Front National schrijft geschiedenis: voor het eerst twee senatoren verkozen

Gisteren werd geschiedenis geschreven in Frankrijk. Voor het eerst sinds haar ontstaan heeft het Franse Front National een aantal zetels behaald in de senaat.

Sinds 1958 kent Frankrijk een senaat zoals men die in in België kent. De senaat is de controlerende macht. Dat wil zeggen dat deze instelling het parlement op de vingers kan tikken, maar eveneens dat een nieuwe wet pas in voegen kan gaan wanneer zowel parlement als senaat er hun handtekeningen hebben onder gezet. De Franse senaat werd voorheen pas om de negen jaar verkozen. Dit werd in 2004 teruggebracht tot zes jaar. Vandaag de dag telt de Franse senaat 348 verkozenen. De senaat in België is in principe afgeschaft.

Het bijzondere aan de Franse senaat is de indeling in rechts en links. Rechts van de voorzitter zitten de zogeheten ‘rechtse’ partijen en links van de voorzitter het omgekeerde. Ook kent deze senaat een x aantal niet-ingeschreven partijen/verkozenen. Het rechts-links denken stamt dan ook rechtstreeks af van de Franse senaat uit de tijd van de Franse revolutie.

Ook het verkiezen van de Franse senaat gebeurt op een aparte wijze. De bevolking kan geen rechtstreekse stem uitbrengen, maar een commissie ‘kiest’ de nieuwe senatoren. Deze commissie bestaat uit lokale vertegenwoordigers en leden van het Franse parlement. Dat kan ondemocratisch lijken (en in se is het dat ook), maar alles hangt af van de jongste gemeenteraadsverkiezingen. De senaat wordt zo in zekere mate een weerspiegeling van wat er zich lokaal afspeelt op politiek vlak.

David-Rachline-Stephane-Ravier-FN-MAXPPP-1280
David Rachline, 26 jaar en Stéphane Ravier, 44 jaar werden voor het Front National verkozen in de Franse senaat.

Als we dat vertalen naar de huidige realiteit wil dat logischerwijs zeggen dat de socialisten serieuze klappen hebben gekregen en dat de ‘conservatieve’ partijen de wind in de zeilen hadden. Hollande is de zware verliezer, zoveel is duidelijk. Anderzijds heeft het succes van het Front National bij de jongste lokale verkiezingen ertoe geleid dat de partij van Marine Le Pen voor de eerste keer twee afgevaardigden mag sturen naar de senaat.

Het FN mag dan wel twee senatoren hebben binnenkort (burgemeester van Fréjus David Rachline, 26 jaar en meteen de jongste senator en burgemeester van het 7de arrondissement van Marseille Stéphane Ravier, 44 jaar), dat wil nog niet zeggen dat ze veel in de pap gaan te brokken hebben aangezien ze met 99% zekerheid bij de niet-ingeschrevenen terecht komen. Desalniettemin is het in Frankrijk al meer dan een jaar duidelijk dat president Hollande totaal afgedaan heeft. De PS heeft als socialistische partij nog geen enkele sociale daad gesteld, integendeel. De miserie voor de ‘kleine man’ is er enkel groter op geworden. Neem daarbij de toenemende problemen met de massaal aanwezige vreemdelingen en je weet meteen waarom rechts Frankrijk aan de winnende hand is.

Onze welgemeende felicitaties uiteraard voor Marine Le Pen en haar Front National!

One comment

  1. Het meer en meer bewustworden der Franse EigenVolkse identiteit is niet meer te stoppen, tot spijt van elke politiek-correct besmette pipo en pipa die het benijdt !

Comments are closed.