renzoverwer_waarblijftdiebaanHoewel er in Nederland weinig onderzoek is gedaan naar de komst van arbeidsmigranten en of dit economisch uiteindelijk wat oplevert, zijn er toch inmiddels toch een aantal boeken verschenen meer licht op het dit onderwerp schijnen. En niet alleen op de komst van werkers van buiten Europa en wie ze haalde, maar tevens wat hiervan de economische gevolgen zijn. Over de gevolgen voor de maatschappij en in het bijzonder voor de gewone Europeaan is uiteraard wel veel geschreven en door politieke partijen getracht dit te bekritiseren en er zeteltjes mee te verkrijgen.

In een nieuw boek waar blijft die baan geschreven door Renzo Verwer wordt o.a. nog maar eens afgerekend met de mythe dat Europa arbeidsmigratie nodig heeft ‘tegen de vergrijzing’ een veelvuldig uitgevente opvatting door het bedrijfsleven. Daarin geeft de auteur aan dat de voorgelichte (optimistische) economische scenario’s helemaal niet worden waargemaakt, door veel werkeloosheid onder immigranten, maar ook voor autochtonen die door de instroom worden verdrongen van de arbeidsmarkt.

Als de auteur terugkomt op het halen van de eerste gastarbeiders door het bedrijfsleven dan ontmaskert hij ook de kwetsende mythe dat Nederlandse arbeiders bepaald werk niet zouden willen doen. Het ging er om, hoe logisch ook, dat bedrijven weigerden hogere lonen te betalen. Vanuit het Ministerie van CRM en de Rijksvoorlichtingsdienst werd het destijds duidelijk geschreven; ‘Gastarbeiders zijn goedkoper dan machines, dat klinkt gevoelloos, maar het is waar.‘

De rijksoverheid is hierin niet leidend geweest, maar heeft dus volledig de logica van het bedrijfsleven overgenomen. En dat geldt ongetwijfeld ook voor onze buurlanden, toch voor Frankrijk heeft de schrijver Alain de Benoist o.a. onder de titel immigratie, reserveleger van het kapitaal er een interessant artikel aan gewijd. Hij breng erin naar voren dat President Georges Pompidou in de jaren zeventig toegaf onder druk van de bedrijfsbazen tot arbeidsmigratie is overgegaan. En verder nog;

“Wanneer er noodzaak is voor werknemers in een sector, verklaart François-Laurent Balssa, de twee keuzes die er dan zijn, hetzij men verhoogt de salarissen, hetzij doet men beroep op werknemers uit den vreemde.”

Al in 1999 bracht bedrijfseconoom Pieter Lakeman een boek uit met als titel binnen zonder te kloppen. Een van de mythes die daarin wordt doorprikt is dat de buitenlandse werknemers hebben meegeholpen onze economie op te bouwen. De werkelijkheid blijkt volgens Lakeman heel anders. Al snel na de komst van de gastarbeiders sloeg in Nederland de economische crisis toe van de jaren 70.

De bedrijven moesten toen saneren en juist ongeschoolde arbeiders werden het eerst ontslagen. De gastarbeiders raakten dus meestal werkloos. Ze werden vervolgens afgewimpeld op de maatschappij die de werkeloosheidsgelden mocht gaan betalen. Verder in dit boek maakt Lakeman nog een duizelingwekkende (minimum) schatting dat de hele gastarbeidermigratie ons tot 1999, maar liefst 70 miljard gulden heeft gekost.

Ook journalist Joost Niemöller heeft in een boek een aantal wetenschappers aan het woord gelaten en ook hier komt arbeidsmigratie aan bod, veelvuldig laat hij zien dat vanuit werkgeversorganisaties wordt gevraagd voor meer immigratie tegen de vergrijzing. Hij sluit af in zijn boek met de conclusie; “..van de immigratie van niet-westerse allochtonen in Nederland hebben de migranten en de werkgevers economisch voordeel. De lager opgeleiden in Nederland gaan erop achteruit. Niet in alleen in geld, maar ook in goederen.”

Er is in Nederland weinig origineel onderzoek gedaan naar de massale import van mensen om hier werk te verrichten en ook wat daar nu de economische, maar zeker sociaal-maatschappelijke gevolgen voor zijn. Echter wat er geschreven is blaast de stelling of arbeidsmigratie tegen vergrijzing helpt wel al helemaal omver. Arbeidsmigratie is dus geen oplossing voor de vergrijzing.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Arbeidsmigratie is geen oplossing tegen de vergrijzing”

  1. Natuurlijk niet, ge moet geen economist zijn om dat te kunnen vatten. Daarentegen een gauchistische politicoLOOG, socioLOOG of erger nog antropoLOOG vermogen dat toch te kunnen verdraaien, verbuigen en ensceneren tot hokus pokus pats als schijnbaar “logisch”(sic) , middels de nodige politiek-correcte alchemie door gazettenpraat schrijvelaars uiteraard. “LOOG” is dan ook afgeleid van “liegen”, ha ja !

  2. De arbeidsmigratie is een middel tegen vergrijzing, maar alleen omdat de migranten uit de Maghreb meestal Islamieten zijn en dus massas kinderen produceren, in tegenstelling tot de Inheemse families, die zonder, of met één of twee kinderen reeds vinden dat de maat vol is. Vergeet de uitspraak van Jasser Arafat niet: het geheime wapen van de Palestijnen, en bij uitbreiding van de Islamieten, is de uterus van hun vrouwen. Gevolg, ze zijn niet alleen een last door de hoge werkloosheid, maar ook door het feit dat ze het leeuwendeel van de sociale voorzieningen naar zich toe trekken, zoals sociale wonigen, kindergeld, allerhande steunmaatregelen voor “arme” gezinnen etc. Verder slecht of helemaal niet geïntegreerd, niet in staat de taal te spreken zoals het hoort, onvoldoende opleiding en weinig perspectieven. En dat wordt door hen, geholpen door de blanke multiculle collaborateurs, onmiddellijk vertaald in racisme van de autochtonen. Deze misdadige collaborateurs hebben onze westerse samenleving vernietigd door het propageren van homofilie, ongebreideld “genieten” zonder lasten, gebruik van drugs, abortus zonder beperkingen en hebben in dat leger van allochtonen een gewillig (?) hulpleger gevonden om hun ondermijningswerk verder te zetten.

Trending

%d