Leids gemeenteraadslid vreest vervolging na islamkritische toespraak

Tomas Kok LLGisteren kwam er bericht van Tomas Kok, gemeenteraadslid voor Leefbaar Leiden, dat er aangifte tegen hem is n.a.v. zijn eerste toespraak voor de Leidse Gemeenteraad. Zijn debuutrede voor de gehele gemeenteraad, die werd gehouden aan het begin van deze maand, viel namelijk niet bij iedereen in goede aarde en dit zorgde ervoor dat een aantal onder de aanwezigen de zaal verliet. Dit had van doen met de aanvallen op de islam.

In de bewuste toespraak richt Kok zich op de bouw van een nieuwe Moskee in Leiden en schetst de rol van de islam in het Westen. Hij kaart ook het verlies voor de gemeente aan bij de grondexploitatie voor de bouw van Moskee, wat komt op maarliefst 800.000 euro, wat een verkapte subsidie is. Hij duidt dat de naam van moskee onderwerping betekent, de moskee een onderdeel van de verovering van Nederland is, wat hij vervolgens in een historisch kader plaatst. Daarna volgen nog enkele opmerkelijke citaten uit de koran.

Het bewuste gemeenteraadslid hield zich eerder al bezig met de bouw van een nieuwe moskee in Leiden. Als gevolg hiervan werd hij bedreigd en deed vervolgens aangifte bij de politie, om dan zelf gehoord te worden als verdachte. Een opmerkelijke zaak waarover Kok zelf uitvoerig bericht deed en precies uitlegde wat er hier speelde. Maar lijkt er dus op dat de lokale politie wederom achter hem aan gaan.

Nederland kent vanaf de jaren tachtig een noemenswaardig aantal politieke vervolgingen, die vaak te maken met kritiek op het immigratie- en integratiebeleid. Bekende voorbeelden zijn Hans Janmaat en Geert Wilders, maar ook tegen Pim Fortuyn liepen juridische procedures, vanwege uitspraken gedaan buiten de Tweede Kamer. Echter in dit geval lijkt de wettelijke immuniteit (artikel 22 Gemeentewet) van volksvertegenwoordigers, dus ook lokale raadsleden, een obstakel waar ook de lokale politiek niet aan voorbij kan gaan.

Bekijk hieronder de bewuste debuutrede van Tomas Kok

6 comments

 1. “Een andere KUL-tuur” zegt hij ? Ja, ZEKER WETEN !

 2. Laat iemand mij maar eens wijzen op een gelogen zin in zijn speech.
  Voor de waarheid zou nooit iemand vervolgd moeten worden want anders is vandaag hij het en morgen u!

 3. Hij is te zenuwachtig, spreekt te onduidelijk, jammer, komt niet goed over.

  Maar hij zegt niets dat niet waar is!

 4. Meneer Kok heeft niets uitzichzelf verzonnen, ik snap niet waarom er moslims zijn die aangifte tegen hem doen, als moslims niet met hem eens zijn dan moeten ze de aangifte tegem hun profeet mohammad doen en de koran en de hadith gaan verbranden want dhr. Kok heeft uit deze boeken gesproken.

  Het is altijd zo als een niet gelovige hun boeken leest en openbaard van koran en hadith voelsen de moslims zich sl gauw gediscrimineerd maar als zulke dodelijk verzen en hadithen in de moskeen worden gepreekt en/of gemiditeerd dan het geloofsovertuiging en verder niets aan de hand.

  Meneer Kok heeft niets verkeerds gezegd, Hichra of Al-Hijra betekend Ghazo , alles verovering wat van niet moslims zijn (ongelovingen dus). Wat een discrimineerde religie kan dodelijk zijn kijk maar naar de christenen of de minderheden in het midden-oosten hoe zij vreselijk in verdrukkingen en vernederingen leven. Zij hebben nergens recht op zoals de moslims hier het luxe hebben.

  1. ONGETWIJFELD zal hij zijn beweringen kunnen staven met referenties naar de Qoran en dergelijke, dat is een publiek “geheim” dat politiek-correct ontaarden in hun Politiek-Correcte DOOFPOT willen proppen door “te doen alsof” dit alles “normaal”(sic) zou zijn in een stoer Europa stevig geschraagd op beide benen : het Christendom en het Humanisme maar gelukkig NIET door het Mohamedaans Maatschappijmodel, waar Europa zich heel zijn geschiedenis door tegen verdedigde tot spijt van elke politiek-correct gedegenereerde die het benijdt. Denk aan Roland de Roncevaux, Kruisvaarders, Slag van Lepanto, Beleg van Wenen, de langdurige Reconquista van Spanje etc….Wat zou Europa geweest zijn indien wij ons gedurende eeuwen niet TERECHT tegen de Islamisering zouden verweerd hebben ????????? En nu willen decadente politiek-correct gehersenspoelden met hun als “verdraagzaamheid” gecamoufleerde PERMISSIVITEIT het Mohamedaans Paard van Troje binnenslepen uit masochistisch cultuurrelativisme, met blinde vlekken op hun netvlies voor clitoridectomy, beknotte vrouwenrechten, Sharia-wreedheden “rechtspraak”(sic) , terreur in NYC (nine-eleven),in Moskou (bommen in metro en op luchthaven, terreur in theater), in in London (metrobommen), Madrid (trein bommen) etc. etc. etc…ELKE keer verschansen gauchistische politiek-correct geïndoctrineerde pipo’s en pipa’s zich weer achter het quasi negationistisch cliché ; “ja maar ze zijn toch niet allemaal zo”(sic) om Mohamedaanse wandaden goed te praten (onder andere maar niet alleen ; Christofobie in Irak, Syrie, Sudan en elders ) ALLERT EN VOORTDUREND VERZET TEGEN DE POLITIEK-CORRECTE BLINDHEID BLIJFT EEN PRIORITEIT OM DE BILLIJKE BELANGEN VAN ONZE (KLEIN)KINDEREN TE BLIJVEN BEHARTIGEN !

 5. namaste Redactie,

  De hele toespraak van de weledelgeleerde Heer Tomas Kok bevat geen echte wetsovertredende zinsdelen, of aanzetten tot haat of moord tegen islamitische medelanders, zgn alahtonen. Hij citeert gewoon uit reguliere islamitische bronnen zelf en constateert alleen de tragische historische feiten van islam, wat gewoon bekend is bij elke belezen moslim.

  Kleine kanttekening bij zijn speech ter correctie:

  Volgens de Sharia rechtspraak is de verkrachting van een moslim vrouw (een niet moslim vrouw mag hierop geen aanspraak maken) alleen sanctioneerbaar als zij tenminste vier moslimmannen als ooggetuigen kan dagvaarden, die de onvrijwillige penetratie ook daadwerkelijk met hen eigen ogen hebben gezien, in letterlijke zin des woords. Als deze moslim vrouw op deze manier haar onschuld niet kan bewijzen dan zal zij direct beschuldigd worden van overspel met erg pijnlijke consequenties, zoals steniging.

  Vooral het punt van de verkapte subsidie via een te lage boekwaarde van de bouwgrond van deze moskee (800.000 euro lagere taxatie waarde bouwgrond) is een heel kwalijke zaak en in zekere zin moet dit niet kunnen in een democratisch Nederland, waar gelijke rechten een groot gemeengoed zijn.

  Ik kom zelf uit de gekleurde/zwartbruine Hindoe/Arya Samaj/ Sanathan Dharma wereld en bij ons Indiase kleurlingen is de historische vete met islam al 1400 jaar een hele tragedie. Dus dhr. Tomas Kok staat niet alleen en kan op onze steun rekenen in Nederland.

  MIsschien moet hij maar de klokkenluiders (whistle blowers) organisaties bellen om dit probleem aan te kaarten.

  Ga zo door Herr Tomas Kok en verdiep je in het onrecht dat islam haar eigen soortgenoten en onderdanen aandoet. Het lijden binnen islamitische gemeenschappen zelf van vrouwen, kinderen, homo’s, gehandicapten, sociaal zwakkeren, afvalligen, enz is onbeschrijflijk. Kaart dit aan in volgende speeches aub.

  dewanand en Wieroe
  hindoeschrijvers uit Delft Kennisstad

  ps
  Wieroe is mijn slimme Hindoe kat en zijn gemiauwde visies staan al jaren op het internet. Even googlen dus en je krijgt een kennisshotje van de slimste kat van Delft.

Comments are closed.