pvdanl logo

PvdA: bijna niet te geloven

pvda logoDeze week kwam Kamerlid Loes Ypma van de Nederlandse broeders van de S.PA, de PvdA genaamd,  met een wetsvoorstel dat moet gaan regelen dat scholen altijd geld krijgen om levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden. Ze wil hiermee dus godsdienstonderwijs op de openbare basisschool verzekeren. Basisscholen die op een levensbeschouwelijke, godsdienstige – de zogenoemde bijzondere scholen – leest zijn geschoeid, zo begrijp u vast, zijn al wel verzekerd van de nodige budgetten. Maar de openbare school die dit dus waarschijnlijk verwaarloost, krijgt nu standaard middelen hiervoor.

De geschiedenis van de sociaal-democratische Partij van de Arbeiders (ooit in de volksmond zo genoemd) vindt zich juist in de opvatting dat de arbeiders zonder religie zich kunnen ontwikkelen en zo een bijdrage aan de samenleving te leveren en omhoog te komen. Religie was tot ver in de jaren zeventig voor deze partij nog opium voor het volk, arbeiders moesten zelf nadenken en natuurlijk kijken naar wat de vakbondsleiders en de partijleiders van de linkse partij deden. De openbare school was dus bij uitstek voor deze arbeiders bedoeld.

Inmiddels is de maatschappij veranderd en zijn hele volksbuurten totaal veranderd, waar vroeger Nederlandse arbeiders woonden zijn deze vervangen door mensen uit voornamelijk Afrika. Men zou zware oppositie tegen de beleidskeuze voor immigratie verwachten, van een partij die het voor de arbeiders zegt op te nemen, maar die is er nooit gekomen. Wel heeft men vanaf de jaren tachtig zich ingezet voor de nieuwe mensen, door zo´n beetje al subsidieladen open te doen en hen een beetje te laten meedraaien in de baantjesmachine van de overheid.

Onder deze subsidies hoorde ook de subsidies voor moskeeën, islamitische scholen en religieuze stichtingen. Een weloverwogen keuze vanuit deze PVDA, tevens geen haarbreed in de weggelegd door de christendemocraten en liberalen, om een islamitische zuil op te richten. Om op deze manier te zorgen dat men kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving, hoewel het nog nooit een maatschappij gelukt is om op een dergelijke manier de islam in te kaderen.

Het is moeilijk te kunnen voorstellen dat men ook nu nog deze religie blijft subsidiëren, na de moord op Theo van Gogh, de taal uit de moskeeën, de jihadisten die richting Syrië vertrekken voor de heilige oorlog. Maar heel gek is ook het weer niet. Ook PvdA volksvertegenwoordigers moeten om de zoveel tijd herkozen worden en als het niet door arbeiders gebeurd dan maar door iemand anders.

2 comments

Comments are closed.