IMG_0063Zondag hield de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) een zeer gesmaakte en succesvolle nieuwjaarsreceptie in Vlaams Huis ‘De Klokke’ in Duffel. Meer dan honderd sympathisanten kwamen luisteren naar de toespraken van Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, en Wim De Winter, kersvers voorzitter van de VSV.

IMG_0076 Jürgen Constandt wees op de noodzaak van een eigen, efficiënte en betaalbare Vlaamse sociale zekerheid, en hij maakte korte metten met het ‘Vlinderakkoord’ van de meest recente staatshervorming.  Dat is geen ‘vlinderakkoord’ maar ‘een mottig akkoord’, zo klonk het, en één dat Vlaanderen opzadelt met een zware factuur, waardoor de transfers van Vlaanderen naar Wallonië nog toenemen.

IMG_0091Wim De Winter nam het VSV-voorzitterschap over van eerste voorzitter en medestichter Rob Verreycken.  Hij legde uit waarom een onafhankelijke Vlaamse vakbond broodnodig is, tegenover de Eurofiele traditionele vakbonden die de multiculturaliteit verdedigen en de Vlaamse werknemer (vooral in de bouw-en transportsector) in de kou laat staan. Hij wees er ook op dat het niet kan dat immigranten die nog nooit hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid dezelfde rechten hebben als onze eigen werknemers.

Wim haalde ook uit naar de EU, het internationale grootkapitaal en de banken, die het volk knechten en hun soevereniteit afnemen. Uiteindelijk is de sociale dumping veroorzaakt door de EU. De VSV wil bovendien werken opnieuw belonen en de armoede bij gepensioneerden bestrijden. Het kan niet dat werknemers die jarenlang bijdragen hebben betaald een te klein pensioen krijgen.

Het boek “Welkom in Vakbondistan” werd voor de gelegenheid te koop aangeboden en ging vlot over de toonbank: uittredend voorzitter Rob Verreycken had het druk met  signeren na de toespraken. Er werd ook een groot aantal nieuwe leden gemaakt.

Een uitgebreider verslag met tekst en foto’s over de toespraken kan u binnenkort lezen in de driemaandelijkse nieuwsbrief van de VSV, die vanaf nu uitgegeven wordt.  Wie nog niet aangesloten is rept zich uiteraard naar www.vlaamsesolidairevakbond.org.

IMG_0062

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d