actie-nsv-voorpostOp 12 februari 2014 werd de ondertekening van de bilaterale akkoorden tussen België, Marokko en Turkije uit 1964 te Leuven herdacht. Deze akkoorden vormden het begin van de migratiegolf van honderdduizenden Marokkaanse en Turkse arbeiders richting Vlaanderen. Voor de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en het socialistische Leuvense stadsbestuur was dit op woensdag 12 februari een reden tot vieren met Marokkaanse hapjes en lezingen verzorgd door uitsluitend allochtoonse gastsprekers.

Voor Voorpost en de Leuvense afdeling van de Nationalistische StudentenVereniging (NSV!) wierp deze viering toch de vraag op of dit misschien een grap was. Want hoe rooskleurig ook de KUL en het socialisme de migratie naar voren tracht te schuiven, de realiteit haalt de droom in. Denken we bijvoorbeeld aan de documentaire ‘Femme de la Rue’ dat het vrouwonvriendelijke gedrag van de moslimgemeenschap in Brussel duidelijk aantoonde, of de rellen in wijk Meulenberg in de herfst van 2013 waarbij een agent in coma raakte, of de honderden moslimjongeren die richting Syrië trokken om daar te gaan strijden bij terroristische groeperingen en die strijdervaring en het extremistische gedachtengoed nu terug meebrengen naar hier, enz. En dit alles zijn dan enkel nog maar voorbeelden uit het nabije verleden. Het spreekt dan ook voor zich dat de migratie vanuit Marokko en Turkije meer negatieve dan positieve gevolgen met zich mee bracht (en blijft brengen) en dus niet meteen een reden tot vieren is.

actie-nsv-voorpost

Daarom stelde Voorpost samen met de studenten van de Leuvense NSV! de viering op een ludieke manier aan de kaak. We hielden voor de deuren van het evenement een feestje met toeters en bellen terwijl er ondertussen pamfletten verdeeld werden om toch enige kritische noot aan het linkse multicul feestje toe te voegen.

pamflet

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Actie tegen viering van 50 jaar migratie”

  1. “Viering” ???? Katastrofes worden niet “gevierd” maar HERDACHT !

  2. Een viering aan de KUL? Is dit serieus? :P

  3. Het is toch wel duidelijk voor elkeen die de zaken op een objektieve manier beschouwt zonder aarzelen vast stelt dat de massa immigratie een pak meer nadelen opgeleverd heeft dan voordelen..Bovendien moet men ook vaststellen dat de migratie van 50 jaar geleden absoluut niet kan vergeleken worden met de huidige migratie stromen.Heden ten dage stromen er quasi alleen nog economische vreemdelingen het land binnen, waar absoluut geen werk voor beschikbaar is en die alleen nog pogingen ondernemen om van onze sociale zekerheid te kunnen genieten.Ons sociaal systeem komt daardoor onder zware druk en het kost massa’s geld aan de belasting betaler.Bovendien wordt nog eens de armoede drastisch ingevoerd waarvoor we uiteindelijk nog eens moeten voor opdraaien.Niemand kan ontkennen dat de criminaliteit sterk omhoog gaat met de massa immigratie en dat onze gevangenissen overvol geraken met vreemdelingen..DE voordelen van de massa immigratie kan ik zeer moeilijk vinden ook al zeggen de linkse partijen voortdurend dat dit verrijkend zou zijn voor u en ik.

Trending

%d bloggers liken dit: