Opvang illegalen verdeelt regeringspartijen

2006 AFFICHE ILLEGALITEIT-2_750x506Het beleid omtrent immigratie, zorgt opnieuw voor spanningen in de regering. Dit komt wederom door problemen met de illegalen(opvang). Dit n.a.v. een voorlopig besluit van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa, waarin wordt gesteld dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie opvang moet regelen voor illegalen. Echter volgens de Nederlandse wet hebben ze geen verblijfsrecht.

Kamerlid Voortman, van de burgerlijk-trotskische partij GroenLinks, wil een motie gaan indienen waarin staat dat Nederland die definitieve uitspraak, welke in de zomer wordt verwacht, ook echt moet gaan uitvoeren. Deze motie in voorbereiding van GroenLinks doet de spanningen oplopen, omdat de PVDA de motie dreigt te steunen en de VVD hier juist helemaal niet op zit te wachten.

Vorige week werd al over de rug van de Nederlandse bevolking bedisselt dat de regering afziet van het strafbaar stellen van illegaliteit, een sterke wens van de PvdA. Als concessie aan de VVD besloot de PvdA akkoord te gaan met een verhoging van de arbeidskorting. (=belastingreductie) Dit wordt bereikt door de inkomensafhankelijke verlaging van de arbeidskorting bij een hoger salaris in te laten gaan.

Ook al is het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen niet meer aan de orde, het kabinet wil het aantal illegalen in Nederland blijven terugdringen. De VVD wil ook illegalen geen opvang bieden omdat dat ervoor zou zorgen dat ze het land niet verlaten. Vooral criminele en overlastgevende illegalen worden, hoewel mondjesmaat, aangepakt. Echter de PvdA wil illegalen in ons land welkom blijven heten en ook van alles blijven faciliteren. Beide partijen staan zodoende in opvattingen tegenover elkaar.

2 comments

  1. Waarom, vermits ; illegaal = onwettelijk ? Die wetten zijn toch met democratische meerderheid gestemd , hoezo dan ?

  2. Beide partijen staan volgens de media recht tegenover elkaar, doch in wezen worden de verzuchtingen van PVDA, D66,en andere regeringsondersteunende volksvreemde partijen gewoon gewettigd. Dat de VVD zijn kiezers hiervoor opoffert zal lijden tot hun politieke zelfmoord. De hoop van de VVD dat de PVV volledig uit de EU wil stappen tegen de wil van een kleine meerderheid van de bevolking doet hen deze toegevingen doen. Hopelijk laat NL deze partij volledig vallen na hun desastreus regeringsbeleid met de PVDA.

Comments are closed.