[VIDEO RECHTSREEKS] Volg rechtstreeks de lezing met Alain Mouton, hier op Rechts Actueel!

knop-kvhvBeste Rechts Actueel-lezers. Zo dadelijk kan u via deze webstek rechtsreeks een tweede lezing volgen, georganiseerd door KVHV Gent. Het enige wat u moet doen is blijven zitten en naar de beelden onderaan dit artikel kijken. Zet het beeld op volledig scherm en het lijkt wel of u op de lezing aanwezig bent. Beter nog, niemand die voor je zit en je kan drank bijhalen zoveel u wil, wanneer u wil!

De spreker voor vanavond is Alain Mouton. Hij heeft politieke en sociale wetenschappen gestudeerd aan de KUL en was in zijn studententijd actief bij het Leuvense Verbond. In 1994-1995 was hij er hoofdredacteur, vandaag is hij redacteur bij Trends. In 2013 schreef hij het boek “Vlerick Boys: een Vlaamse meritocratie”. Daarin schetst hij de geschiedenis van de Vlerick Management School en de rol ervan in de economische ontvoogding en opleving van Vlaanderen. Hij zal ons vanavond zijn belangrijkste inzichten hierover vertellen.

Veel kijkgenot! (Alles wordt eveneens opgenomen, om nadien te herbekijken of wanneer je nu belet bent)