marseille4Wellicht was dit u nog niet bekend, maar er is door de Franse overheid een lijst in omloop gebracht waarop de zogenaamde Zones urbaines sensibles staan. Dit is duidelijk Franse ambtenarentaal en betekent zoiets als gevoelige stedelijke gebieden, in Nederlandse ambtenarentaal geduid als krachtwijken. In gewone mensentaal en uitleg zijn dit wijken die voor het grootste deel bestaan uit Afrikaanse immigranten en waar het onveilig is, vanwege criminaliteit en andere onprettige zaken.

Op de bewuste lijst staan maar liefst 751 gebieden, waarvan 416 daaronder nog wel aan worden gemerkt als gebieden waarvan men denkt dat hier nog het één en ander kan worden aangepast. De overige 335 zijn blijkbaar helemaal niet te reden, is de gedachte die de lijst achterlaat. Maar het is opvallend dat een Franse overheid naar de eigen bevolking communiceert dat er delen zijn van het land, waar je – en zeker als Europeaan – dus niet meer veilig bent.

Deze week kondigde de Franse Minister van Vrouwenrechten, Stad, Jeugd en Sport Najat Vallaud-Belkacem aan dat er in deze wijken 600 miljoen euro wordt gestopt. Ook deze donatie wordt in mooie ambtenarentaal verpakt, namelijk investering in de toekomst. Helaas zijn dergelijke projecten inmiddels al meerdere malen geprobeerd en telkenmale mislukt, dus het doet meer denken aan een zak geld, te werpen in een bodemloze put, dan aan een investering.

Het Front National ziet in deze zak met geld staatscliëntisme, dus dat de Parti Socialiste als politieke partij de eigen kiezersachterban paait met gelden. Maar het is natuurlijk niet enkel dat, omdat de wijken grotendeels uit niet-Europese immigranten bestaan, zijn het giften met een etnische impact. Hoe dan ook, het zal net als de voorgaande keren niet opleveren van wat men in de rapporten de bevolking heeft voorgeschetst.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d