Bernard Wientjes, de onverbeterlijke verdediger van het grootkapitaal

bernardwientjesDeze week vertrok de voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW, hij werd daarbij door de Minister-president maar gelijk onderscheiden tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt geroemd voor zijn inzet, vooral ook vanwege de totstandkoming van de ‘sociaal akkoorden’ waarbij de belangenbehartigers van de werknemers met die van de werkgevers om de tafel gaan zitten en onderhandelen over de lonen. Er is echter wat mij betreft het nodige aan te merken op zijn functioneren, want waarvoor hij nu geroemd wordt, zich te hebben ‘ingespannen voor de samenleving’, deze opvatting deel ik toch niet.

Bernard Wientjes was sinds 2005 de voorzitter van deze organisatie Daarvoor had hij al zitting in de Raad van Bestuur van de werkgeversorganisatie. Als voorzitter van VNO-NCW was hij tevens vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). In zijn afscheidsgesprek met de pers benadrukte de man nog maar eens dat hij zich hard heeft gemaakt voor de Nederlandse ondernemers, waar deze zich dan ook bevinden. Hij werd jarenlang gezien als een van de invloedsrijkste personen, wat hem dus een belangrijke speler in het machtspel maakt.

In de loop der jaren heeft hij zich op belangrijke onderwerpen uitgesproken en ook getracht de politiek en de samenleving in zijn geheel te beïnvloedden naar zijn eigen welbevinden.

Pensioenfondsen nemen hypotheken over
In 2012 kwam Wientjes met het idee voor de Pensioenfondsen – door Nederlanders over talloze jaren opgebouwde pensioengelden – de hypotheken van banken over te nemen. Het is bekend dat banken erg in hun maag zitten vooral met hypotheken die niet afbetaald dreigen te worden. Waardoor dit hun kapitaalpositie ernstig verzwakt. Banken werken echter internationaal en een groot gedeelte van deze schulden kwamen dan ook uit de V.S.A.

Zijn werkgeversorganisatie VNO-NCW stelde letterlijk voor dat pensioenfondsen hypotheekportefeuilles van banken overnemen. Dat zou dus betekenen dat geld van Nederlanders zal moeten gaan naar banken die een uitermate slecht beleid hebben gevoerd. De insteek is hier, dat dit de positie van de banken versterkt en ze meer geld kunnen gaan uitlenen aan de bedrijven. Het plan kreeg gelukkig veel kritiek en ging de ijskast in.

Afwentelen Euro-crisis
Rondom de verkiezingsdebatten van afgelopen EU-verkiezingen liet ook Wientjes zich gelden. Hij stelde daarbij dat de Europese Unie voor ons altijd winstgevend is, omdat wij zoveel naar EU-landen exporteren. Echter door critici werd berekend dat het naar het zuiden van Europa, als voorbeeld Griekenland, het verlies maar liefst 4,2 miljard bedroeg.

Dit had vooral van doen met de 5 miljard aan giften die Nederland over 2010 en 2011 aan dit land mocht overmaken, om hen in de Euro te houden. De enorme kosten om de zuidelijke landen erbij te houden zijn ten laste gekomen voor de Europese bevolking en daar is door de bedrijven niets aan bijgedragen. Wientjes trachtte dit met het niet noemen van enkele cijfers en desinformatie dan nog alsnog goed te praten.

Inmenging in de democratie
“Het is een opluchting dat we nu verlost zijn van die voortdurende discussie over de islam, de gulden, de grenzen dicht, het Polenmeldpunt.” Een uitspraak van Wientjes toen de Partij voor de Vrijheid in 2012 uit het eerste Kabinet Rutte stapte, omdat men het niet eens kon worden over de bezuinigingen die de VVD en het CDA voorstelden.

Wientjes heeft zich te pas en te onpas kritisch uitgelaten over de PVV maar ook over de Socialistische Partij. Ook rondom verkiezingen. Hij noemde ze radicale partijen en verwijt hen geen oplossingen te bieden en te leiden tot polarisatie. Dit was nogal platte retoriek. En in tegenstelling tot zijn eigen positie worden de mensen van de genoemde partijen door de bevolking gekozen.

EU-Atlantistisch buitenlandbeleid
Uit alle keuzes en opmerkingen aangaande het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering blijkt wel dat Wientjes de uitgestippelde koers van het Pentagon volgde. Toen de hetze tegen Rusland begon vanwege onlusten in Oekraïne, kwamen dan ook uitspraken als dat Europa een vuist moet maken tegen Rusland. We moesten daarna ook stevige taal uitslaan, wat dit voor de handelsbelangen als gevolgen kon hebben, daar is hij altijd wat onduidelijk over gebleven.

Toen het echter de handelsbelangen in het Midden-Oosten aanging, denk aan Saoedi-Arabië of Oman, mocht er helemaal geen stevige taal worden uitgeslagen. Politieke kritiek zou in dit geval schadelijk zijn, tegen erkende bondgenoten van de V.S.A. Ook in Oman waar in 2011 een aantal demonstraties totaal plat waren geslagen, brachten hier voor Wientjes geen verandering in.

Steun aan de immigratie-invasie
Net als alle voormannen van de werkgevers vanaf de jaren zestig heeft ook Wientjes zich uitgesproken voor de immigratie-invasie. En dus niet voor een Nederlands bevolkingsbeleid over betere opleidingen, maar voor de import van allerhande arbeiders. Zijn adviesraad gaf in 2011 nog maar eens het advies aan toenmalige minister Leers van Immigratie en Asiel om de economische belangen van Nederland voortaan leidend te maken in het migratiebeleid.

Volgens hem moeten migranten geselecteerd worden op kwaliteiten en vaardigheden. Op die manier kunnen ze voorzien in de tekorten op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren. Hij erkende dan toch een eerder rapport van de SER dat immigratie het probleem van de vergrijzende samenleving niet zou oplossen. Maar hij had hier dan toch weinig begrip voor, want volgens hem zou Nederland wagenwijd open moet staan voor migranten met een meerwaarde voor de economie.

One comment

  1. Hier in Belgie zijn ook zo’n zweetdrinkende zakkenvullers !

Comments are closed.