N-VA roept Buitenlandse Zaken op veiligheid in Irak te onderzoeken

stop_genocide350De Kamerleden Zuhal Demir en Peter De Roover roepen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken op ook zelf actief stappen te ondernemen om er mee voor te helpen zorgen dat er daadwerkelijk wordt opgetreden om de veiligheid van de Jezedi’s, Assyriërs en andere gemeenschappen in Noord-Irak te waarborgen. Het conflict in Gaza en de door de EU en de VSA aangestuurde onlusten in Oekraïne krijgen dezer dagen helaas meer aandacht dan de genocide op Christelijke minderheden wereldwijd. Daarom dat we de persmededeling integraal op Rechts Actueel plaatsen.

Geachte heer minister,

De jongste maanden en weken illustreren op een pijnlijke wijze dat gewapende conflicten wereldwijd steeds meer worden uitgevochten ten koste van burgers. Die hebben doorheen de geschiedenis altijd een hoge PRIJS betaald bij oorlogen maar worden vandaag minder dan ooit ontzien.

In Zuid-Soedan, de Grote Meren, Palestina en Israël, Irak, Nigeria en Kameroen, Oost-Oekraïne (onze opsomming is spijtig genoeg niet uitputtend) leven burgers in permanente angst slachtoffer te worden van gewapende strijd. Zij moeten allemaal kunnen rekenen op de concrete steun van de internationale gemeenschap.

Wij willen met deze brief in het bijzonder aandacht vragen voor het lot van de Jezidi’s in Irak. Dit kleine en tot deze week voor zowat iedereen in ons land onbekende volk wordt momenteel geconfronteerd met het meest brutale geweld, gericht op de pure uitroeiing. Duidelijker dan in vele andere conflicten kunnen we hier vanuit politiek-militair oogpunt onomwonden aangeven wie de agressor is en wie het slachtoffer. In dezelfde regio zijn ondermeer ook de Assyriërs slachtoffer van extreme terreur.

Het spreekt voor zich, mijnheer de minister, dat wij er op rekenen dat België alle internationale initiatieven steunt die er op gericht zijn de Jezidi’s en Assyriërs zo snel mogelijk weer veiligheid te waarborgen. Wij dringen er echter op aan dat u in uw functie ook zelf actief stappen onderneemt in deze aangelegenheid om er mee voor te helpen zorgen dat er ook daadwerkelijk wordt opgetreden. Zo betreuren wij sterk het te lang uitblijven van enige reactie vanwege de Europese Unie.

Wij zijn er van overtuigd dat u het met ons eens bent dat de internationale gemeenschap, die al te dikwijls passief blijft bij daden van extreme agressie, hier haar volle verantwoordelijkheid moet dragen en dat de toestand zo ernstig en acuut is dat niet mag gedraald worden.

Hoogachtend,

Zuhal Demir
Peter De Roover

Kamerleden N-VA

3 comments

  1. Vlaams Belangers wel, maar geen enkele N-VA-er noch andere politici te bespeuren op de vorige woensdag op het Luxemburgplein tegenover het Europese parlement door vertegenwoordigers van de verschillende civiele en religieuze ‘Oosterse-kerken van België’ georganiseerde en druk bijgewoonde ‘Worldwide protest Christians in Iraq’ !… Persbericht als schaamlapje ?… https://www.facebook.com/arameansbelgium

  2. Waar bleven onze NVA-ers tijdens de massa-moorden op christenen in Syrië, Irak, Egypte, Nigeria, C.A.R., Soudan . Van populisme gesproken. Iedereen weet dat slechts de Islam en de koran oorzaak is van de wereldbrand.

  3. Akkoord met deze brief. Wat me echter niet een klein beetje tegen de (luttele) haren in strijkt is dat er in de inleiding tot de brief gesproken wordt over de Christelijke minderheden in Irak, maar in de brief zelf alleen over Jezidis en Assyriërs. Waarom zijn de Christen daar niet vermeld? Of vindt de NVA Christenen niet echt belangrijk?

Comments are closed.