doorbraakEne Karl Drabbe schreef een opstelletje bijeen op het digitale overblijfsel van het ooit veel gelezen Doorbraak. In dit voorspelbaar schrijfsel vervoegt hij het rijtje zelfverklaarde intellectuelen dat denkt te moeten poneren dat de Vlaamse Beweging morsdood is. Daarbij kijkend naar ledenaantallen en de invloed van die Beweging op de politiek.

Wie Drabbe is kan maar weinig boeien, wat er met Doorbraak gebeurd is boeit daarentegen des te meer. Het voormalige ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft er namelijk een tragische zwanenzang opzitten. Enkele jaren geleden wilde Doorbraak een meer onafhankelijke koers kunnen varen. De VVB gaf hiervoor toestemming, maar bleef niettemin de nodige fondsen aanleveren om het blaadje financieel op de gezonde weg te houden. Deze fondsen waren broodnodig voor Doorbraak, want de Heren Intellectuelen schreven niet gratis. En zelfs niet een beetje gratis, neen, de met dure woorden doorspekte epistels van de gastschrijvers kostten meer dan dat ze waard waren. De VVB zag het met lede ogen aan. Niet enkel evolueerde Doorbraak naar een blaadje gevuld met allerhande (provocerende) meningen, de ene al filosofischer dan de andere, maar het gleed daarenboven tot grote ergernis van velen af naar een onbetaalbaar en vooral oncontroleerbaar vehikel van de VVB. Het onverwachte gebeurde, de VVB knipte de financiële navelstreng door en Doorbraak moest op haar eentje verder.

Geen centen, maar toch duurbetaalde schrijvers? Dat is om problemen vragen natuurlijk. Maar niet getreurd, onder het mom van mee te surfen op de golf van de digitale vooruitgang besloot Doorbraak enkel nog op het wereldwijde net te verschijnen. Gedaan met de gedrukte versie van Doorbraak. Niet enkel hadden de Heren Intellectuelen de link naar de VVB volledig vernietigd, ook het papieren blad zelf is sinds een half jaar verleden tijd. Wellicht uit frustratie omwille van deze gang van zaken doopte de heer Krabbe zijn dure ganzenveer in de inktpot en schreef het eerder vermelde opstel. En wie krijgt er in dat schrijfsel van de zweep? Uiteraard de VVB, volgens de Heren Intellectuelen waarschijnlijk de oorzaak van hun eigen falen. “De Vlaamse Volksbeweging van 2014 is een schim van die van 1994,” zo schrijft de man. Het is een gedurfde stelling, wanneer je zelf als Doorbraak in het niets vervalt bij de schim die de VVB nog zou zijn. Bart De Valck, voorzitter van de VVB-schim, dient Drabbe dan ook terecht van antwoord: “De VVB telt vandaag dubbel zoveel leden, waarvan er in het laatste jaar 800 nieuwe bijkwamen.”

Bart De Valck: “De VVB is sinds kort de motor achter een Europees samenwerkingsverband waarmee meermaals de aandacht van de media werd gehaald. Denk maar aan de betoging van 30 maart. Strategieën uit het buitenland worden langs die weg bestudeerd en dit leidt tot resultaten. Weldra wordt dan ook een nieuwe campagne bekendgemaakt. Uiteraard is het zoeken naar nieuwe actiemethodes om wervende en mobiliserende campagnes te voeren. Dat weet iedereen, maar sinds kort is er onmiskenbaar een nieuwe dynamiek aanwezig in de VVB. De webstek werd vernieuwd, de VVB groeit pijlsnel op vlak van leden en de verjonging is volop aan de gang. Was de VVB zoveel beter in 1994, toen Karl Drabbe zelf bestuurslid was van de VVB? Een goed zelfbeeld is belangrijk.”

Ook over de invloed van de Vlaamse Beweging denkt Drabbe een wig te kunnen drijven tussen alle mogelijke Bewegers die er bestaan. De IJzerwake neigt volgens hem teveel naar een “verleden dat we best vergeten” en wordt samen met Voorpost voorgegaan door het begrip ‘rechts’. Zijn bedoelingen zijn hiermee wel duidelijk. Volgens de hersenkronkels van dit soort semi-filosofen is rechts de schuld van alle mislukkingen in de Vlaamse Beweging. Nochtans groeien de IJzerwake en het Zangfeest jaarlijks aan, kent Voorpost een gestage groei door haar hernieuwde dynamiek en hoe het de VVB voor de wind gaat, lazen we hierboven uit de woorden van voorzitter De Valck. Is de Vlaamse Beweging het sterke merk dat we zelf zouden willen zijn? Uiteraard niet en inderdaad, de invloed op de politiek is in de perceptie gering (we kennen het aandeel van de media in die geringe perceptie maar al te goed), maar aan ruziestokers en pessimisten als een Drabbe hebben we zéker geen boodschap. De kern van de Vlaamse Beweging is en blijft springlevend en dat Drabbe zijn onsamenhangend en intellectueel boekje is teloorgegaan aan een slecht financieel en eigengereid beleid, daar kunnen wij weinig aan verhelpen. Daarvoor hebben ze spiegels uitgevonden, waar de medewerkers van Doorbraak beter eens in zouden kijken.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “‘Onafhankelijk’ Doorbraak: dood en begraven”

 1. Kritiek houdt de beweging misschien wel strijdvaardig. KD heeft zo zijn jaarlijks piekmoment. Herinner me vorig jaar zijn niet zo lovende woorden n.a.v. het jubileumboek 40 jaar TAK. Anderzijds hoop ik dat de nieuwe jonge VVB-ploeg o.l.v. BDV de VVB verder op de rails zet en houdt zoals destijds de tandem Jambon-De Roover. Eigenlijk is het de plicht van iedere Vlaming om mee de schouders te zetten onder onze doelstelling. Als iedere N-VA-er, VVB-er of vlaamse beweger er op 30/3 bij was in Brussel zag het jubelpark zwart/geel van het volk…als de macht je je onafhankelijkheid ontzegt is macht de enige weg naar onafhankelijkheid…T.A.L.

 2. En toch heb ik het schrijfsel van Drabbe met veel aandacht gelezen. Niettegenstaande ik voor een deel de mening over Doorbraak kan volgen, vind ik toch dat het stukje wat meer genuanceerd bekeken mag worden. Uiteraard, Peter De Roover is een man die het goed kan uitleggen en in dat op zich zijn waarde heeft (gehad VVT!) voor de Vlaams Beweging, de man is evenzeer iemand die altijd een anti VB-koers gevaren heeft. En dit zowel in Vlaams nationale als in multiculturele zin van het woord. Doorbraak zelf heeft vooral door hem te hoog gemikt en wilde een veld betreden dat eigenlijk niet bestaat en/of waarvoor het onvoldoende middelen heeft. Pijnlijk was te moeten vaststellen dat een verhoging van het lidgeld van de VVB nodig was.
  De VVB heeft een slechte evolutie meegemaakt door Defoort. Laat ons daar eerlijk in zijn. Achteraf bekeken voerde die man gewoon propaganda voor de N-va en het zou me niks verbazen als exact dat het opzet was van de N-va. Maar, toen Defoort uit het beeld verdween ging het ook terug beter met de VVB. Moons heeft zeer goed werk geleverd maar kon niet verhinderen dat de linkse intellectueel De Roover al te zeer het media-gezicht werd. De Roover heeft zich mijns inziens zelf buiten de VVB geplaatst. Denk er maar eens goed over na hoe hij meende Jambon voor zijn aanwezigheid op het SMF te moeten verdedigen door het VB aan te vallen. Ongehoord voor een nationalist, maar je kan nu eenmaal niets beters verwachten van een De Roover die altijd al de koers voor de nva gereden heeft.
  In het stukje van Drabbe neem ik dan ook aanstoot aan zijn uithaal naar de Ijzerwake. Voor de Ijzerwake is het blijvend relevant en noodzakelijk om te doen wat ze doet. En ze doet dat heel goed! Ook had hij gerust de huidige VVB wat meer krediet mogen geven. Zijn ‘zo goed als dood’ is er over. De nieuwe voorzitter is man naar mijn hart die levend en wel de strijd voert die we allen voeren moeten.
  Maar, waar Drabbe dan weer wel gelijk in heeft is het onloochenbare feit dat de idee van de onafhankelijkheid er erg aan toe is. En, dat die idee er erg aan toe is doordat de N-va zoveel bewegingsruimte heeft. De brede Vlaamse beweging is inderdaad op dit moment onvoldoende sterk om te wegen op de formatie. De Wever moet ons niet vrezen op dit moment. Dat is gevaarlijk omdat De Wever zonder radicale druk veel gemakkelijker gevaarlijke toegevingen kan doen. Ik denk dat net dit is wat Drabbe ons wil duidelijk maken. Laat dus aub die boodschap niet verloren gaan: De waakhond moet op de bühne verschijnen! Als de vakbonden hun eisen mogen stellen, dan moet OOK de Vlaamse beweging haar eisen zeer LUID aan die ‘informateur’ stellen.

 3. Wim De Winter

  Goed artikel! De laatste tijd kan ik me niet van de indruk ontdoen dat sommige Vlaams-nationalisten de multiculturele toer willen opgaan, zoals ten tijde van de Volksunie. De intellectuelen willen een ‘soft’ en open nationalisme, want ‘openheid’ is ‘trendy’, nietwaar? Voor mij is het duidelijk: ik moet dat soort ‘open nationalisme’ niet. Een Vlaanderen waar de Vlamingen in 2050 in de minderheid zijn, is voor mij geen Vlaanderen meer.

  1. De Roover is de man die het weekblad Punt kapot heeft gemaakt. Daarna kwam zijn vernietigingsdrang op de proppen bij de VVB.
   Nu bij N-VA?
   Sinjoor

   1. Morfinomaantje

    Inderdaad. Het was trouwens diezelfde De Roover die, in de tijd dat hij nog voorzitter van de VVB was, Voorpost afschilderde als een stelletje wilde ‘hooligans’. Ik heb de man nooit gemoeten; De Roover is mijns insziens een salonnationalist zonder weerga.

Trending

%d bloggers liken dit: