vsvactiebrusselAfgelopen vrijdag voerde een delegatie van de de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) actie langs het parcours van de vakbondsbetoging in Brussel. Met een spandoek waarop te lezen stond ‘Open EU-grenzen = sociale dumping’ manifesteerden wij tegen sociale dumping.  Daarvoor werd door diverse VSV-militanten op het dak van een tankstation geklauterd.  Onze boodschap werd door diverse delegaties in de stoet op applaus onthaald.  Bij de (extreem)linkse achterban van FGTB/ABVV leidde het tot woede en het gefrustreerd gooien met bierblikjes naar het onbereikbare spandoek…

Dat de monopolievakbonden vandaag in Brussel tegen het verschijnsel van de ‘sociale dumping’ betogen, vinden wij prima: ook de VSV is tegen sociale dumping! Sociale dumping zorgt er immers voor dat Vlaamse werknemers moeten wedijveren met buitenlandse werknemers die voor een veel lager loon aan de slag gaan.

Maar de VSV vindt ook dat de monopolievakbonden in deze problematiek een schijnheilig standpunt innemen. Want het zijn diezelfde vakbonden, met hun politiek-correcte geloofsbelijdenis in de multiculturele samenleving, die voor ‘open grenzen’ pleiten; net zoals de EU overigens. Hun gehuil is dan ook niet geloofwaardig, want door te ijveren voor ‘open grenzen’ zetten ze mee de poorten open van onze arbeidsmarkt, die ondertussen overspoeld wordt door massa’s goedkope arbeidskrachten. Daardoor kan het patronaat de lonen laag houden en de ‘te dure’ Vlaamse werknemers ontslagen.

Bijkomend worden de deuren ook opengezet voor buitenlandse gelukszoekers die mee willen genieten van onze sociale zekerheid, zonder dat ze daarvoor ooit één eurocent hebben bijgedragen. Het is dan ook niet te verwonderen dat onze sociale zekerheid in geldnood geraakt.

De VSV wil daarom een kat een kat noemen en het verschijnsel van de sociale dumping in het juiste kader plaatsen: het is het blinde geloof in ‘vrijheid van verkeer van goederen’ en ‘multicultureel samenleven’ dat leidt naar ‘open grenzen’ en – als gevolg daarvan – naar sociale dumping. Pleiten voor een multiculturele EU met open grenzen en tegelijk pleiten tégen sociale dumping is de werknemers dus blaasjes wijsmaken.

Daarom eist de VSV dat de sociale dumping ten gronde wordt gestopt: de grenzen moeten opnieuw bewaakt worden, kernsectoren van de Vlaamse economie moeten afgeschermd worden tegen dumpingpraktijken uit lageloonlanden en arbeidsmigratie moet aan banden worden gelegd. De VSV wil een Vlaams arbeidsbeleid voor Vlaamse werknemers!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “[VIDEO] VSV voerde net als de andere vakbonden actie tegen sociale dumping”

  1. Goed zo ! In schril contrast met het Asociaal-economisch programma van de NV-Asociaal, het partijke der kartonnen vlamingskens waarvan Zijne Vermagerdheid BDW beweerde ; “VOKA zijn mijn bazen” , tevens het partijke dat zich profileert als de slippen dragende butlers voor de Diamantsector ! Hoe sociaal is daarentegen WEL het sociaal-economisch programma der betonBLOK Vlamingen van het VB !

Trending

%d bloggers liken dit: