Gemeenteraadsverkiezingen 2014: regeringspartijen verliezen dik

stemlokaalGisteren kon men stemmen voor de verkiezingen van de gemeenteraden in Nederland. Laat in de avond en tot in de nacht kwamen de uitslagen binnendruppelen. Het ging er met name om spannen in de grote steden, waar de PVDA overal haar machtspositie zag bedreigd. Tevens was het interessant te zien hoe de vele rechtse splinterpartijen het ervan af gingen brengen.

Opkomst
Het aantal mensen dat gaat stemmen loop al jarenlang achteruit. In 2010 ging 53,9 procent van de kiesgerechtigden stemmen, in 2006 was dit nog 58,2 %. Met deze verkiezingen waren de peilingen vooraf uitmate negatief over de opkomst. Ook de politici maakten zich er zorgen dat we wellicht onder de 50 % zouden komen en ik heb dan ook op het web de nodige aanmoedigingsfilms zien langstrekken. Uiteindelijk blijkt dat 53,8 % is gaan stemmen, dus maar ietsjes lager dan 2010.

Lokale partijen winnen
Een opvallend gegeven is de zetelaantallen van de lokale politieke partijen, die door heel het land heen meedoen. Vroeger vaak onder de naam Gemeentebelangen, maar tegenwoordig zie je alle soorten naamcombinaties voorbij komen. Maar liefst 33% van alle zetels zijn bij deze verkiezingen naar een lokale partij gegaan, dat is bijna 10% meer dan bij de voorgaande verkiezingen. En ook ruim meer dan het CDA dat landelijk tweede wordt met 18 %.

Rechts-populistische partijen
Trots op Nederland een landelijk politieke partij, deed in maar liefst 10 gemeenten mee. Ze haalde in Breda 1 zetel binnen, in Pijnacker-Nootdorp ook 1 en in Purmerend 2 zetels. Artikel 50 deed in 4 gemeenten mee en won alleen in Weesp 1 zetel. De PVV deed in 2 gemeenten mee. Ze behaalde in Den Haag 7 zetels en werd daarmee de tweede partij achter D´66 met 8 zetels. In de andere stad, te weten Almere, werd de partij met 9 zetels veruit de grootste partij voor D´66 met 6 zetels.

De Leefbaren deden het erg goed. De partij is echt bekend geworden door Pim Fortuyn zijn verkiezingsdeelname in Rotterdam van 2002. Ditzelfde Leefbaar Rotterdam werd in deze gemeente met 14 zetels verruit de grootste partij, voor de PVDA met 8 zetels. Leefbaar Leiden behaalde 2 zetels en Onafhankelijk Delft (voortzetting van Leefbaar Delft) behaalde 4 zetels.

Ook deden er weer een aantal partijen mee die zich direct op de erfenis van Pim Fortuyn beroepen. De Lokale Politieke Federatie Westland behaalde 6 zetels, Lijst Pim Fortuyn Eindhoven kreeg in 1 zetel, Forza IJmond kreeg 2 zetels, Forza Haarlemmermeer maarliefst 4 zetels, Ons Noordoostpolder kreeg er 3.

Verder was er nog de Partij voor Utrecht van Wim Vreesijk (ex-Centrumpartij) hij behaalde geen zetel, Partij Vrij Almelo kreeg 1 zetel, Partij voor Soest haalde niets, de Partij Veilig Maastricht ging naar 3 zetels toe.

Regeringspartijen PVDA en VVD verliezen dik
De kiezer weet het beleid van de huidige regering niet te waarderen. Dat vertaalde zich dan ook naar deze verkiezingen. De VVD kwam over heel het land uit op 13% van de zetels. Dat was in 2010 16%. Dat is dus een behoorlijke teruggang. In de grote steden doet de VVD het vooral erg slecht.

De grootste klappen zijn voor de PVDA. Ze krijgt landelijk nog maar 9 % procent van de zetels, in 2010 was dit 16 %. Daarbij is de partij in de drie grootste steden, te weten Den Haag, Rotterdam én Amsterdam niet langer meer de grootste partij. Vooral in Amsterdam is dat hard aangekomen, daar was de partij sinds mensenheugenis de grootste van de stad.

D’66 en SP winnen flink
De links-liberalen van de D´66 zijn één van de grote winnaars. De grootste in Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Landelijk halen ze maarliefst 10%. Ze doen het dus vooral goed in de stedelijke gebieden en lijken de nodige kiezers van de PVDA te hebben overgenomen. De Socialistische Partij is ook een grote winnaar met landelijk 5 % van de stemmen en dat betekent een verdubbeling van het aantal zetels.

Islamitische partijen
Er deden dit maal een drietal islamitische partijen mee. De islamitische partij Nida heeft twee zetels behaald in Rotterdam, dat zijn 5 % van de stemmen en ze komt daarmee voor het eerst in de gemeenteraad. De Partij van de Eenheid deed in drie steden mee. In Den Haag behaalde ze 1 zetel, in Amsterdam niets en in Roermond ook niets. De Partij Islamdemocraten behaalde 2 zetels in Den Haag.

5 comments

    1. Een mooie citaat en zo is het.
      Nederland draait zeker door! zeuren en klagen over islamisering,overlast van Marokkanen,bouw van moskee,s en nu het puntje bij paaltje komt door de uitspraken van Wilders steekt iedereen zijn kop in het zand en is er op eens niks meer aan de hand!? laten we dan ook niet klagen op onze medelanders en accepteren we maar dat criminaliteit bij Marokkanen gemiddeld hoger ligt en dat moskee,s gebouwd worden en kerken gesloopt en haat imams uitgenodigd mogen worden om hetzelfde te doen wat Wilders ook doet!

      1. De ‘moedige en objectieve’ media hebben in het nabije verleden nog over de toenemende criminaliteit waarbij met name Marokkanen betrokken zijn, geschreven. Nu Wilders hardop spreekt over de aanpak ervan wordt hij door dezelfde media als racist neergezet en zorgt justitie ervoor dat er voorgedrukte aangifteformulieren klaar liggen om Wilders nog eenvoudiger en sneller naar de slachtbank af te voeren. Dit gebeurt in Nederland, een land waar de vrijheid van meningsuiting volgens menigeen hoog in het vaandel staat.Wilders is net als veel andere Nederlanders voor een zorgvuldiger beleid, zodat er geen ghetto’s kunnen onstaan. Door onachtzaamheid en onbekwaam beleid door de politiekcorrecten zijn er al teveel problemen ontstaan met name in de steden. Verloederde wijken waar niemand meer wil wonen zou u dat toejuichen ? En over scanderen gesproken, heeft u de schandelijke optocht in Amsterdam gezien ? Het zijn uw medestanders opgehitst door de linkse media. Zo diep zijn we gezonken in dit land.

    1. Tja rakkertje nu nog naar de afgrond met die partijen,Proficiat aan de PVV en Geert Wilders en ook voor de partij Leefbaar Rotterdam ! o wat zal abrasax nu boos zijn gr abrasax @Monailsa

Comments are closed.