VVB: “CD&V past zijn slogan ‘Sterker Vlaanderen’ beter aan”

cdenvHet partijbureau van CD&V, dat begin februari besliste om Grondwetsartikel nr. 195 voor herziening vatbaar te verklaren, heeft blijkbaar zijn mening serieus bijgestuurd.   CD&V’er  Kris Peeters vond het vandaag in De Ochtend op Radio 1 zelfs positief dat er binnen de  federale kern een akkoord werd bereikt.  Hij had misschien beter eens het akkoord zelf bekeken.   Het staat nogal sterk in contrast met het CD&V-programma.

Het positief confederalisme  (1 van de ideeën op het CD&V-vernieuwingscongres Innesto) lijkt hiermee afgevoerd. De sociaaleconomische  hefbomen zijn nochtans broodnodig opdat Vlaanderen het hoofd kan bieden aan de noden en uitdagingen van de toekomst.  Noden en uitdagingen die CD&V zelf nog onderkende tijdens haar Innestocongres (pensioenen, arbeidsmarktbeleid).

Dat uitgerekend Kris Peeters, het Vlaamse boegbeeld van de CD&V, de politieker die van het uitbouwen van een stevig Vlaamse gewest met beleidsmatige armslag zijn handelsmerk maakte, zich laat verleiden om het Belgisch-francofoon niveau te versterken roept vele vragen op.

Voor de VVB is deze tactisch onbegrijpelijke zet van de CD&V een slechte keuze voor Vlaanderen. De verkiezingsslogan ‘Sterker Vlaanderen’ komt dan ook nogal lachwekkend over:

  • Sterker Vlaanderen?  Maar CD&V heeft de aanpassing van grondwetsartikel nr.195 wel onmogelijk gemaakt.
  • Sterker Vlaanderen?   Maar  CD&V  gaat niet voor de overheveling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de werkloosheidsvergoedingen en van de pensioenen (blijkt uit een bevraging van het Aktiekomitee Vlaamse  Sociale Zekerheid – AKVSZ).  Samenhangende bevoegdheidspakketten waren volgens het CD&V-congres van 2010 nochtans de voorwaarde om te komen tot een efficiënt bestuur (samen met ruime financiële en fiscale autonomie).

De VVB roept de Vlaamse kiezers op om enkel te stemmen op die partijen die de Vlaamse welvaart en het Vlaamse welzijn garanderen door Vlaanderen weg te halen uit het Belgisch moeras voor het te laat is.

De Vlaamse politici moeten zich eindelijk durven lostrekken van de Franstalige politiek, die andere klemtonen legt, en ondubbelzinnig kiezen voor een welvarend Vlaanderen.

We moeten  absoluut vermijden dat  Vlaanderen afglijdt naar Zuid-Europese toestanden zoals in Griekenland.

JA voor Vlaanderen!

One comment

  1. Spijtig zijn hun kiezers blind en oubollig, ondanks de vele leugens van de partij met de gespleten tong. Cd&(zonder)v, weg ermee!

Comments are closed.