TAK voert actie in Sint-Genesius-Rode

tak2Actievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) hebben, na afloop van een communautair geladen gemeenteraad, actie gevoerd in Sint-Genesius-Rode. Aan de gevel van het gemeentehuis werd een spandoek bevestigd met daarop de slogan “Pacificatie na BHV? Vlaanderen opnieuw gefopt” (meteen een knipoog naar één van de gevoelige agendapunten). Aan de gevel en op de de vloer werden slogans aangebracht voor de afschaffing van de faciliteiten en voor het behoud van het Vlaams karakter van de zes in het algemeen en van Sint-Genesius-Rode in het bijzonder.

Dat Vlaams karakter staat,, zoals TAK reeds lang geleden voorspelde, meer dan ooit ter discussie. De beloofde pacificatie blijft zoals verwacht helemaal uit. De bewuste gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode is exemplarisch.

TAK: “Georges Clerfayt – de voorganger van Olivier Maingain aan het hoofd van het FDF – wordt door de Franstaligen voorgedragen als ere-schepen. Gearges Clerfayt is de man die in 1992 alle (ALLE) Vlaamse politici betitelde als “Vlaams Blokkers die dat niet willen geweten hebben”. Hij beschuldigde Vlaanderen er ook van een nieuw Bosnisch Servië te worden (weliswaar op een zachte, homeopathische manier) en ontwaarde in Vlaanderen “de logica van de etnische zuiveringen”. Wij hadden gedacht dat een eretitel voor dergelijk man een brug te ver zou zijn geweest voor de bruggenbouwer die Pierre Rolin (burgemeester, cdH) beweert te zijn. Wij hebben ons schromelijk vergist.”

Daarnaast vond de meerderheid het ook nog eens nodig om inwoners van de gemeente in 4 talen uit te nodigen, om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Onze bruggenbouwer vergeet hier even dat hij destijds benoemd raakte door plechtig te zweren de taalwet te zullen naleven. (hallo, kabinet Bourgeois?).

Tot slot springen de Franstaligen in de bres voor een aantal kinderopvangcentra in de gemeente. Zelfs na vijf jaar is de centrumverantwoordelijke er immers niet in geslaagd om een (bescheiden) niveau Nederalnds meester te worden en dus dreigen deze initiatieven nu subsidies mis te lopen. Wie kan bij zoveel “onrecht” onverschillig blijven.

Alle Franstalige partijen (ook zij die de “grote” communautaire vrede hebben afgesloten) blijven dus onverkort de rabiaat Franskiljonse trom roeren. Vlaamse politici die zich hierover verbazen zijn huichelaars, farizeeërs. TAK hoopt dat de Vlaamse kiezer over de nodige wijsheid beschikt om deze heren op 25 mei aanstaande de rekening voor te schotelen.

tak

tak3

tak4

tak2

tak1

2 comments

  1. Het zal te laat zijn om enige reactie van Bourgeois te verwachten zeker ? Na de verkiezingen zal NVA nog onderhandelen met het FDF om samen in de Federale te zitten.

Comments are closed.