“Omtrent plat racisme en/of platte partijpolitiek” – Open brief Francis VdE aan Peter Verlinden

DSC_0022Geachte heer Verlinden,

Om elk mogelijk misverstand te vermijden wil ik eerst en vooral beklemtonen dat ik het alles behalve fatsoenlijk vind, dat iemand met krijt op de voorgevel van uw woning het woord ‘negers’ is komen schrijven. Het is ongepast en zelfs schofterig iemand zijn afkomst te verwijten. Des te meer wanneer dit zoals in uw geval in het openbaar en in een beledigende bewoording gebeurt.

Maar dit gezegd zijnde wordt het toch hoog tijd dat iemand er u en uw collega’s van de openbare omroep en van de ‘kwaliteitspers’  op attent maakt  dat er in die media  hysterisch, overdreven en met een grote dosis selectieve verontwaardiging gereageerd werd op iets dat ten slotte niet veel meer is dan een triestige en betreurenswaardige fait divers.

 • Hysterisch omdat sommigen het nodig gevonden hebben van een één beledigend opschrift dat met krijt op de gevel van een journalist werd aangebracht een van de belangrijkste politieke items van de voorbije week te maken en hiervoor zelfs het volledige arsenaal waarover media kunnen beschikken, hebben ingezet. Commentaarstukken, interviews , hoofd- en opinieartikels (tot zelfs op de blog van ‘deredactie.be’) en last but not least zelfs in Ter Zake, het dagelijks duidingprogramma van Canvas, waarin u in uw hoedanigheid van collega journalist uiteraard ruim aan het woord mocht komen Kortom, het kon niet meer op.
 • Hysterisch ook  omwille van de bewoording waarin dit allemaal gebeurde. Zo had het middagnieuws van één het dinsdag  nog over het ‘bekladden’ van uw gevel  waarbij zeer toevallig ‘vergeten ‘ werd te vertellen dat de zes letters waaruit de bekladding bestond met krijt waren geschreven. Dit laatste stond trouwens merkwaardig genoeg ook niet te lezen in een aantal artikels die over deze zaak verschenen.
 • Overdreven reactie omdat dit krijtopschrift op de voorgevel van uw huis net niet zo veel aandacht kreeg als de recente dodelijke aanslag in het Joods museum van Brussel waarbij drie doden vielen.
 • Selectieve verontwaardiging omdat het in dit land dagelijks gebeurt dat mensen, wanneer ze ‘s morgens uit hun huis stappen met pijnlijke verbazing moeten vaststellen dat hun voorgevel  ‘s nachts met graffiti werd ondergespoten. De verwijdering hiervan is niet alleen kostelijk maar neemt ook heel wat meer tijd in beslag dan het wegvegen van een met krijt  geschreven woord… Deze vorm van vandalisme die nu al jaren aansleept, heeft nochtans voor zover ik weet nooit op veel aandacht en verontwaardiging van u en uw collega’s kunnen rekenen. U zult mij misschien tegenwerpen dat die gevallen niet met politiek of racisme te maken hadden en dat dit wel degelijk een verschil uitmaakt.   Maar dan wil ik u echter, een lijst bezorgen van mensen wiens woningen beschadigd werden of wiens ruiten werden ingegooid omdat ze als ‘rechts’ gecatalogeerd werden.

Een persoonlijke getuigenis: tijdens de periode dat ik in het parlement zat, werd mijn huis  meer dan eens met grote hakenkruisen en andere lieftalligheden zoals ‘Nazi’s rot op’ beschilderd. Niet met krijt maar met verf uit spuitbussen. Tot twee maal toe is mijn oudste dochter, die toen nog in de lagere school zat, ’s nachts onder glasscherven wakker geworden omdat het raam van haar kamer stuk werd  gegooid. Ikzelf werd in 1999 op een avond bij het naar huis keren op een duchtig pak slaag getrakteerd, ik hield er o.m. een gebroken neus aan over, maar van verontwaardigde reacties in de pers is er nooit sprake geweest.

pvfde

Wat  voor mij ook zeer merkwaardig overkomt is dat u in uw eerste reactie na de ontdekking van dat vunzig opschrift al onmiddellijk Bart De Wever hierover hebt aangesproken. Hij zou immers, als ik u goed begrepen heb, omtrent een en ander een soort morele verantwoordelijkheid dragen omdat zijn partij bij de jongste verkiezingen heel wat stemmen van voormalige Vlaams Belang-kiezers heeft binnengehaald. Behalve het feit dat ik de logica van die redenering niet zie zitten (zal wel aan mij gelegen zijn…), valt mij ook op dat hier weer zeer selectief wordt te werk gegaan.

Het volstaat om oppervlakkig naar de verkiezingsuitslagen van Vlaams-Brabant te kijken om vast te stellen dat  Maggie De Block in die kiesomschrijving  met een behoorlijk aantal ex-VB stemmen aan de haal is. Waarom werd die dame in tegenstelling met Bart De Wever buiten schot gelaten? Stel u anderzijds eens voor dat de voormalige VB-kiezers naar pakweg de sp.a zouden zijn overgestapt, zou u dan van de socialisten geëist hebben dat ze afstand zouden doen van de parlementszetels die ze dankzij die vermaledijde ex-VB-kiezers zouden hebben binnen gehaald? De vraag stellen is ze, meen ik, beantwoorden.

Ik hoop dat u zal begrijpen dat ik in de gegeven omstandigheden sterk de indruk krijg dat er bij de VRT een paar journalisten rondlopen bij wie de verkiezingsoverwinning van BDW  nog steeds op de maag ligt (ik verwijs hieromtrent ook nog naar het vurig anti-De Wever stuk van William Van Laeken dat een paar dagen eerder dan dat van u op de blog van deredactie.be mocht  verschijnen). Die journalisten hebben uiteraard het recht om niet te dwepen met de burgemeester van Antwerpen.  Maar ik mag er toch aan herinneren dat de openbare omroep er statutair aan gehouden is op politiek vlak volledig neutraal te zijn en dat er op zijn minst van mag verwacht van worden dat de informatie die hij brengt correct en volledig is. Dit laatste geldt trouwens ook voor onze ‘kwaliteitskranten’.

Ik zie omtrent dit alles uw spoedig antwoord tegemoet en dank u hiervoor bij voorbaat

Francis Van den Eynde

7 comments

 1. Deze situatie is “duister en vuil en geheel gesteld om te lijden” om een fameuze quote te gebruiken, al weet ik om de dood niet meer van wie. Die hele hetze doet een beetje denken aan de “brutale” aanval op de heer Jan Fabre. Bij sommige progressieven is de duim een van de meest ontwikkelde lichaamsdelen, want ze zuigen er voortdurend allerhande dramatische verhalen uit. Vooral als de verkiezingen naderen, en de koorts stijgt, en men hoopt om een paar Vlaams nationalisten eventjes verdacht te maken en zodoende enkele stemmen af te snoepen.

 2. beste francis Kan je bij deze eens één kwaliteitskrant opnoemen,want ik ken er niet een ,maar misschien ben ik te kritisch ingesteld ,en dat moet je met de huidige journaille zeker niet zijn ,ooit was het wel anders ,toen het woord racisme nog geen giftige bijklank had en journalisten vrij en vrank voor hun mening uitkwamen

 3. Heeft het CGKR akte genomen van de uitspraak van postjeszoeker Verlinden dat de kiezer en de mandatarissen van het VB racisten zijn. Waarschijnlijk is het verzonnen krijt-opschrift één van vele georganiseerde acties van het journaille om via volksmanipulatie de kiezers terug naar links te doen overstappen. Waar ze eerst alle middelen gebruikten om via hun manipulaties de VB-kiezer(met een schuldgevoelen?) naar de NVA te jagen, zijn ze nu geschrokken van hun bekomen resultaat. Waar is o.a. de raad van de journalistiek in deze gebleven.

 4. De vrouw en kinderen van Peter Verlinden zijn nu eenmaal negers. Of gaan we het licht van de zon soms ontkennen? Het zijn overigens de zogeheten ‘antiracisten’ zélf die kennelijk een negatieve connotatie aan voornoemde term verbinden. Bij deze vraag ik aan de heren en dames van het CGKR om akte te nemen van de racistische uitspraken van de heer Peter Verlinden!

  Kent er soms iemand het gedicht ‘tien kleine mensjes met een eerder donker getaande huidskleur’?

  (KNIP)

Comments are closed.