ook gelijk. Hier gaan we!

Wij Vlamingen voelen ons in de eerste plaats gekwetst omdat we steeds weer opnieuw van racisme beschuldigd worden voor zaken waar we niets mee te maken hebben. We voelen ons gekwetst omdat we beschuldigd worden van deelname aan de slavernij, een bezigheid maar waar bitter weinig Vlamingen zich destijds mee bezig hielden, laat staan vandaag de dag.

Wij Vlamingen voelen ons ook gekwetst omdat de positieve discriminatie – nota bene in het leven geroepen en in stand gehouden door de overheid – ons jobs kost. We zijn gekwetst omdat Mustafa, Fatima, M’bele en Rafida een job krijgen en wij niet, louter omdat we blank en Vlaming zijn. Dat deze positieve discriminatie nog werd opgetrokken sinds de jongste verkiezingen kwetst ons eens te meer.

Wij Vlamingen voelen ons gekwetst omdat asielzoekers en illegalen meer rechten schijnen te hebben dan wij Vlamingen. We voelen ons eens temeer gekwetst omdat onze grootouders, die gans hun leven hebben mogen afdragen aan vadertje staat en in veel gevallen zelfs tijdens de oorlog gediend hebben voor vadertje staat nu meer mogen betalen voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer dan gelukzoekers die de grens op een onwettige manier overgestoken hebben.

Wij Vlamingen voelen ons daarbij nog meer gekwetst als we vaststellen dat de beschaving, waar veel van onze grootouders voor hebben gevochten, teniet wordt gedaan door de vele ‘nieuwe Vlamingen’ die op handen worden gedragen door de linkse en anti-racistische belangengroepen. Religies die de onze niet zijn en nooit zullen zijn krijgen vrij spel om in sommige steden ganse wijken om te vormen tot kasbahs of zelfs criminele vrijstaten. Wij voelen ons dan ook erg gekwetst wanneer het vastgoed in die wijken, waar onze voorouders hard voor gewerkt en gespaard hebben, plots geen waarde meer heeft.

Wij Vlamingen voelen ons gekwetst wanneer we zien dat in tijden van economische crisis de discussies op politiek niveau moeten gaan over een kinderfeest, over zwanworsten en over onschuldige – maar daarom niet minder terechte – uitspraken over de collaboratie. We zijn gekwetst wanneer linkse politici, gesteund door hun eigen ‘actiegroepen’ en would be-filosofen, na een verkiezingsnederlaag van jewelste (de zoveelste al in feite), nog steeds menen te moeten denken dat niet de meerderheidspartijen, maar wel zijzelf de plak zwaaien in dit land. Dat dit dient te gebeuren op semi-terroristische wijze (aanval met verfbommen, vakbondsrellen, …) kwetst ons nog meer.

U ziet, we hebben heel wat (en nog veel meer) om ons gekwetst over te voelen. Maar in plaats van te gaan klagen en zagen gaan wij Vlamingen met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet. We lossen onze eigen problemen op en leggen niet steeds de schuld bij een ander. In se heeft in Vlaanderen niemand meer rechten dan een ander, ergo ook niet minder. Zie je Zwarte Piet niet graag? Zet dan een andere zender op, koop even geen krant en vooral, hou je eigen kinderen weg van het vele snoep dat de komende dagen wordt rondgestrooid. Het ga je goed!

51 comments

 1. Ik voel mij gekwetst wanneer ik er weer zo één met een kopvod en/of ingepakt in een gordijn op straat tegenkom want hiermee wordt ik mij er weer iedere keer van bewust dat er hier in dit land mensen rondlopen die mij als vrouw minderwaardig vinden.

 2. sinterklaas is en blijft een kinderfeest

  het zijn de mensen die de hele dag niets te doen hebben die zulke dingen de wereld in brengen
  maar ze staan wel zelf met hun kinderen vooraan hard te zingen als sinterklaas aankomt

 3. Dit is op A mums diary herblogden reageerde:
  Even herbloggen.
  Inmiddels heeft het België dus ookal binnengedrongen!
  Dat ze maar niet denken dat wij eeuwen oude tradities zomaar de deur uit smijten.

 4. allemaal terugsturen naar eigen land belgische pas of niet zwarte piet is voor de kinderen punt uit
  wie in het westen komt wonen moet zich maar aanpassen zoniet bol het af

 5. Hij praat over zwarten omdat dit tot voor kort de niet rascistische benaming is. Het woord neger daarentegen is wel rascistisch…. Tenzij het nu weer veranderd is. Tegenwoordig moet je 30 keer nadenken vooraleer je iets zegt of doet want het zou rascistisch kunnen zijn.
  Er wordt zo vaak de vinger gewezen door andere culturen naar de onze dingen die men wilt veranderen omdat het rascistisch zou zijn.
  Maar mss moeten deze roepers en brullers eens nadenken. Er zijn genoeg dingen die ik persoonlijk ook niet ok vind van andere culturen. Maar ik aanvaard dat die dingen zo zijn voor andere mensen het is hun cultuur niet de mijne dus wie ben ik om daarover te oordelen. Als je echt zoveel van onze cultuur wilt veranderen omdat het beledigend of rascistisch overkomt dat je zelfs aan onschuldige kindertradities komt, dan stel ik toch voor om even je hand op je eigen hoofd te leggen en te kijken wat eronderschuilt. Want wie is hier nu de ECHTE rascist?…

  1. Het gebruik van het woord ‘neger’ is vooralsnog niet strafbaar. Laat u niets wijsmaken.

  2. Wablieft, het woord “neger” zou “racistisch”(sic) zijn ? Laat u toch niks politiek-correct dwangvoederen ! Enkel in politiek-correcte roedels zou de notie “neger” racistisch(sic) zijn, niet in objectief-correcte kringen. De Dikke Van Dale formuleert op hun webstek (vandale.nl) het begrip “neger” zonder de minste politiek-correcte schroom als censurerende ballast als volgt ;
   QUOTE
   Neger : lid van een van de zwarte rassen die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn
   UNQOTE
   Gauchistische schrijvelaars der PoCo-indoctrinatie Pers en journaille van de sossenrode propagandatoeter S.R.T. noemen elke neger TEN ONRECHTE “Afrikaan”, wat impliceert dat blanke Afrikanen (nazaten der Boers) uit Zuid-Afrika of bruine Afrikanen (Berbers en Arabieren) uit Noord-Afrika geen “Afrikanen” zouden zijn, dit beperkend tot negers uit Equatoriaal Afrika. “Afrikaan” is objectief-correct gezien geen ethnische maar louter een geografische term. Een Brazilaanse neger is dus een “Zuid-Amerikaan”, objectief-correct beschouwd al zullen politiek-correct gehersenspoelden hem als een “Afrikaan” beschouwen, omdat naar verluidt een politiek-correcte atlas aan Brazilie “Afrikaanse” enclaves toedicht. Politiek-correcte “logica”(sic) verdraait immers steeds intentioneel middels politiek-correcte alchemie tal van objectief-correct constateerbare feitelijkheden, om de dus geschapen fata-morgane “realiteit”(sic) te laten fungeren als décor in hun pervers desinformerend propagandistisch PoCo-geklungel.

 6. Wanneer kom en wij op straat i.p.v. Er alleen over te praten ???

 7. Over de herkomst van Zwarte Piet zijn de meningen verdeeld. Het oudste document waarin de knecht die later de naam Zwarte Piet kreeg, staat afgebeeld, dateert van circa 1850. Enkele verklaringen van latere datum suggereren dat de heilige op sommige plaatsen al eerder door een donkere helper werd begeleid.[15] In Nederlandse en Belgische bronnen van vóór 1850 wordt Sinterklaas echter steeds alleen opgevoerd.

  Desondanks circuleren er voor die helper van Sinterklaas diverse volkswetenschappelijke verklaringen:

  hij zou oorspronkelijk een schoorsteenveger zijn, en van het roet zwart zijn geworden;
  hij zou een Ethiopische zwarte slaaf Piter zijn die door de heilige Nicolaas op een slavenmarkt in Myra werd vrijgekocht;[16]
  hij zou oorspronkelijk een demon zijn geweest die door de heilige gedwongen werd goede daden te verrichten;
  hij zou een voorchristelijke godheid zijn die zich moest onderwerpen aan de christelijke sint;
  hij zou de bedwongen satan zijn, plaatsvervanger van de overwonnen Wodan, of diens helper Nörvi, de zwarte vader des nachts, die ook een roe droeg (als vruchtbaarheidssymbool);
  hij zou afstammen van de zwarte raven Huginn en Muninn, die Odin vergezelden;[17]
  hij zou afstammen van berserkers, die het lichaam zwart verfden en dierenhuiden droegen.
  Voor geen van deze verklaringen zijn directe bronnen te vinden.

  Een recente suggestie (2012), dat Zwarte Piet werd gemodelleerd op een Saraceen, werd door John Helsloot van het Meertens Instituut ontkracht.[18]

  Volgens historicus en sinterklaaskenner Frits Booy is van alle bestaande theorieën er niet één discriminerend van aard

 8. dat men eerst eens leert van waar de Sint en zijn zwarte trawant oorspronkelijk komen. Odin had geen zwarte slaven Maar zwarte duivels uit de onderwereld. als de zwarten nu ook vinden van zichzelf dat ze duivels zijn ….

 9. Och mensen toch. Over wat maken jullie zich druk. Sinterklaas is een feest VOOR KINDEREN en niet voor volwassenen Vraag aan elk kind hoe het komt dat zwarte piet zwart is en hij/zij zal zeggen dat het komt omdat zwarte piet door de schoorsteen kruipt om CADEAUTJES te brengen.

 10. In een verkiezingspamflet van bijna 20 jaar geleden, schreef ik ongeveer hetzelfde, o.a. dat Schaarbeek de kasbah van Casablanca was geworden en de bazaar van Istanboel.Tapijtenmarchanten en kamelendrijvers zijn OK in hun biotoop.Niet in Vlaanderen.En saccochentrekkers, messenstekers, verkrachters en drugdealers kunnen we missen als ebola.

 11. Ik voel mij beledigd dr dit artikel. Waar haal jij het recht om te spreken in naam van “wij, de vlamingen”?! Ik distantieer mij volledig van deze bullshit! Slavernij behoort tot het verleden vd zwarten en zij hebben het recht zich hierdoor beledigd te voelen! Zij zijn niet de racisten, mr mensen zoals de schrijver van dit artikel die nog steeds pratrn in de wij/zij-vorm… Wij zijn allen MENSEN, eender welke nationaliteit of huidskleur!

  1. Slavernij heeft met ‘zwarte piet’ niets te maken ;)
   De ‘zwarte pieten’ zijn handlangers van sinterklaas, geen slaven !
   Het heeft ook niets te maken met ‘zwarten’, De ‘zwarte pieten’ zijn zwart door de
   roet van de schoorstenen.

  2. Shut up vriend.. ga bij andere sossen lullen op café terwijl ze hun volgende staking plannen mongool

  3. Ik voel me beledigd door uw reactie omdat u kennelijk beschaamd bent om uw EigenVolkse afkomst en u zich dus blijkbaar lijkt te schamen voor uw EigenVolkse ouders ! Ik heb het recht om beledigd te zijn door uw bevuiling van het eigen EigenVolkse nest en daarom distantiëer ik me dan ook van uw politiek-correcte bullshit . Trouwens, waarom noemt u negers “zwarten”, die mensen wassen zich toch ook vaak , net als wij. Hebt u dan zo’n lage dunk van negers, dat is toch zeker niet politiek-correct !

   1. Waarom lees je dit ? Veel globaal populisme in 6 zinnetjes zonder veel nadenken….

  4. Misschien het artikel nog eens lezen. Met een andere bril. Eén die wél andere meningen aanvaardt.

 12. Misschien is het juist door te kijken naar die poco-tv’s, het lezen van de poco-artikels, het aannemen als godsspraak van de zichzelf verklaarde “intellectueel” mei’68-er dat vele mensen zich als zombies zijn beginnen te gedragen. Het zou goed zijn dat sommige “linkse” anarchisten een variatie in hun literatuur, de ware geschiedenissen van hun marxistische utopia en de teloorgang van het feminisme ten nadele van een religie te harte zouden nemen. Het is natuurlijk minder intellectueel moeilijk om allerlei relletjes te organiseren om via geweld alle cultuur die te min is voor hun eigendunk te vernietigen. Misschien hopen ze later op een hoog ambtenarenpostje waarmee ze hun plebs op de zenuwen kunnen werken

 13. Het is begrijpelijk dat er tegenwoordig zo veel klachten zijn over buitenlanders de meeste vragen er dan ook wel om. Het kan kloppen dat sommige buitenlanders de wetten niet naleven en de waarde en normen van een Vlaming niet volgen maar om zo te veralgemenen vind ik persoonlijk not done ! In elke land zijn er goede en slechte mensen. Hier in belgie hebben wij ook heel veel buitenlanders die veel hebben bereikt die zelf door hun eigen kracht ver zijn gekomen of zoals hier ook gezegd is geweest in een kasteel wonen of weet ik veel. Die mensen hebben ervoor gewerkt. Het klopt dat belgie hun die kans heeft gegeven om zover te komen maar dat is ook de reden waarom ze voor belgie hebben gekozen. Deze mensen zijn ons dan ook dankbaar. Terwijl er ook vlamingen zijn die niks doe en doppen en maar klagen dat die buitenlanders de schuldigen zijn, in plaats zo te klaag zoek je liever een baan of zoek je een oplossing voor jezelf zonder met je vinger te wijzen. Ik vind ook dat door een uitspraak van de zwarte pieten men niet iedereen de schuld moet geven. Er zijn genoeg buitenlanders die elk jaar opnieuw samen met ons sinterklaas vieren en elke avond iets in de schoenen van hun kinderen zetten. Mijn punt is, laten we de goede zaken zien de positieve kanten zien alleen zo kan men gelukkig leven.

  1. Het land van de vrijheid wordt letterlijk verkracht door enkele immigranten met criminele achtergronden…. gewoon terugsturen, met een nota erbij van landsverrader tov hun moederland !

 14. Ratteke Maurice: In de politiek correcte dramaturgie, is racisme iets waaraan per definitie enkel blanke Vlamingen zich schuldig kunnen maken, en waarvan alleen allochtonen het slachtoffer kunnen zijn.

  1. Juist, dit wordt veroorzaakt door het feit dat “discriminatie op basis van EigenVolkse origine” politiek-correct is ! De overheid geeft van deze schaamteloze wanpraktijk het allerflagrantste voorbeeld door WEL een “Minderhedenforum” te subsidiëren maar DISCRIMINATOIR wel GEEN “Meerderhedenforum’. Het is dan ook onbegrijpelijk dat autochtone parlementariërs deze flagrante, tegen de EigenVolkse borst stuitende, pure en onversneden “discriminatie op basis van EigenVolkse origine” niet aanvechten !

 15. Dat de Dhr. de Zutter maar op let met zijn uitspraken of hij krijgt de toorn van Laurette over zich…”Wat ‘zwarte’ Vlamingen vragen, is niet zo uitzinnig. Ze vragen erkenning voor een verleden waarin wij, ‘witte’ mensen, niet zo’n fraaie rol hebben gespeeld…omdat de ‘zwarte’ Vlamingen gelijk hebben.”…hoor de laarzen in de sp.a-kantoren…

  1. Misschien best eens wat geschiedenisboeken lezen… de slavernij is iets uit de Arabische en Noordafrikaanse wereld en niet uit Vlaanderen…

 16. Ik ben Vlaming en kan me nu niet echt in dit artikel vinden. Ik word nooit gezien als raciste, ik vond na 3 weken al een job met enkel mijn middelbaar diploma (STW), … Ik vind het een verrijking om met meerdere culturen samen te leven zolang dit met respect gebeurt van beide kanten.

  Misschien het stukje over gratis vervoer… is er iets nog gratis in deze wereld? Ergens? Dat zien de meesten van de oudere bevolking ook wel in.

  Misschien gebeurt alles wat snel en allemaal tegelijkertijd maar iedereen die realistisch nadenkt weet dat het zo niet kon blijven duren.

  En om het even over Zwarte Piet te hebben… die is zwart door het roet van de schoorsteen en iedereen die dit niet inziet mag eens schoorstenen gaan schoonmaken en dan stopt heel die heisa wel ;) en knecht of slaaf? Noem hem gewoon werknemer en ook dat probleem is opgelost. Sommige mensen kunnen dingen ook zodanig uitvergroten dat alles een probleem wordt.

 17. Volledig met dit artikel eens, nergens anders krijgen buitenlanders meer dan in België, maar dan ook NERGENS anders. Je hebt al het geluk om hier gratis en voor niks te wonen/werken/profiteren etc.., Laat dan onze normen en waarden met rust en laat ons onze eigen cultuur beleven. Als je perse jou cultuur wilt, ga dan naar je eigen land en verveel ons niet met jullie primitieve zever.

 18. Ze zouden beter die moslim in Brussel een kopje kleiner maken voor het te laat is. Het invoeren van wetten waar ze gestenigd worden en handen afkappen!!!!! Het is al veel te ver gekomen en dan komen er nog mensen af die zeggen dat we beter zouden samenleven :)) ja natuurlijk!!!! Kijk er zijn goede en slechte mensen laat de goede met rust en zet de andere op de vlieger. Voer de doodstraf in. En al die willen in België leven moeten zich aan de regels van België houden . Doet men dat niet ! Op de vlieger!!! En die in België geboren is zoals moslims in Brussel die betogen kopje kleiner maken voor het te laat is. Brussel wordt stilletjes aan ingenomen. Vlaamingen doe jullie ogen open en!!!! vecht verdomme!!!! voor je vaderland inplaats van je kop in het zand te stoppen en doen of er niets is gebeurd, binnen 50 jaar zal er geen België meer zijn.

 19. Silke jij weet blijkbaar niet wat er boven ons hoofd hangt. Je zou beter eens je ogen open doen!! In de plaats van van Den domme te geven. Moest je iets van politiek afweten en ietsje meer de krant lezen zou je wel anders gaan denken

 20. Of dat je het nu Rechts of Links opschrijft. De feiten gelden en blijven. Hoe dikwijls zie je een echte Vlaming sukkelen in een kleine rijwoning met een fiat voor de deur en elke cent in 2 moet plooien terwijl een immigrant van eender welke afkomst op zijn gemak in een kasteel kan wonen met een limousine voor de deur en het geld de deur uit gooit.

  Word het geen tijd dat we 1830 eens terug nabootsen?

 21. In plaats van al dat geween over (al dan niet) racisme zouden we beter gewoon leren om met elkaar samen te leven. Het word tijd dat we stoppen met enkel aan ons zelf te denken. En dat geld voor beide partijen.. zowel vlaming als niet – vlaming. De schuld ligt bij beide dus stop met deze onzinnige ja/nee discussies. En als je dat niet kan… ga dan aub terug naar de kleuterklas!

  1. Silke, sorry maar jij leeft in een utopische wereld van bloempjes en bijtjes…

  2. Je hebt gelijk maar dat zal jammer genoeg niet voor direct zijn, waarschijnlijk zelfs nooit…. Tijd om wakker te worden meid!!

  3. Trek die politiek-correcte indoctrinatie baxter uit je LINKSE arm en PROBEER eens, met vaak vallen en opstaan, autonoom na te denken. Purgeer alle politiek-correcte indoctrinatie “duiding”(sic) en dito desinformatie die gauchistisch journaille-canaille “opiniemakers”(sic) van de pers en van de sossenrode propagandatoeter S.R.T. je dwangvoederden, te lozen in de politiek-correcte WC-pot, waar dergelijke gauchistische excrementen thuishoren !

  4. Hey Silke :) Dank je voor je mooie woorden, iedereen zou moeten samen leven. Ikzelf als Belg, met een afkomst van vreemdeling, ben echt geshockeerd van hoe de mensen reageren.
   Alle Afrikaanse vrienden die ik gevraagd heb over zwarte piet, het kon niemand iets schelen.
   Het is echt triestig hoe mensen, sorry om het te zeggen, racistisch reageren op deze artikel.

   Dank je Silke voor jouw juiste woorden, ik ging al m’n hoop verliezen, want ik leef in vlaanderen, ben met vlaamse opgevoed, en vindt dit niet accepteerbaar van het ‘eigen volk” die zo open is en zo democratish…

   Nog eens dank je, ik hoop dat god je een mooi leven zal geven.

  5. “Enkel aan ons zelf denken” ? Het ijveren ter overleving der Eigen Soort , in casu het Eigen Volk, zit in ALLE bevolkingssegmenten en zelfs in de dieren ingebakken ! Enkel politiek-correct geïnfecteerden raaskallen kwakend ; “weg met ons, blanken”. Bezeike, dat OCMW snoepkraam dat als een dolle, naieve wilde weldoener mateloos wil trakteren voor alle soorten asieltoeristen en gratis-medische-bijstand-toeristen met ONS belastingsgeld , zou dus getuigen van “enkel aan onszelf denken” ? Het Belzeikse op hol geslagen, xenofiele “barmhartigheid”-altruisme dat oeverloos verkwist met ONS belastingeld, negeert het adagium ; “koken kost geld”, wat o.a. de putten veroorzaakte waarvoor Jan-met-de-pet en zijn Mie zullen financiëel moeten opdraaien de eerstkomende jaren, gebukt onder de barre inleveringspolitiek der huidge regering !

 22. Definitie van “RACIST” Een racist is een Individu die zijn thuisland heeft ontvlucht om reden dat hij daar word gezocht voor Diefstal, Oplichting, Fraude, Gangsterpraktijken, Verkrachting en zo meer, In zijn gastland wil hij zijn Wetten, Gewoonten, zijn manieren als hij er heeft, Geloof ( Islam is geen geloof wel een Utopie) door de strot duwen van de bewoners van zijn Gastland waar hij er nog geld boven op krijgt ook al heeft hij nog geen nagel in een muur geklopt. Hier komt hij dus profiteren in zijn Gastland. Dat is de reinste vorm van Racisme en niet wat Jef en Johan de Racist ons wil doen geloven.

 23. ik ben vlaming maar herken me in geen enkele uitspraak die je namens mij doet in dit artikel…

  1. Gij hebt de arrogante pretentie u in te beelden “Vlaming” te zijn omdat ge hier geboren zijt ! Als een kat in een viswinkel jongert, zijn haar jongskes dan ook ……..vissen ???????

 24. dit wordt echt hallucinant ,waar gaat dit allemaal eindigen pure waanzin

  1. Spijtig genoeg moet de NVA de shit van de 20 jarige vorige regering opkuisen, ik bekijk de NVA als collectieve schuldbemiddeling, Bart de Wever is echt wel slim genoeg, maar de mensen zijn te kortzichtig om in te zien dat dit NVA zen fout niet is, ze hebben nu eenmaal geen dankbare job gekregen. Het beleid van de 20 jaren daarvoor zat gewoon radicaal verkeerd, het kleinste kind weet toch dat je geen geld moet uitgeven als het er niet is, waar kom je dan terecht? juist waar we nu inzitten. En aan iedereen geld uitgeven dan aan den echte belg die dat er dan daadwerkelijk voor werkt, dat blijft bij niemand schoon staan, de vorige regering heeft voor onze schuldenberg gezorgd en die heeft er een groot aandeel in dat de Vlamingen stillekes aan op ne racist beginnen te trekken. Als je 1 van u kinderen continue voorttrekt en den andere word continue achteruit gestoken denk je dat dat mooi blijft staan, die gaan elkaar haten, vooral die ene dat continue achteruit gestoken word en dat spelletje speelt die vieze regering van sp.a en dergelijke al heel lang en iedereen word dat beu, ik zou nog lang door kunnen gaan maar dit heeft geen zin, ik heb maar een mening zoals iedereen zen mening heeft he ….. ?!!!

   1. “Als u één van uw kinderen voortrekt…..;” Maar NV-Asociaal doet dat , dat “voortrekken” door de slaafse onderdanige butler uit te hangen van het patronaat, vandaar al die kado’s die ze krijgen ZONDER dat er enigerlei garantie tot meer job creatie tegenover wordt gesteld ! Dit stuitend, asociaal wanbeleid wordt verklaard door BDW’s eerdere bekentenis : “VOKA zijn mijn bazen”, dus NIET zijn kiezers, zoals bij het VB.

    1. Als je denkt dat wij zonder VOKA verder kunnen , ben je verkeerd.
     Door het 20jaar (en daarvoor was het ook niet zo veel beter) wanbeleid , is de loonkost in belgië zodaning hoog dat veel bedrijven liever verhuizen.
     NVA doet wat het kan om bedrijven hier te houden om zo jobs hier te houden.

     1. Wees toch niet zo naief u in te beelden dat NV-Asociaal om werknemers of gepensioneerden zou bekommerd zijn.

     2. De immer ter indoctrinatie herhaalde mantra ; “de loonkost is te hoog” om efficiënt te kunnen concurreren getuigt van tunnelvisie. Indien VOKA en trawanten hun winstmarges drastisch zouden verlagen, dan zouden ze voorzeker WEL beter geplaatst zijn om met de harde buitenlandse competitie te kunnen wedijveren ! Kennelijk kan voor de kardinalen der neo-Liberale Kerk en hun als butler fungerende acolieten van NV-Asociaal het afgodsbeeld van het Gouden Kalf nooit vet genoeg gemest worden met inleveringen van werkers , gepensioneerden en doppers-tegen-heug-en-meug, die WEL zouden willen werken voor hun kost !

Comments are closed.