Nationalistische scholierenvereniging KVSV in Antwerpen opgericht

kvsv AntwerpenVorige week werd KVSV Antwerpse boven de doopfont gehouden. Lucas Baert, de eerste voorzitter, beschreef de geschiedenis van het KVSV en lichtte de 4 peilers toe, Nicolas De Laet van het Antwerpse KVHV ronde de persmededeling af met een slotwoord.

De vier peilers zijn de vier uitgangspunten van het KVSV. Ze symboliseren de gedeelde normen en waarden van de leden van het verbond.

Katholiek: KVSV komt op voor christelijke waarden, wat wil zeggen dat we daar ook trots op zijn. In deze tijden is het al lang niet meer een trend onder de jongeren om op te komen voor het katholicisme, toch houden wij stand bij de basisprincipes van het geloof.

Vlaams: KVSV is rechtlijnig voor een onafhankelijk Vlaanderen, om onze identitieit en eigenheid te kunnen behouden. Ook geloven we in de kracht van een onafhankelijk Vlaanderen om onze welvaart de kunnen beschermen en te blijven handhaven. Als Vlaams gezinde organisatie nemen we deel aan tal van Vlaams nationalistische evenementen onder andere het Vlaams Nationaal Zangfeest, IJzerwake,…

Scholieren: Wij zijn leerlingen van de drie laatste jaren van het secundair onderwijs. We herbergen dus scholieren tussen de 15 en 18 jaar. Intussen zijn we met een tiental scholieren, een mooi begin dat zeker nog zal groeien.

Verbond: In ons Verbond komen we op voor elkaar en staat kameraadschap centraal. KVSV is volledig onafhankelijk van welke politieke partij of vereniging dan ook. We willen ons op een amicale wijze ontplooien en zo bouwen aan sterke kritische geesten, die later belangrijke maatschappelijke functies ambiëren.