Problemen door gaswinning in Groningen

GroningersinopstandEr is de nodige onrust in de noordelijke provincie Groningen. Vanwege het ontstane probleem door de gasboringen, zoals gescheurde huizen, is de bevolking boos op de landelijke politiek. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) boort in Groningen op verschillende plekken in de grond om gas te winnen, echter dit heeft als gevolg dat er aardbevingen ontstaan die onveilige gevoelens oproepen, evenals dat huizen verzakken en muren scheuren.

Minister Kamp ging daarom naar Groningen toe om te vertellen wat het antwoord van het kabinet is op de ontstane onrust. Er komt vanuit de regering een pakket met maatregelen over vijf jaar verspreid van 1,2 miljard euro’s. Daarbij gaat men de komende drie jaar minder gas winnen in de regio en belooft men vurig vanaf heden beter te gaan overleggen met de lokale besturen.

De handreiking vanuit de regering heeft vooralsnog veel mensen niet overtuigd. Men is ook boos dat er pas actie is ondernomen wanneer er grote problemen ontstonden na de aardbevingen en niet eerder. Tevens is men ook boos dat er veel geld komt uit de gaswinning, maar er vanuit de overheid zo weinig geld terugvloeit naar de regio Oost-Groningen, wat één van de armste gebieden van Nederland is en het geld zeker kan gebruiken.

Inmiddels zijn er verscheidende actiegroepen en belangenorganisaties die de strijd aangaan tegen het huidige gaswinningbeleid. Er zijn er drie die zich veelvuldig profileren en oproepen tot actie, De Groninger Bodem Beweging, Schokkend Groningen en Groningers in Opstand. Ik zie niet heel veel verschil tussen al deze groepen, maar men voelt zich uiteraard vooral allemaal onheus behandeld.

Maar men maakt zich zeker niet alleen druk om het geld dat hen is onthouden, getuigen de reacties op het verzakken van monumentale huizen, de nadruk op de ontstane onveiligheid en de scherpte kritiek op zowel de regering als de NAM en haar eigenaars de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil.

One comment

  1. Misschien eerst naar de voorstellen luisteren en daar men gaat overleggen met de lokale besturen moeten deze duidelijk zeggen wat kan en niet. Men zet toch al een stap in de goede richting door minder gas te winnen in de regio. Als ze zich geheel terug trekken dan zal de regio nog armer worden. Mocht de overleggingen en voorstellen niet lukken kan men nog actie ondernemen.

Comments are closed.