famVandaag beginnen in Rusland de Olympische Winterspelen. Deze spelen worden echter overschaduwd door de homorechten-beweging die onterecht Rusland beschuldigd van homofobie. Ondertussen werd in het Europees Parlement een ‘EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit’ goedgekeurd.

In Rusland werd recent een wet goedgekeurd die holebi-propaganda voor jongeren verbiedt. Of nog duidelijker: Rusland wil voorkomen dat in onderwijsinstellingen en in jeugdhuizen propaganda verspreid wordt die de holebi-leefwereld aanmoedigt. Ondermeer onderwijsboeken waar twee vaders met een kind worden in afgebeeld zullen bijgevolg verboden zijn. Het lijkt ons een goede stap in de strijd tegen de familiefobie, die sinds enkele jaren door hogerhand elders in Europa wordt opgedrongen, bijvoorbeeld in ‘ons’ eigen land, waar het homohuwelijk én adoptie voor holebi’s een feit is. Met dank aan alle partijen, behalve het Vlaams Belang.

Let ook op het logo dat Google vandaag gebruikt in de kleuren van de holebi-beweging. Het protest tegen Rusland kan niet duidelijker zijn.

gos

De stemming dinsdag in het Europees Parlement, waar een plan werd voorgelegd waardoor de EU regels oplegt aan haar lidstaten resulteerde in 394 stemmen voor, 72 onthoudingen en 176 stemmen tegen. Dit document leest als een verordening recht uit de USSR of het Derde Rijk. De lidstaten wordt niet ‘gevraagd’ om met een aantal zaken rekening te houden, maar ze ‘moeten’ dit en ze ‘moeten’ dat. Tot zover de soevereiniteit van de Europese lidstaten. We overlopen een aantal zaken.

De lidstaten moeten het bestaande EU-rechtskader consolideren door zich in te spannen voor de aanneming van de voorgestelde richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.” (B, i) Van de gelijke behandeling van mensen met een andere overtuiging hebben we nog niet veel gezien. Toch niet als die ‘overtuiging’ ingaat tegen de wensen van de EU.

Samen met de bevoegde instanties moet de Commissie richtsnoeren opstellen waarin staat dat transgenders en interseksuelen door de term „geslacht” worden gedekt in Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.” (C, ii) Mannen die plots na operaties vrouw worden of omgekeerd, moeten we dus voortaan erkennen als vrouw of man, het is te zeggen, toch dat geslacht dat ze na de nodige operaties bekomen hebben. Werknemers die daar moeite mee hebben krijgen voortaan te maken met justitie, op aansturen van de EU.

De Commissie moet gelijkheid en de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit bevorderen door middel van haar jongeren- en onderwijsprogramma’s.” (D, i) Ziehier, net waar Rusland dus terecht schrik voor heeft. Kinderen gaan  van op de schoolbanken gehersenspoeld worden, zodat ze het normaal vinden dat Jantje twee vaders heeft of Mieke een moeder en een voormalige vader, die nu ook moeder is.

De Commissie moet haar werkzaamheden met de Wereldgezondheidsorganisatie voortzetten om genderidentiteitsstoornissen van de lijst van mentale en gedragsstoornissen te schrappen, en ervoor te zorgen dat in de onderhandelingen over de elfde versie van de Internationale classificatie van ziekten (ICD-11) tot een niet-pathologiserende herclassificatie wordt gekomen.” (E, ii) Hiermee krijgt ook de medische en wetenschappelijke wereld door de EU de kolf op de keel gezet, want voorgaande studies die bewezen dat bepaalde genderidentiteitsstoornissen wel degelijk medisch te behandelen zijn kunnen naar de prullenmand worden verwezen.

“De lidstaten moeten procedures voor wettelijke geslachtserkenning invoeren of herzien zodat het recht van transgenders op waardigheid en lichamelijke integriteit volledig wordt geëerbiedigd.” (E, vi) De lidstaten worden dus verplicht om bestaande en gestemde wetten, waar lang over werd vergaderd, aan te passen naar de grillen van de transgenders. De EU schrijft met andere wetten onze wetten. Het lokale parlement afschaffen zou misschien geen slechte zaak zijn als je het zo bekijkt.

De Commissie moet dringend voorstellen opstellen voor de volledige wederzijdse erkenning in de hele EU van de rechtskracht van alle documenten van de burgerlijke stand, om discriminerende wettelijke en administratieve belemmeringen weg te nemen waar burgers en hun gezinnen mee te kampen hebben wanneer ze hun recht op vrij verkeer uitoefenen.” (H, ii) Dit stuk gaat dus over de huwelijken tussen gelijkgeaarden. Familiefobische wetten die dus in België bijvoorbeeld van kracht zijn, gaan moeten gelden in alle Europese lidstaten. Soevereiniteit zei u?

De lidstaten moeten erop toezien dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering worden gewaarborgd, vooral met betrekking tot parades en soortgelijke evenementen, door ervoor te zorgen dat deze evenementen rechtmatig verlopen en door de doeltreffende bescherming van de deelnemers te garanderen.” (I, i) Gay-parades (hieronder meer daarover) worden dus gebruikelijk in gans Europa, want ze verbieden is voortaan strafbaar. En de veiligheid garanderen? Vanzelfsprekend, maar garandeer dan ook de veiligheid van manifestaties zoals die van La Manif Pour Tous. Iedereen gelijk voor de wet, nietwaar?

De Commissie moet toezicht uitoefenen op en lidstaten bijstaan in problemen die specifiek gelden voor seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, met name als die gepleegd zijn op grond van een vooroordeel of discriminerende beweegreden vanwege persoonlijke eigenschappen van de slachtoffers.” (J, i) Begin alvast met het erkennen van de dadergroepen bij homofobische uitspattingen. Het zijn voornamelijk religieuze bevolkingsgroepen die (in veel gevallen terecht) problemen hebben met deze extreem progressieve manier van leven. De daders van homofoob geweld bevinden zich dan weer voornamelijk(!) bij één bepaalde religie.

De stemming zelf dan. We noemen even een paar bekende namen op die zich onthouden hebben of tegengestemd en met andere woorden problemen hebben met dit document dat verregaande anti-familiale gevolgen zal kennen. Bij de onthouders merkten we de voorbije dagen in de pers al Mark Demesmaeker van de N-VA op. Hij verdedigde geheel terecht het subsidiariteitsbeginsel waarbij soevereine staten zélf moeten beslissen hoe ze zulke problematiek aanpakken, dit tot grote ergernis van EU-slaaf Guy Verhofstadt. Een andere ‘onthouder’ is Nigel Farage van het Engelse UKIP.

Bij de tegenstemmen vinden we vanzelfsprekend Philip Claeys van het Vlaams Belang. Anderen waren Derk Jan Eppink (NL), Mario Borghezio (I), Bruno Gollnisch (F), Marine Le Pen (F), Nick Griffin (VK), Andreas Mölzer (O) en ook nog Daniël van der Stoep van de Nederlandse PVV van Wilders. Zoals verwacht waren er ook een massa tegenstemmen uit onder andere het katholieke Polen en andere landen uit die regio. Maakt dat deze heren en dames homofoob? Uiteraard niet! Niemand spreekt zich uit voor geweld tegen holebi’s. Dat wil echter niet zeggen dat enerzijds – zoals Demesmaeker het stelt – de erkenning van de soevereiniteit een holle doos moet worden en anderzijds dat zo’n plan plots gaat zorgen voor een ommekeer voor het probleem dat homofobie mogelijk is.

Als je het ons vraagt kan homofobie het best aangepakt worden… vanuit de holebi-wereld zelf. Het is deze beweging die de clichés blijft bevestigen. GAY-parades zijn een toonbeeld van decadentie waar halfnaakte mannen en vrouwen voor de ogen van gezinnen met kinderen lopen te paraderen. Aparte holebi-spelen zijn een vorm van zelf-uitsluiting van de maatschappij. Zelfs op de ‘omstreden’ Olympische Winterspelen die vandaag in Rusland van start gaan, zal men geen enkele holebi anders bekijken. Waarom dan de wereld wijsmaken dat aparte spelen nodig zijn omwille van de ‘discriminatie’?

Onze raad aan de holebi-gemeenschap: wees gerust wie je bent, maar val er niemand mee lastig. Niemand discrimineert van nature, maar reacties op decadente excessen kan je niet vermijden en dat heeft niets te maken met een enge, conservatieve maatschappij. Doe gewoon.

Als toemaatje na dit lang artikel even een luchtige noot:

catbal

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “EU legt lidstaten holebi-wetten op, EUSSR zei u? Ja zeker!”

  1. Op basis van welke IMAGINAIRE authoriteit bemoeit het EU.S.S.R. Potverteerders Circus zich met de onafhankelijke Natie Rusland, GEWEZEN U.S.S.R. ???????

  2. Dat doet me denken aan de “vuile hetero campagne” die het C.G.K.R. 17-29 mei 2006 voerde !
    U vindt alles hierover nog terug door op hun webstek onder “zoeken” ; “vuile hetero” in te vullen
    Die bitskoemmers gaan dan wel voorbij het feit dat zij die scabreuze campagne kunnen voeren dank zij het feit dat “vuile hetero’s”(sic) hen verwekt hebben ! Hoe ondankbaar kan men wel zijn !

  3. “Aparte Holebi Spelen” ???? Ja dat is politiek-correct hé ! Maar als iemand aparte Hetero-Spelen zou durven te organiseren, DAN zou het uiteraard…..”discriminatie”(sic) genoemd worden DAN wel, volledig conform de politiek-correcte TWEEZAKKERIJ uiteraard !

  4. Al dat politiek-correct gezemelzeik over holebi rechten, zou dat geen discriminatie impliceren tegenover de rechten van walebi’s ? Dit zou dan volkomen in strijd zijn met het politiek-correct communistisch beginsel dat alles en iedereen “gelijk” dient te zijn en behandeld te worden. Leve de politiek-correcte eenheidsworst waarin men alles, maar dan ook alles kan in “verwerken”, draai het er maar in, het wordt wel verpatst op het PoCo-Vogelmarkt kraam ; “niet warm, niet willen !”

Trending

%d bloggers liken dit: