Sp.a-kandidate gebruikt afbeelding sharia4belgium voor haar campagne

Gisteren schreven we over de vreemde affiches met een sp.a-logo op. Vandaag ontdekten we Shaireen Aftab, een jongedame die opkomt voor de sp.a. Haar affiche is wél echt en roept een aantal vragen op. Het benieuwt ons of haar partij op de hoogte is van de vreemde afbeelding die ze gebruikt. Shaireen woont in Oostende en komt op voor de socialisten op de Vlaamse lijst, waar ze de negende opvolgersplaats heeft gekregen. We gaan er niet teveel woorden aan vuil maken, maar Shaireen liet zich door haar naam en haar islamitische wortels inspireren om een afbeelding te maken voor haar campagne.

De pyjama-salafisten van sharia4belgium zullen blij zijn, want Shaireen nam hun afbeelding klakkeloos over en maakte er ‘shaireen4belgium’ van. Nu, een afbeelding parodiëren doen meer politiekers en doorgaans wekt het een glimlach op, maar of we blij moeten zijn met een afbeelding die voor 100% verwijst naar een groepering die onze wetten, waarden en normen met de beide voeten treedt is twijfelachtig.

Sharia4belgium heeft zichzelf ontbonden, maar is wel medeverantwoordelijk voor het ronselen van relnichten die in Syrië zijn gaan strijden, die ginds nog steeds voor de lol tegenstanders onthoofden of die er zelf ondertussen het kalasjnikovke bij neerlegden. We vragen ons oprecht af of de sp.a op de hoogte is van de campagne-afbeelding van Shaireen Aftab. Ook vinden we het vreemd dat iemand die van zichzelf zegt ‘gastdocente aan de Oost-Vlaamse politieacademie’ te zijn, symbolen overneemt van een vereniging waarvan het kopstuk omwille van criminele feiten dagelijks rondjes loopt op de binnenkoer van de gevangenis.

Trouwens, het is geen geheim – want de naam zegt het zelf – dat sharia4belgium de vrouwen wil wegsteken onder een lang stuk stof. Shaireen zelf draagt géén hoofddoek en is volgens de Salafistjes van sharia4belgium dus een afvallige vrouw. De dame in kwestie zal het allemaal wel zo serieus niet bedoelen, maar twee keer nadenken vooraleer je een afbeelding bovenaan je Facebookprofiel plaatst kan nooit kwaad, zeker wanneer je bestuurslid bent van het Federaal Migratiecentrum en het Federaal Gelijkekkansencentrum van het  CGKR.

sa

sa6

sa7sa3sa2sa5sa4

5 comments

  1. Willen we dit soort mensen in onze regering? SP-a verkoopt zijn ziel aan PS en die moeten hun kiezers wel halen uit extremistische profiterende groepen. De Vlamingen mogen enkel blijven betalen. Wie dergelijke mensen op zijn lijst zet verloochend Vlaanderen en onze eigen cultuur.

  2. Verbaast dat ? SPallochtoon en gifGROEN zijn toch islamofiele partijen !

  3. In de school voor criminologie en criminalistiek te Brussel werd er in de jaren negentig openlijk door enkele lesgevers-rechter beweert dat hun arresten tegen een Vlaams blokker zwaarder werden bestraft dan deze van een andere persoon.

  4. De bedoeling zal wel zijn om in de politie korpsen te infiltreren via z.g.n. allochtone excuus flikken, deze kunnen dan bij raciale conflicten “gepast” reageren tegenover autochtone “agressors ” met gelegaliseerde wapens dan !!

Comments are closed.