Rechts Actueel op Facebook gecensureerd

fccensuurWordt Rechts Actueel eerstdaags van Facebook gegooid?  Dat zou best kunnen.  Facebook heeft immers zopas een bedreiging gestuurd naar onze account: we zouden de regels overtreden hebben door in mei 2013 een verslag te posten van de website Clint over de moord in Londen op soldaat Rigby, en bij herhaling zou onze account kunnen geschrapt worden.  Zonder enige kans op tegenspraak of verzet paste Facebook al meteen censuur toe: de link naar het verslag van Clint over de moord werd op onze Facebookpagina al meteen weggeveegd.  Onze redacteurs kunnen ook 24 uur lang niets op Facebook posten, bij wijze van ‘straf’.  Of hoe de dictatuur van het politiek-correcte denken de vrije meningsuiting daadwerkelijk afschaft.

Even terugspoelen. In mei vorig jaar wordt een gruwelijke moord gepleegd in Londen: enkele islamitische negers vatten post in de buurt van een kazerne en hakken met slagersmessen een nietsvermoedende passerende soldaat aan stukken op straat, soldaat Rigby.  Wij publiceren op Rechts Actueel een eigen verslag, maar omdat de website Clint nog sneller is nemen we de link van dat artikel op Clint en posten dat op onze Facebookpagina. Vreemd genoeg is het nu het posten van die link naar dat Clint-artikel dat ons nu door Facebook verweten wordt. Elke poging om onze vrijheid te beknotten zullen wij luid en duidelijk bekend maken en aanklagen.

Een bedrijf als Facebook zet zo’n stap niet zomaar, maar enkel na een klacht. Van wie die klacht komt weten we (nog) niet, want Facebook geeft geen enkele mogelijkheid tot verweer, debat of vraagstelling. Het ‘Helpcentrum’ waarnaar verwezen wordt is een geautomatiseerde heel algemene vraag- en antwoordmachine, die ons niet toelaat duidelijk te zeggen dat wij met deze schrapping NIET akkoord gaan. ‘Neger’ is een normaal Nederlands woord dat zonder probleem door ons verder mag en zal gebruikt worden. De moslimmotivatie van de moordende negers was de drijfveer zelf van hun misdaad, en mag dus door ons aangehaald worden. Wij eisen de vrije meningsuiting op zoals ons die door Grondwet en Internationale verdragen gewaarborgd wordt; dat die mening personen of groepen personen kwetst, schokt of verontrust zal ons worst wezen en maakt haar hoegenaamd niet verboden.

Deze plotse actie van Facebook is geen verrassing, ze werd aangekondigd in februari van dit jaar in de linkse haatkrant De Morgen door Jozef De Witte, de voorzitter van het censuurcentrum-Leman tegen de vrije meningsuiting. In de klassieke totalitaire methode, die we al kennen uit de oude Sovjet-Unie, worden mensen met kritische ideeën over islam en multikul tot misdadigers verklaard, en dan zegt hij : ‘ Wie zijn de daders? Niet alleen verloren gelopen enkelingen, maar ook organisaties – waaronder politieke partijen – en websites die herhaaldelijk in de fout gaan. Daar moet dan ook de prioriteit liggen: die georganiseerde recidivisten doen stoppen met hun daden. Wie zijn de medeplichtigen? De verantwoordelijken van de digitale en sociale media die de haatzaaiers telkens weer een forum geven aan en daarmee zelf de wet overtreden.’

Dat is de methode waarmee bedrijven als Facebook onder druk gezet worden: er wordt hen gemeld, door een batterij met belastinggeld betaalde juristen en advocaten, dat als zij onze berichten niet censureren, zij zelf voor de rechter zullen gesleept worden. Een verachtelijke, maar zoals alweer blijkt bijzonder effectieve methode… We hebben (nog) geen bewijzen, maar we gaan erachteraan: dit zaakje verspreidt de muffe geur van het censuurcentrum-Leman. Wordt vervolgd!

Intussen is het van het grootste belang dat Rechts Actueel verder groeit om deze nieuwe bedreiging het hoofd te kunnen bieden. Vind jij dat onze kritische rechtse stem aanwezig moet blijven op Facebook? Deel dan onze berichten en afbeeldingen, en ‘like’ onze Facebookpagina. Maak mee een vuist tegen censuur!

3 comments

 1. Hallo allemaal Kameraden, namaste,

  Ik als hindoestaanse man uit suriname weet dat negers en de zwarte Hindoes niet heilig zijn, hoe zij het blanke ras en de blanke mannen haten is iets dat ik nog luider zal rond bazuinen, komende maanden op mijn eigen site. Het zwarte cliche geklaag: ‘blame it on the white man’, ik ben arm en dom dus dit is de schuld van de blanke man.

  Nee, Rassenhaat en racisme zijn rasonafhankelijke begrippen, zie woordenboek, dus ook een niet-blanke kan een doortrapte racist zijn. Als het linkse Socialistische systeem dit stelselmatig gaat ontkennen en censureren dan is er sprake van een Linkse dictatuur, en het land is dan gewoon bezet. Logisch dat het volk dan kiest voor de verzetsstrijd, omdat dat volkomen natuurlijk is en overal ter wereld voorkomt.

  Bekijk de zaak internationaal dan zal je zien dat negers en zwarte hindoes geen lieve koekjes zijn en zeer zeker niet heilig.

  vb zwart racisme:

  nog vorige week stond ik stomverbaasd te kijken toen twee jonge negroide, islamitische somalische kinderen in mijn buurt mij duidelijk maakten dat zij geen Nederlands willen praten met mij. Zij communiceerden in engels met een hollandse fietsenmaker, maar ik merkte dat zij de Nederlandse taal wel degelijk kennen, dus dit is een vorm van zwart racisme en het bewust discrimineren van de Nederlandse taal, terwijl je in Nederland woont, uitheems bent in genetische zin en een Nederlands paspoort bezit; tsja, zielig, man rot dan aub op naar je tropische jungle als jij als uitheemse soort je zo discriminerend opstelt. En ik zeg dit als uitheemse soort zelf, een koeliestaantje uit suriname.

  dewanand

 2. Er staat ; “neger is een normaal Nederlands woord” , dat is wel objectief-correct juist maar politiek-correct “fout”(sic) Wie uit politiek-correcte mentale constipatie de objectief-correcte betekenis van de notie “neger” zou vergeten zijn, kan op de webstek van de dikke Van Dale lezen ; “neger : lid van één der zwarte rassen die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn” . Wie dus ELKE neger een “Afrikaan” noemt , discrimineert niet alleen hiermee de blanke Afrikaners uit Zuid-Afrika maar tevens de bruine Berbers en Arabieren uit Noord-Afrika, die ergo geen “Afrikanen” zouden wezen, politiek-correct beschouwd. Wie zo politiek-correct gehersenspoeld is door PoCo-media of door gifGROEN onderwijzend personeel, zal ook een Braziliaanse neger een “Afrikaan” noemen en bijgevolg een politiek-correcte Atlas aanmaken, die Brazilië Afrikaanse enclaves zou toedichten ! Politiek-correcte ontaarding ten top, alles ten bate van PoCo-censuur ! Samengevat : “Afrikaan” is geen etnisch maar wel een geografisch begrip, tot spijt van elke politiek-correct geïndoctrineerde die het benijdt !

Comments are closed.