willem van oranje schelvenUitgegeven in 1948 door Uitgeverij ten Have.

Aart Arnout van Schelven (1880-1954) is voor nationalisten geen onbekende door zijn lange staat van dienst in de Groot-Nederlandse beweging. Men denke aan zijn voorzitterschap van het Algemeen Nederlands Verbond, zijn steun aan het Dietsch Studentenverbond of zijn zitting in de Culturele Kamer van het Nationaal Front.

Het boek lezen is geen gemakkelijke opgave. Door haar leeftijd is de spelling uiteraard niet van deze tijd. Maar ook maakt de schrijver uitgebreid gebruik van citaten uit de Engelse, Duitse en Franse taal. En daarbij ook nog uit het Nederlands van de 16e eeuw.

Van start gaat het boek met een beschrijving van de beginjaren van de Willem van Oranje. Zijn geboorte in het Westerwald, zijn eerste elf levensjaren. Later zijn opvoeding in Breda en Brussel en de langzame schepping van wat later een indrukwekkende staatsman en persoonlijkheid zou worden. In de bres voor de Nederlanden, een keuze gemaakt tussen 1555 en 1559. Zijn politieke motief, strijd tegen het godsdienstig absolutisme. Het wegwerken van Granville, welke de eerste minister van de Spaanse Koning Filip was.

Willem van Oranje en zijn pogingen tot verzoening van de Roomsen en Protestanten en later de Prins zijn huwelijk met een Protestantse vrouw. De jaren van aarzeling, zijn eerste jaren en het verlaten van Nederland. Het roer gaat later om, door het lot der Nederlanden. Waarop er gewapend verzet komt met militaire voorbereidingen en veel van zijn gelden in het verzet belanden. De verlenging van het front, zijn tolerantie t.o.v. rooms-katholieken en het zoeken van bondgenoten in het buitenland.

De felle strijd met, de laatste verschansing en de veldtochten en guerrilla’s. De acties van de watergeuzen tegen de Spanjaarden. De schipbreuk op den havendam. De eerste akkoorden waaronder de Pacificatie van Gent, uiteindelijk wel de scheuring der Nederlanden. Het einde in verwarring, met de moord van Balthesar Gerards op de Prins, na al een reeks van aanslagen met als doelstelling hem te vermoorden.

De totale beschrijving van Willem van Oranje is geslaagd en het boek verschaft interessante informatie.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d