Herdenking Slag bij Thermopylae 2014

GD_thermopyle-2014Jaarlijks houden Griekse nationalisten een herdenking van de beroemde Slag bij Thermopylae, waarbij duizenden militanten aanwezig zijn. Men verzamelt rondom het standbeeld van Koning Leonidas bij Thermopylae, thans een regio ten noorden van Athene. Hierbij worden een aantal toespraken gehouden, voornamelijk door bestuursleden van de Gouden Dagenraad, die ook de manifestatie organiseert.

Deze veldslag is voor de Grieken en andere Europeanen van belang. In 480 voor christus werd Europa via de Griekse stadstaten binnengevallen door een reusachtig leger van Xerxes I de Koning van het Perzische Rijk. Onder leiding van de Spartaanse Koning Leonidas verzamelden de Grieken een leger om hier weerstand tegen te bieden. 300 van de beste Spartanen hielden volgens de overleving bij een nauwe bergpas enkele dagen stand tegenover een Perzisch leger van miljoenen.

Men herdenkt dus deze veldslag en vooral de opofferingsgezindheid van de Spartanen, die met hun daden en opoffering de rest van Griekenland en Europa hebben willen beschermen. Het zijn de waarden van heroïsme en moed tegenover de vijand die men vandaag de dag nog bewondert en ook wil uitdragen.

Bij de toespraken werd ook de vergelijking getrokken tussen de vervolgingen van de Gouden Dagenraad. De partij heeft momenteel last van justitie die zelfs een aantal vooraanstaande leden in de cel hebben gegooid. Men bekijkt of het geen criminele organisatie is, men beschuldigt dat er leden zich bezighouden met criminele activiteiten. Volgens de partij volgt men dezelfde strijd als de Spartanen en maken de vervolgingen hen alleen maar sterker.