N-VA is duidelijk over drugs: sensibilisatie is belangrijker dan kwaliteitscontrole

drugs xtcOver de standpunten van de N-VA in verband met soft- en harddrugs wordt weleens getwijfeld in Vlaams-nationalistische kringen. Voor veel nationalisten is het ontoelaatbaar dat drugs – in welke vorm dan ook – een legale plaats innemen in onze maatschappij. Zowel het Vlaams Belang als VBJ zijn altijd consequent tegen legalisering geweest. Bij de N-VA ligt dat enigszins anders, zeker als het de jongeren van deze partij betreft, al lijkt daar verandering in te komen.

Voorstanders van legalisering halen argumenten aan dat enerzijds koffie en alcohol ook drugs zijn en anderzijds dat door drugs toe te laten, er meer controle kan uitgeoefend worden op een aantal vlakken. Wie gebruikt er? Wat met de kwaliteit van de drugs? De prijs kan gedrukt worden plus de staat zou er wat kunnen aan verdienen middels taksen en accijnzen. VBJ-voorzitter Tom Van Grieken ontkrachtte enkele dagen geleden deels deze argumenten: lees hier.

De N-VA denkt in veel gevallen anders over de legalisering dan Jong N-VA. Gisteren vernamen we van Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans dat er een nieuwe soort XTC rondgaat. Deze variant is echter dodelijk gebleken en meteen rijzen er vragen op hoe men deze dodelijk drugs dient te bestrijden. In Wallonië loopt er een project waarbij druggebruikers anoniem hun ‘spul’ kunnen laten testen. Het is via deze test dat men bij deze dodelijke XTC uitkwam. Voor Lies Jans is dit een verkeerde aanpak: “De N-VA is geen voorstander van het ter plaatse testen van pillen. Voor ons is dit een nieuwe stap naar de aanvaarding van druggebruik. ‘Drugs is OK als de kwaliteit maar goed is’, lijkt voor de N-VA een slecht signaal.

Preventie is voor ons essentieel. Persoonlijk contact tussen hulpverlener en gebruiker is daarbij cruciaal. Daar zijn echter betere manieren voor. Hulpverleners kunnen zich op het terrein begeven om campagne te voeren en de bevolking te sensibiliseren. Niet om hun drugs te testen“, aldus Jans. Daarvoor ziet de N-VA andere mogelijkheden. “Wetenschappelijk onderzoek naar drugs kan nu ook al gevoerd worden. De politie neemt enorme hoeveelheden drugs in beslag. Daar zou uitvoerig onderzoek op kunnen worden uitgevoerd. Het is voor onderzoekers echter zeer moeilijk om dat te verkrijgen. Een vlotte samenwerking tussen wetenschappers, politie en justitie maakt het testen van pillen op locatie overbodig“, vult senator Louis Ide haar Vlaamse collega aan.

De Wever voert in Antwerpen een War on drugs en Lies Jans en Louis Ide pleiten voor sensibilisatie in plaats van de vermaledijde legalisering of op zijn minst de weg ernaartoe. Bij de Jong N-VA echter stelt men nog steeds: “Bezit van kleine hoeveelheden of eigen gebruik van softdrugs hoeven niet gerechtelijk vervolgd te worden. De grens die we hierbij hanteren is 5 gram.” Desalniettemin is de N-VA stilaan op de goede weg als het op de standpunten aangaande drugs aankomt.

One comment

  1. Steeds opnieuw komt men bij de NVA naar voor met een gespleten tong.. Wanneer zullen ze een duidelijk programma naar buiten brengen?

Comments are closed.