Persbericht: VVB stelt vraagtekens bij het akkoord.

De Vlaamse Volksbeweging neemt kennis van het feit dat Bart De Wever en zijn N-VA er in lijken te slagen om op alle niveaus een centrumrechtse regering op de been te brengen. Op federaal niveau zelfs zonder draagvlak in Wallonië. Iets waar we ons als democraten vragen bij stellen. Het bewijst echter opnieuw dat een door Vlamingen én Walen gedragen federale regering binnen dit land niet langer mogelijk is.

Hoe dan ook is het een huzarenstuk van N-VA dat er voor zorgt dat de wil van de Vlaamse kiezer, tegen onze verwachtingen in, ongeveer voor het eerst in de geschiedenis zou kunnen worden gerespecteerd. Onze oprechte felicitaties daarvoor.

De Vlamingen stemden echter niet alleen massaal centrumrechts, maar ook Vlaams. Hiervan vinden we echter bitter weinig terug in het regeerakkoord. Als Vlaamse Beweging zijn we hierover ten zeerste ontgoocheld.

Vlaams geld blijft intussen immers ononderbroken richting Wallonië en Brussel vloeien, waar PS en FDF er vrij over beschikken. Niet zelden wordt Vlaams geld zo ten nadele van Vlaanderen besteed. In de Vlaamse Rand, maar ook ver daarbuiten, gaat de verfransing onverminderd verder. Afgelopen legislatuur verloren we De Gordel, alsof de strijd is gestreden. De gevolgen van de Zesde staatshervorming zullen zich sterk laten voelen. Denk maar aan de Franstalige rechters in Vlaams-Brabant.

De Vlaamse Volksbeweging vraagt geen nieuwe staatshervorming, want communautaire onderhandelingen met de Franstaligen leverden nog nooit iets op. Wel vragen we dat actief maatregelen worden genomen om de verfransing een halt toe te roepen. Dat actief wordt gewerkt aan de vorming van een sterke Vlaamse identiteit. Dat vanuit de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement een sterk Vlaanderen wordt uitgebouwd dat in staat is om, wanneer de kans zich voordoet, snel en efficiënt zijn onafhankelijkheid kan nemen én bestendigen.

Vandaar onze vraag: Quo vadis? Waar ga je heen? We hebben er alle begrip en respect voor dat N-VA in moeilijke tijden de bevolking niet nog dieper in de put wil duwen en haar verantwoordelijkheid wil opnemen. Ook al wekt dit bij sommigen de indruk dat België kan werken en verdwijnen onrechtvaardigheden uit het zicht. Maar gaan we enkel België versterken of gaan we, via Vlaanderen, ook en vooral belangrijke stappen zetten richting een onafhankelijk Vlaanderen? Gaan we eindelijk stappen zetten in de realisatie van de Vlaamse resoluties en werk maken van een Vlaamse sociale zekerheid en fiscaliteit? In ieder geval verwachten we van deze Vlaamse Regering dat ze niet meewerkt aan een zesde staatshervorming die Vlaanderen verarmt en verfranst. Geen Brussels Metropolitan Region en geen federale kieskring.

De VVB heeft er vertrouwen in dat de vele VVB-leden, op alle niveaus in de partij, zich aangesproken voelen en er mee voor zullen zorgen dat een onafhankelijk Vlaanderen het eerste programmapunt blijft. Meer dan ooit ook in de praktijk.

Wart Van Schel
Hoofd communicatie VVB

4 comments

  1. geloof niet in de vlaamse intenties van dewever maar hopelijk heb ik het verkeerd voor ,hoop doet leven maar mijn argwaan blijft

  2. Fijn dat onze VVB toch eindelijk wat kritiek durft geven op de NVA. Het is immers overduidelijk dat het belangrijkste thema totaal afwezig is in het regeerakkoord. Niets wijst er op dat Vlaanderen de staatsvorming zal doorzetten zoals ze dat zou kunnen. Ongelooflijk dat een Vlaams nationale partij haar eigen kernthema laat vallen als een baksteen.

  3. Als de NVA werkelijk op alle Belgische niveaus meespeelt, zal ze elk Vlaams profiel zéér diep moeten begraven om voor de rest van de Belgicisten aanvaardbaar te zijn. Bovendien zal een dergelijke regering in Wallonië zeker op een syndicaal veto botsen. Die zullen er alles aan doen om het functioneren van een dergelijke regering onmogelijk te maken. De ultieme deelname aan de macht, het begraven van iedere Vlaamse eis en reflex en/of de totale ondergang van de NVA? De toekomst zal het leren. Sta me toe echter nogal pessimistisch te zijn.

Comments are closed.