[OPINIE] Chicken Kiev

chicken kiev“Kip uit Kiev”, het is ergens verbazingwekkend dat deze term nog niet is opgedoken in de pers. Het is niet enkel een gerecht uit Oekraïne of Rusland (ook dit is een twistpunt), maar ook een verwijzing naar een toespraak. Op 1 augustus 1991 gaf toenmalig president Bush (vader Bush) een toespraak in Kiev. De Sovjetunie was aan het desintegreren en in december 1991 zou Oekraïne zich uitspreken voor onafhankelijkheid.

Toenmalig president Bush had een beleid uitgestippeld om de Joegoeslavisering van Oost-Europa zoveel mogelijk tegen te gaan. Net zoals hij afkerig was om in het eigenlijk Joegoeslavië in te grijpen, Amerika zou pas ingrijpen nadat Clinton verkozen werd, zo wou hij een vredevolle omwenteling. Bij zijn aankomst in Kiev weigerde hij ook de leiders te ontmoeten van de pro-onafhankelijkheidsbeweging. Dit om enige vermoedens van Amerikaanse bemoeienis, nogal een pijnlijk punt in Russische ogen toen en nu, te vermijden.

In zijn toespraak gegeven voor het parlement in Oekraïne waarschuwde hij voor een Oekraïne dat een verre tiran zou inruilen voor een lokale tiran. Tevens voor een suïcidaal nationalisme, gebaseerd op etnische haat en verdeling. In andere woorden: respecteer de historische rechten van de Russische bevolking in het oosten en op de Krim. Tevens stak hij de loftrompet van Gorbatsjov. Het leidde tot sterke kritiek van voormalige sovjetrepublieken, zoals Georgië, van Thatcher, die in Kiev “evenmin een ambassade kon openen als in San Francisco” en vanuit de VSA zelf. In de New York Times van 29 augustus 1991 vermeldt journalist William Safire voor het eerst de term “Chicken Kiev speech”. In 2004 sprak Bush nog eens over de speech waarbij hij zei dat het diende om de Oekraïners te waarschuwen voor het feit dat de desintegratie van de Sovjetunie niet het einde van Rusland betekende, integendeel. In 2011 noemde The Washington Examiner het zelfs de slechte toespraak ooit van een Amerikaans bewindvoerder.

We spoelen door naar begin 2014. Uiteindelijk blijft de toespraak van Bush toch slimmer te zijn dan gedacht. Het blind opzeggen van alle rechten van de Russen en Russischtaligen in het Oosten en de Krim heeft die bevolking, die al wantrouwig stond tegen de nieuwe machthebbers in Kiev, volledig vervreemd van de centrale regering. Poetin had verkeerd gegokt door een corrupte kleptocratisch regime te steunen. Door de dwaze en ondoordachte handelingen van de nieuwe regering in Kiev, gesteund door een harde kern van neonazistisch geteisem van een zeer laag allooi, hebben de Russen nu een rode loper voor hen uit liggen in het oosten van Oekraïne. Door de slappe houding van de VSA en het typische “blaffen, maar niet bijten”-beleid van de EU kan Rusland rustig aan haar historische gebieden herintegreren in hun grondgebied. Wat er in het hoofd van Obama omgaat, weet uiteraard alleen hij zelf. Maar het is ondertussen al wel duidelijk dat Obama niet de persoon is om een buitenlands beleid te voeren dat vele Amerikanen verwachten en wat waarschijnlijk Poetin ook had verwacht. Die laatste loopt nu op het internationale podium rondjes de eerste. De Krimcrisis van 2014 zou wel eens een kantelpunt kunnen zijn, het moment waarop Amerika samen staat met het Westen, maar het niet meer leidt. China, dat tot vandaag een afwachtende houding had aangenomen,  heeft ondertussen, net zoals Turkije (een NAVO-lid), zijn steun uitgesproken voor de Russische daden.

De vreedzame opdeling van Oekraïne, gesteund door lokale referenda, lijkt de beste manier om dit ordelijk en vreedzaam te regelen. Dat sommige elementen in de “gematigde” Vlaamse Beweging liever kiezen om dit met geweld en etnische zuiveringen te doen, is zéér bedenkelijk. Dat Rusland geen aanspraken dient te maken op gans Oekraïne, wat het ook niet doet, valt zeker te verdedigen. Maar het oosten meetrekken in een unitaire staat waar men geen respect heeft voor het behoud van eigen taal en cultuur (waar kennen we dat van?), dat gaat te ver.

5 comments

 1. Het blijft uiterst moeilijk om ons een degelijk beeld te vormen van de situatie ter plaatse. Al kunnen we al gerust stellen dat de Krim onder Russisch bevel staat. Of het nu de facto Rusland zal worden, ofwel een protectoraat van Rusland is eigenlijk maar een detail. Oekraïne heeft als staat niets meer te zeggen op de Krim, dat is wat telt. Poetin heeft dat dus heel slim gespeeld.

  Bush Sr. was nog de domste niet. Akkoord, een imperialist, zoals alle anderen, maar je wist wat je er aan had. Van Obama kunnen we dat niet zeggen. Wat we dan weer wel van Obama kunnen zeggen is dat onder andere door zijn zwakte de VSA pluimen verliezen aan het internationale firmament. Dat is een ontwikkeling die al langer gaande is, zeer zichtbaar betreft Syrië waar het Amerikaanse interventionisme vakkundig afgeblokt werd door een beresterke Poetin. Daarin heeft de auteur van bovenstaande tekst dus een punt.

  Rob heeft echter ook een punt. De rechtse partijen zijn daarom niet meteen nazi’s, en ze kunnen nog van pas komen om de EU in het Oosten tegen te houden. En dat brengt ons bij wat voor ons het interessantste is. Net zoals Afshin Ellian in Elsevier schreef is de eigenlijk directe oorzaak van de Russische agressie het akkoord dat de EU wilde met Oekraïne. Dat akkoord was, zoals alle andere, een imperialistisch werkstuk. Men wil het land bij de EU. Punt. Poetin zal dat nooit toelaten.

  Maar, wij mogen dat ook nooit toelaten. Hoe groter de EU wordt des te gevaarlijker wordt het voor ons. En wat zien we dan gisteren gebeuren? De EU komt met 11 miljard op de proppen! En die 11 miljard dient voor een stuk om TOCH WEER aan dat vrijhandelsakkoord te werken. En aan een gas transit systeem… en terloops willen ze ook nog eens de visumplicht afschaffen.

  Waakzaamheid voor nationalisten is dus geboden. Althans, voor de echte nationalisten. Want de EU stuurt ons geld naar een regering waarvan niemand kan zeggen of ze te betrouwen is. Behalve de N-va. Dat partijtje verspreidde op 28 februari immers het leuke persbericht met de boodschap dat ze de donorconferentie steun, evenals het EU-imperialisme EN zelfs oproept geld te smijten naar het clubje van oligarchen dat de Oekraïne in haar macht heeft.

  Misschien eens een idee voor rechtsactueel om het persbericht van de n-va te bestuderen. Het Eurofiele druipt er weer eens van af… en als ik de Vlamingen her en der op de krantenblogs lees dan kan ik mij niet inbeelden dat die Vlaming weet dat ook de n-va met zijn geld gooit!

 2. De door Poetin gevoerde politiek is historisch, geopolitisch en economisch volkomen logisch en gefundeerd. Indien de Oekraïne uiteindelijk wordt opgedeeld in een Westelijk en een Oostelijk gedeelte, wat voor de gewone niet-graaiende inwoners onbetwijfelbaar de beste oplossing is, kandit terug voor vrede en stabiliteit zorgen. Wat heeft de EU eigenlijk daar te zoeken? Zou het niet het best zijn dat de EU ophoudt de Amerikaanse marionnet te spelen en niet langer mee te werken aan de omsingeling van Rusland door vijandiggezinde staten. Is de EU bereid het armlastige, failliete Oekraïne te onderhouden (en daarvoor zijn lidstaten te laten betalen)? Zou de EU daar wel toe in staat zijn? Rusland is wel bereid de Krim te onderhouden en is daartoe in staat. Waarom keren de VS niet terug naar hun Monroedoctrine in plaats van overal ter wereld dood en verderf te zaaien? Niemand, ook Rusland niet, bedreigt toch immers hun soevereiniteit.

 3. @ Rob Verreycken
  Ik volg je helemaal, behalve op het punt van de Krim. De Krim is al 200 jaar Russisch. Rusland vocht er een bloedige oorlog tegen Turkije voor uit, en 90 % van de bevolking spreekt er Russisch en geen Oekraïens.

 4. De reactie van Rob is terecht; ik weet daarenboven, omdat ik er vrij vaak ben geweest, dat heel wat Russisch sprekende Oekraïners in geen enkel opzicht de aansluiting van een gedeelte hun land met Rusland wensen. Ze zijn niet vergeten hoe het hen onder het bewind van Moscou is vergaan. .
  Ik heb niets tegen de Russen in tegendeel en sta pal achter het concept van een multipolaire wereld maar het recht op eigen identiteit, vrijheid en onafhankelijkheid der volkeren is mij te heilig om het daar aan op te offeren..Het opnemen voor Russische aanwezigheid in Oekraïne staat gelijk het verdedigen voor die van de Britten in Noord-Ierland,, die van de Italianen in Zuid-Tirol, die van de Spanjaarden in Catalonië en… die van de Franstaligen in de Rand of in de Voer.. Als ik omwille dat standpunt voor een gematigde Vlaming moet doorgaan , dan is dat maar zo……

 5. Het is moeilijk in dit conflict positie in te nemen, essentiële informatie ontbreekt nog. Het is niet omdat er door decennia van russificatie nu op de Krim meer Russen wonen dan Oekraïners dat het gebied daarom Russisch moet zijn; in dat geval kan Brussel binnenkort door Marokko opgeëist worden… ‘Het blind opzeggen van alle rechten van de Russen en Russischtaligen in het Oosten en de Krim’: kan de auteur hiervan een voorbeeld geven?
  ‘dwaze en ondoordachte handelingen van de nieuwe regering in Kiev’: dewelke bedoelt de auteur? Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen lijkt me toch zeer correct, en noch dwaas noch ondoordacht?
  ‘een harde kern van neonazistisch geteisem van een zeer laag allooi’: vreemd dat op Rechts Actueel te lezen. Bedoelt de auteur de succesvolle rechts-nationalistische partij Sloboda? Of bedoelt hij de zelfverdedigingsploegen van Maidan, de ‘Rechtse sector’, die met ongelooflijke moed de beestachtige aanvallen van de Berkut-oproerpolitie afsloegen, de standbeelden van Lenin neerhaalden en uiteindelijk door het offeren van tientallen levens de overwinning behaalden? Of kent de auteur echt ‘neonazistisch geteisem’ op Maidan en kan hij daarvan dan aub concrete voorbeelden geven?
  Als er verwezen wordt naar het vertoon van runetekens en andere ‘aangebrande’ symbolen op Maidan; kan de auteur zich niet inbeelden dat, net als in de Baltische staten, nogal wat Oekraïners de Oekraïnse vrijwilligers in het Duitse leger zien als helden, gelet op de wandaden van het Rode Leger, de hongergenocide en de 50 jaar bezetting die zij na WOII ondergaan hebben?
  Kijk, ik heb zeker begrip voor sommige verzuchtingen van Putin en Rusland, maar met dit soort dwaze beledigingen komen we er niet. Oekraine wordt niet geleid door neonazis, net zoals het Kremlin niet bewoond wordt door homohatende gekken.

Comments are closed.