asielmiddEen actiegroepje liet 18 doodskisten achter op het strand van Oostende. De Pozallo Pirates – die om onduidelijke reden anoniem wensen te blijven – willen met deze actie aandacht vragen voor de vele gelukzoekers die de oversteek naar Europa met hun leven moesten bekopen.

Deze actie is natuurlijk een perverse daad die de al even perverse illusie in stand houdt alsof het hier in het Westen zoveel beter zou zijn als in eender welk ander werelddeel. Het oversteken van de Middellandse zee wordt georganiseerd door mensen zonder geweten, maar met een drang naar geld. Veel geld. Wie de oversteek waagt – en hoeveel er deze oversteek niet overleven – speelt voor hen geen enkele rol.

West-Europa is niet het continent van melk en honing. In tijden waar de werkloosheid ongekende hoogtes bereikt en wanneer er jaarlijks verschillende grote en kleine bedrijven de boeken sluiten wegens financieel falen of te hoge druk en overreglementering door de overheid, zouden deze actievoerders beter ontradende acties voeren op die plaatsen waar de gelukzoekers vertrekken. Dat de werkloosheid onder de Vlamingen nog groter wordt middels de door de overheid georganiseerde positieve discriminatie, laten we dan nog even buiten beschouwing.

Anderzijds is het erg oneerlijk om ons Vlamingen op te zadelen met een vals schuldgevoel. Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor enerzijds alle ellende in de wereld en anderzijds de overlijdens van mensen die misbruikt werden voor het geldgewin van criminele mensenhandelaars. Integendeel, men zou beter gaan actie voeren aan de poorten van de Europese ivoren torens. Het is daar immers dat soevereine staten onder druk worden gezet wanneer ze de grenzen van hun naties beter willen beschermen tegen de tsunami van (voor geldgewin misbruikte) vreemdelingen.

De tweet van Europees parlementslid Gerolf Annemans (VB) wijst in dezelfde richting. Sterk ook dat hij zich daar dan ook niet voor verontschuldigt en zelfs de tweet heeft bevestigd met een nieuw bericht op Twitter. Wanneer 300.000 nieuwe vreemdelingen jaarlijks de grens oversteken op zoek naar ‘een beter leven’, dan moet de EU namelijk maatregelen nemen. Niet hier in Europa, maar wél in die landen waar er geen oorlog is en waar wel veel gelukzoekers vandaan komen. Tevens dienen buurlanden van oorlogsgebieden verplicht te worden om vluchtelingen op te nemen en ze daar tijdelijk(!) te houden tot de onrust in het buurgebied voorbij is.

Het is een aloud gezegde, maar Vlaanderen en bij uitbreiding Europa is niet het OCMW van de wereld. Ons verantwoordelijk stellen voor de miserie wereldwijd is er ver over en hoeven we niet te pikken!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “Doodskisten aan Vlaamse Kust: onterechte en perverse actie”

 1. België het land van besparingen op alles en nog wat zeker op de lonen van degenen die ervoor werken en de pensioenen van degenen die ervoor gewerkt hebben rept met geen woord welke financiële aanslag migratie en asiel jaarlijks kost aan de Belzieke staatskas dus aan de burgers van dit land. Een land dat z’n bevolking regering na regering de broeksriem strakker laat aantrekken omdat bv. de SZ zekerheid in gevaar is door vergrijzing en de langere levensverwachting van de burger (gebruiken politici toch zo graag) zouden dan toch op z’n minst de eerlijkheid moeten bezitten om een einde te maken aan het weldoenertje spelen ten voordelen van hetgeen West Europa en in dit geval België beschouwt als het OCMW van de wereld. Indien men dit wanbeleid geen halt toeroept wat met onze toekomstige generaties financieel en cultureel?

 2. Die PoCo pipo’s en pipa’s schijnen niet TE WILLEN beseffen dat Europa ONS continent is en dat de gebraden kiekens hier echt niet aan de bomen groeien. De Belastingebetalende Europese Burgers betalen een defensieapparaat (dus ook een Marine) om hun grenzen tegen indringers te beschermen, ze dus met ALLE middelen buiten te houden en NIET om ze gered binnen te sleuren om hen te laten trakteren , op kosten der Belastingbetalende Burgers, aan één of andere locale variant van het OCMW-snoepkraam, wat dat zou bovendien een onstuitbare aanzuigeffect-diarree kunnen veroorzaken door, “gezinshereniging” en andere politiek-correcte fratsen. Hen met ALLE militaire middelen buiten houden is een kwestie van ZELFVERDEDIGING ook om de billijke belangen van onze nazaten te behartigen. Tot hoe ver die “militaire middelen” zouden mogen reiken beslissen kolonels, maar pas NADAT ze groen licht daartoe zouden krijgen van het Parlement. Samengevat ; objectief-correct beschouwd strekt een Defensieapparaat ENKEL tot het met alle militaire middelen verdedigen der grenzen tegen indringers, politiek-correct beschouwd lijkt een marine eerder als cruise vloot te moeten fungeren om indringers te lokken ter “wining-and-dining”, tegen heug en meug der Belastingbetalende Burgers die er moeten voor afdokken uit verkeerd begrepen……. “barmhartigheid” (lees : autodestructieve zelfverloochening , sabotage van de eigen gezonde territoriumdrang)

 3. Gewoon dat zwerfvuil op ‘n hoop gooien en in brand steken !

 4. Jean Marie TYTECA

  Rond de eeuwwisseling zochten ze kandidaten voor opleiding en toezicht van het nieuw opgerichte Frontex. In eerste instantie werd mijn kandidatuur aangenomen, maar kort voor de afreisdatum werd mijn plaats ingenomen door een zombie. Dan maar de duizenden illegalen behandelt (Bevel om het Grondgebied te verlaten) in Oostende onder toezicht van de keizer en zijn kompanen.

 5. Ik sluit met aan bij wat Gerolf schrijft
  Corinne Van de Casteele

 6. Weer een of andere schimmige multicul organisatie die ons “een geweten wil schoppen”, d.w.z. ons verantwoordelijk stellen voor alle ellende overal in de wereld. Elke daad van gezond verstand, zoals het beperken van het aantal inwijkelingen, wordt door hen voorgesteld als een daad van totaal egoïsme. Er wordt volledig voorbijgegaan aan de regimes die deze mensen vrije doorgang verlenen, aan de vele Afrikaanse machthebbers die hun eigen volk uitbuiten en dikwijls uitmoorden. Er is nooit aandacht voor het lot van blanken in Afrika die door moordenaarsbenden verjaagd of vermoord worden. Altijd zijn wij de schuldigen, nooit geven en doen wij genoeg voor “de anderen”. En dat terwijl er jaarlijks duizenden de Middelandse zee oversteken of liever opgepikt worden door de Italiaanse marine of de zgn. grenspolitie van Frontex. Dat stelletje volksverlakkers zal slechts rust kennen als heel Europa letterlijk zwart ziet van de “vluchtelingen”. Als men weet welke bedragen zij betalen om hier te geraken, dan zijn dat zelfs geen economische vluchtelingen, maar gelukzoekers die hier komen teren op onze sociale reserves (voor zover die er nog zijn) en door hun arrogantie en weigering zich aan te passen alleen maar overlast bezorgen. De leuze zou moeten zijn: multicul is misdadig!

 7. Marleen Leonard

  Er zijn mensen van hier dat zich door de armen moeten laten begraven omdat ze geen kist kunnen permitteren. Wat hebben die kisten gekost om zo een stunt te doen? Reken 500 euro (lage prijs) X 18 = 9000 euro. Zelf met korting is het prijskaartje niet mis. Ik reken dan nog niet de vervoerkosten aan. Bij zelf vervoer moet men ook de benzine betalen en ik denk niet dat er 18 kisten in een wagen gaan dus zal het met een vrachtwagen moeten gebeuren. Dat men eerst opkomt voor eigen mensen maar zoals altijd is het gras aan de overkant mooier.

Trending

%d bloggers liken dit: