De regimepers looft de Heilige Marianne Thyssen

hectorvanoevelenTot hier toe heeft de Romeinse politicus Bart De Wever dus zijn slag thuisgehaald: er wordt gestaag voortgewerkt aan de vorming van een federale regering zonder socialisten en, naar ik lees en hoor, zou het Zweedse experiment vrij spoedig kunnen “landen”. Het heeft wel al aardig wat voeten in de aarde gehad om de coformateurs – niet te verwarren met conformateurs –  Peeters en Michel overeind te kunnen houden. Iedereen in Vlaanderen kent natuurlijk het huizenhoge dilemma waar de tsjeven tot vrij kort geleden mee te worstelen hadden: Barroso’s Europese opvolger Juncker had zich de oproep van Alexandre Dumas herinnerd, cherchez la femme, en had prompt verordend dat de commissaris waar ons edel land in de Europese Commissie recht op had, van het vrouwelijk geslacht moest zijn en liefst even kristelijk als hij zelf, politiek gesproken althans.

Vermits het grote licht Karel De Gucht zelf had rondverteld dat hij er niet aan dacht zich pour les besoins de la cause te laten ombouwen, leek alleen Marianne Thyssen aan Junckers ideaalbeeld te voldoen. Goed, zou een gewone mens dan denken: als die Juncker liever een goudvis ziet dan een geldhaai, laat Marianne dan rustig naar de Europese watertjes zwemmen waarin ze zich al meer dan dertig jaar thuis voelt. Hola, helaba, klinkt het dan luid uit de rangen van politikasters, die geen gewone mensen zijn. Hola, helaba, klinkt het dan, als ons Marianne EU-kommissaris wordt, dan mag partijgenoot Kris Peeters, die al het Vlaamse minister-presidentschap is misgelopen en daarom als dikke troostprijs toch graag eerste minister van onze federale modelstaat had willen worden, ook dié ambities op zijn buik schrijven, want twee dikke posten voor één partij – en dan nog niet eens de grootste – dat zou het heilige politieke evenwicht in dit evenwichtig land uiteraard té zwaar verstoren om door de politieke “kameraden” aanvaard te kunnen worden. Je moet de blauwe familie, die aan boord is gehesen om het sossenloze schip van staat op koers te kunnen houden, toch ook een vet visje laten vangen, verdorie nog aan toe. Waar zou anders Gwendolyn Rutten staan, deze gequiekte en gewogen mirakelvoorzitster? En blauwe Michel, die voor het belang des lands zo dapper zijn nek uitgestoken heeft? Om van de grenzeloze ambities van Didier Reynders nog te zwijgen.

Het schip van staat zou misschien wel op de klippen zijn gelopen, ware daar niet het vreselijk onderschatte staatsmanschap geweest van Wouter Beke, annex Kris Peeters. De tsjevenleider openbaarde zich zowaar in een specialiteit die niemand bij hem verwacht had: poker! Hij liet in zijn kaarten kijken, waarin hartenvrouw troef was en speelde Marianne uit tegen Kris, die zich, tot overmaat van staatsmanschap, spontaan voor hartenvrouw opofferde, zònder dat daar ook maar enige druk van zijn voorzitter-pokeraar op hem was uitgeoefend. Ja, zo maar…

En prompt trok de nationale regiempers alle registers open en werd de wat bleke Beke plotsklaps de knapste strateeg in het politieke pokerspel! Diezelfde tsjevenlijder die de Vlamingen die hij en zijn partij geacht worden te verdedigen in de Wetstraat, die Vlaanderen een “oplossing” voor het probleem B-HV en het gerechtelijk arrondissement Brussel in de al overladen maag heeft gesplitst? Ja, dezelfde. De man die de Vlaamse pers, indien die écht Vlaams was, had moeten overladen met alle zonden van Israël, werd nu opeens als een strategische wonderdokter bewierookt, bewonderd en bejubeld!

groep_arcoEn Marianne, die door een Vlaamse bril bekeken, zowat de zwakste partijvoorzitter is geweest die de tsjeven ooit op hun aanhang hebben losgelaten, wordt door de pers nu opgehemeld als de allerbeste kommissaris die vrouwenvriend Juncker zich kon wensen. Nogal wiedes dat Kris Peeters zich voor haar opoffert. Of zou het kunnen, bestaat er een waterkansje, dat Kris zich heeft opgeofferd om de belastingbetaler de gedroomde “oplossing” voor het Arco-dossier in de maag te splitsen dank zij Mariannes vinger in de Europese pap van de mededinging en nog van die dinges? Nee, dàt kan natuurlijk niet, want niets is de tsjeven zo heilig als het belang van hun kiezers. Dat weet u toch wel, waarde lezer?…

2 comments

  1. Marianne Thyssen de dame zonder enige verdienste, ttz. haar anti-Vlaamse opstelling in de EVP, zal alle economische niet-EU verantwoorde initiatieven in Vlaanderen ogenblikkelijk in de kiem smoren. Pro allochtoon zal zij tevens maken dat de toegang tot ons grondgebied via de lucht, water en spoor vergemakkelijkt wordt. Voorwaar een aanwinst voor het gat in de sociale zekerheid, maar kan mij niettegenstaande verwoede pogingen geen orgasme bezorgen

  2. Fervent liefhebber van geestrijk vocht , Juncker wou ab-so-luut een vrouw. Dient voor om het even welke functie “competentie” dan niet meer het objectief-correct selectie-criterium te zijn en niet het politiek-correcte privilege hoe mensen er nu al of niet uitzien tussen hun dijen ?????? Ik twijfel niet aan de capaciteiten van de dame in kwestie, maar haar naar voren schuiven OMDAT het een vrouw, is flagrante, pure en onversneden “discriminatie op basis van penis-bezit”
    En in ondergeschikte orde, het zal Waalse Michel (geen zware “Groene Michel”, wel een Blauwe) zijn die Premier van Belzeike zal worden, omdat de onderdanige kartonnen “Vlamingen” der zich democratisch wanenden van het Cordon Discriminatoir, zich weeral zullen laten in het zak zetten, de Lamme Goedzakken.

Comments are closed.