Jong N-VA: “Studenten mogen niet de dupe zijn van dispuut tussen Zwitserland en Europa”

zwitserse schapenVanaf het volgende academiejaar kan Zwitserland niet meer deelnemen aan het Erasmusprogramma. Dat heeft de Europese Commissie beslist naar aanleiding van het Zwitsers referendum over de beperking van de migratie. Volgens dat referendum moet Zwitserland migratie beperken, maar dat staat haaks op het Europese principe van vrij verkeer van personen.

“De manier waarop de Europese Commissie reageert op een democratisch referendum in Zwitserland is beneden alle peil”, vindt Ralph Packet, voorzitter van Jong N-VA. “Studenten en jongeren zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het politieke dispuut tussen Zwitsersland en de EU. Wanneer een land zich niet houdt aan gemaakte afspraken, kunnen er consequenties zijn. Wie lid is van een club moet naast de lusten ook de lasten dragen. Maar de Europese Commissie moet ook respect hebben voor interne democratie”, zegt Packet. Hij wijst erop dat de Zwitsers zelf mogen bepalen hoe zij hun democratie organiseren.

Volgens de jongerenvoorzitter zijn de problemen en bezorgdheden in verschillende landen rond het vrij verkeer van goederen en personen in Europa reëel. “De doorgedreven uitbreidingsdrift richting Centraal- en Oost-Europa was te snel en niet goed voorbereid. De Commissie zou het resultaat van het Zwitserse referendum beter interpreteren als een signaal om eindelijk iets te doen aan de sociale dumping.” Packet vreest dat de kloof tussen de EU en haar burgers alleen maar groter zal worden als de Commissie geen rekening houdt met de bezorgdheden binnen de Unie.

De te snelle Europese uitbreiding zorgt volgens Jong N-VA niet enkel in Zwitserland voor moeilijkheden. “Recente migratiecijfers tonen aan dat ook alsmaar meer mensen uit Centraal- en Oost-Europa naar Vlaanderen afzakken. De migratiestroom ontwricht het sociale weefsel in verschillende steden en zet de sociale zekerheid onder druk. De politici en partijen die vandaag in België het hardst roepen over de Europese obstakels in de strijd tegen ‘sociale dumping’ zijn precies dezelfde die al jarenlang de structurele hervormingen blokkeren om België opnieuw concurrentieel te maken”.

Of deze boodschap ook aankomt bij de Europese fractie waartoe de N-VA behoort is maar de vraag. Eerder deze week kreeg namelijk Cohn-Bendit, de groene pedofiel en voorstander van maatregelen tegen Zwitserland, lik op stuk van zowel Philip Claeys van het Vlaams Belang en van Bruno Gollnish van het Front National. En we weten dat in het Europees Parlement Daniel Cohn-Bendit en de N-VA twee handen op één buik zijn aangezien ze tot dezelfde fractie behoren.

2 comments

  1. En wacht eens… de N-VA is dat niet dat partijtje dat Belgique, en dus ook Vlaanderen, altijd al wilde laten verdampen in de EU?

  2. Maar wacht eens… Ralph Packet van Jong-NVA, heeft die niet gezegd dat ‘asiel en migratie’ een bevoegdheid van de EU moet worden?

Comments are closed.