Denderleeuw onbestuurbaar verklaard, VB: “CD&V wipt de N-VA en helpt sp.a in het zadel”

denderDe Oost-Vlaamse gemeente Denderleeuw is sinds gisteren ‘onbestuurbaar’ verklaard. De provinciegouverneur heeft nu de opdracht om samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur de zaken recht te trekken. De kans dat de N-VA haar burgemeester moet inleveren en er vervolgens een paarse coalitie zal samengesteld worden is zo goed als zeker. Volgens het Vlaams Belang is de grote schuldige sowieso de CD&V.

Na de verkiezingen van 2012 behaalde de lijst sp.a/Open 8 zetels en de N-VA 7 zetels. De overige partijen behaalden beduidend minder zetels, dus was het knobbelen om een coalitie samen te stellen wilde men de sp.a – dat landelijk begrijpelijk en terecht slecht scoorde – uit het schepencollege houden. Met de 3 Vlaams Belang-raadsleden erbij zou het probleem snel van de baan zijn, maar het cordon sanitaire besliste daar anders over. Het resultaat was een krappe meerderheid van 13 tegen 12.

Op zich hoeft dit soort coalities geen probleem te heten, maar dat was naast de Denderleeuwse CD&V (4 zetels) gerekend. Kristof Slagmulder, fractieleider van het Vlaams Belang: “Wij stellen vast dat ze heel moeilijk kunnen samenwerken met andere partijen als ze hun zin niet krijgen met steeds ruzies tot gevolg. Dit was zo met de huidige coalitiepartner, maar ook in het verleden met sp.a in de vorige legislatuur en met de VLD twee legislaturen geleden.”

Opnieuw fier worden op Denderleeuw

Voor het VB was het altijd de bedoeling om de sp.a uit de meerderheid te houden, zowel na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad in 2012 als gisteren bij de stemming over de bestuurbaarheid van Denderleeuw: “Sinds juni voorspelde het Vlaams Belang dat CD&V bezig was met het uitrollen van de rode loper voor de sp.a-fractie. De beschamende gemeenteraad van gisteren werd het sluitstuk van de boycotacties van CD&V en sp.a om de gemeente uiteindelijk onbestuurbaar te verklaren.”

Daarenboven spelen verschillende persoonlijke zaken mee waarbij zelfs rechtszaken om de hoek komen loeren. Dorpspolitiek op zijn best met andere woorden, al is dat erg beschamend voor een gemeente van 19.000 inwoners en daar denkt het Vlaams Belang net zo over. “Het Vlaams Belang wou niet meespelen in het slechte toneelstuk met slechte acteurs dat gisteren werd opgevoerd waarbij het eigenbelang van sommigen primeert op het algemeen belang. Het Vlaams Belang hoopt dat de hypocriete en kinderachtige spelletjes nu eindelijk gedaan zijn want wij willen opnieuw fier worden op Denderleeuw. Er moet vanaf nu dan ook gewerkt worden in het belang van de Denderleeuwenaar. Door iedereen!” aldus Slagmulder.

De CD&V die de sp.a in het zadel helpt, het mosselseizoen is duidelijk nog niet voorbij…