Hysterie en paniek, de PS/SP.a zit niet meer in de regering en we zullen het geweten hebben. Alle middelen zijn goed om de N-VA te linken aan zowat alles wat bruikbaar is uit het verleden. Kamerlid voor de N-VA Koenraad Degroote heeft de inleiding gegeven op het jaarlijkse colloquium dat in het kader staat van Joris Van Severen. Terecht ook. Waar men de Belgische politieke geschiedenis in grote lijnen kan plaatsen naast de ontwikkelingen in de rest van West- en Centraal-Europa, was het Verdinaso met de flamboyante Van Severen een buitenbeentje.

Joris Van Severen

Joris Van Severen zijn Verdinaso was een project van zijn tijd, maar vooral een project dat de Vlamingen uit hun provincialistische mentaliteit wenste te halen. In het begin klassiek Vlaams-nationalistisch, maar uiteindelijk met De Nieuwe Marsrichting onder de idee van “Vlaanderen is te klein, het vaderland moet groter zijn” streefde het Verdinaso de hereniging van de volledige Nederlanden na: de Benelux-gedachte in zijn foetale vorm. Tevens was het Verdinaso voor een geïnstitutionaliseerd sociaal overleg, dat wij vandaag de dag kennen in de Nationale Arbeidsraad en de CAO’s om maar twee dingen te noemen.

Wat was Van Severen vooral niet? De karikatuur die men van hem wou maken. Joris Van Severen maakte inderdaad een evolutie in zijn denken mee. Zijn eerste politieke stappen worden uiteraard niet belicht door de media. Dat zou immers tonen hoe hij de Russische Revolutie toejuichte en de volledige erkenning van de Sovjetunie bepleitte. Daarna zou hij een stap naar rechts maken, waarbij hij echter de persoonscultus en de geüniformeerde milities van links overnam (een evolutie die heel rechts zou overnemen). De media denkt uiteraard dat de milities en personencultussen een rechts gegeven zijn, terwijl die duidelijk links waren. Personencultus omdat de leider een historische agent (cfr. Lenin) was, milities omdat de staat omver geworpen moest worden. Wie meer wil weten, moet maar contact opnemen met het Studiecentrum Joris Van Severen en/of de jaarboeken aanschaffen die een schat aan informatie bevatten.

Mediahysterie

Zoals eerder gezegd wensen de media echter een complete hysterie op te bouwen. We halen hier twee voorbeelden aan omdat zij duidelijk illustreren waar het over gaat en hoe compleet belachelijk men omgaat.

De Standaard

“Niet voor niets de Standaard” inderdaad. Er verscheen op 25 oktober een artikel uit de pen van Marc Reynebau over het Verdinaso. Het artikel kan u op de webstek van de Standaard vinden met bijhorende afbeelding:

antifascistische militie spaak

Hierboven zou de militie van het Verdinaso zijn afgebeeld. Nogal bizar dat zij daar met hun vuisten omhoog staan aangezien men de laatste tijd moeite doet om elke foto van Van Severen met een gestrekte rechterarm boven te halen.  Men ziet hier zware stoffen jassen, lichtbruine broeken en zware petten. Dit is echter niet het Verdinaso, dit is het Verdinaso:

dinaso

De afbeelding die De Standaard heeft toegevoegd is een afbeelding van de USAF (Union Socialiste AntiFasciste) van Paul-Henri Spaak. Ze moeten het maar kunnen. In een mediahysterie waarin men alles wil doen om het Verdinaso neer te zetten als fascistisch (terwijl het Verdinaso het solidarisme van de Katholieke Kerk overnam en niet van Mussolini) een foto gaan toevoegen van een antifascistische militie en die bestempelen als fascisten.

RTL

Op RTL ging een documentaire in de lucht over Joris Van Severen. De mensen die gekeken hebben, werden getrakteerd op een alternatieve geschiedenis van de Belgische politiek. Vooral het volgende stuk was ronduit fantasie: “En effet, à l’aube de l’invasion des troupes d’Hitler, lui (JVS) et 77 autres personnes de cette mouvance [Verdinaso, eigen toevoeging], dont Léon Degrelle qui était alors son secrétaire, furent arrêtés en Belgique puis transférés avec d’autres prisonniers de guerre en France.

U leest het goed. Léon Degrelle, leider van Rex in Wallonië en Brussel (en beperkt in Vlaanderen), die een ego had om U tegen te zeggen, was de persoonlijke secretaris van Joris Van Severen. Wie de geschiedenis kent van beide personen weet maar al te goed dat geen van beide gemaakt was om enige andere functie uit te oefenen dan de functie van absoluut leider.

Wij kijken alvast uit naar de komende weken waarin de media verder hun best zullen blijven doen om een alternatieve geschiedenis van België te schrijven (zo kunnen we niet wachten tot zou blijken dat Bart De Wever eigenlijk reeds een actieve nazi was in 1302).

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

6 reacties op “Mediahysterie en Van Severen”

 1. Parmi les nationalistes flamands, comme parmi les nationalistes belges, certains sont allés dans la collaboration, certains dans la Résistance et d’autres n’ont rien fait. Exemple en Wallonie à propos des nationalistes belges : Léon Degrelle dans la collaboration illimitée, Paul Hoornart dans la Résistance, José Streel dans la collaboration limitée, Pierre Nothomb n’a rien fait durant la guerre. Au sein du Verdinaso, une partie des membres est allée dans la collaboration et une partie dans la Résistance.

  Quant à Joris Van Severen, il a été arrêté en toute illégalité par l’Etat belge en 1940 et refilé aux Français qui l’ont assassiné. Une casserole de plus pour l’Etat belge.

 2. De Belzeikse Grondwet waarborgt “Vrijheid van Vergadering” in art 26. Kennelijk menen politiek-correct geïnfecteerden dat ZIJ daar alleen recht op hebben ; zij dwalen, dit zou immers DISCRIMINATIE impliceren !

 3. Ik deel het gedachtengoed van de NVA niet, want ik ben een conservatieve rechts – katholieke monarchist, maar ik doe met veel plezier mijn hoed af voor de rechtlijnigheid van de heren Jambon, Degroote, Francken en Weyts. Proficiat!

  1. Rechtlijnigheid?????????????? Van Francken en Jambon???? Waar was U toen Michel op het spreekgestoelte in het Frans in naam van de voltallige regering de volledige collaboratie een misdaad noemde? Toen Francken als een klein kind nadat Onkelinkx blafte zijn excuses aanbood? Toen Jambon begon te wauwelen dat de collaboratie toch wel fout was ‘ook al hadden ze hun redenen’? Als er nu eens iets is wat de heren niet hebben, dan wel rechtlijnigheid. Ik heb zo de toespraak van Degroote op het colloquium meegemaakt. Ik vond het een knap staaltje redeneren, maar hij behield duidelijk een zeer grote afstand tot het onderwerp en reduceerde alles tot louter een historische aangelegenheid. Kortom, als er nu eens iets is wat het echte probleem is, dan zijn het niet de verwachte aanvallen van links en Reynebau, maar de kruiperigheid van de N-VA!

 4. Geschiedenis zou geschiedenis moeten zijn. Om te leren. Maar zij wordt door iedereen continu herschreven in functie van het heden. Als afleidingsmanoeuvre voor de hedendaagse problemen.
  Zouden de socialisten zich niet beter bezig houden met het nijpende werkloosheidsprobleem, mee de “ontspoorde” staatsschuld helpen saneren, helpen zoeken naar de meerwaarde van de immigratiegolven, de transfers transparant maken. Er is dus werk genoeg op de plank om de dagen zinvol door te komen. Met het opdissen van geschiedenislessen eten de (kans)armen geen boterham meer…

 5. Willem Goossens

  Als geloofwaardige tegenstoot op al die kritiek van de rode linkerds, ziehier een tip, BV ergens in Vlaanderen waar ze een burgemeester hebben, August Bormsstraat, Ceriel Verschaevenstraat, Joris van Severen plein, Irma Laplasse straat, Bert Erikson straat enz.., mensen die geleden hebben onder de repressie of iets betekend hebben eren en in de bloemen en aandacht zetten, dan pas zouden ze hun ware aard laten zien, en een neus zetten naar het gezever en het opzadelen van schuld gevoelens die er niet zijn en dat nog eeuwen zal duren blijkbaar, maar de haan heeft helaas driemaal gekraaid voor een postje en de poen, kruipen, ze liever in ‘t stof met idiote excuses. Wat moeten die PS ers gelachen hebben in hun binnenskamerse vreet en zwelgpartijen op Vlaamse kosten , bij de marsen op Brussel riepen ze het al naar ons toe, “Boerkens keer naar uw dorpen” Nu begrijp ik waarom!!!

Trending

%d bloggers liken dit: