Alleenrecht om te mogen jagen door Koning en Co goedgekeurd door… de ‘volksnationalistische’ N-VA

jagerBelgië is een monarchie en een monarchie wordt tot nader order geleid door een koning of een koningin, zo ook in België dus. Volgens ons, volksnationalisten, is een monarchie een achterhaalde instelling die enkel nog thuishoort in sprookjes. Edoch, sommige monarchieën in Europa oefenen louter ceremoniële functies uit. In België echter kost de monarchie de bevolking handenvol geld, aangezien wij financieel instaan voor het onderhoud van de koninklijke familie.

De Belgische monarchen hebben echter nog méér achterhaalde rechten. Eén daarvan is het alleenrecht om te mogen jagen in een aantal bossen en wouden. Enkele Vlaams Belang-Vlaams volksvertegenwoordigers stelden vast dat onder andere in het Zoniënwoud, dat deels op Vlaams grondgebied ligt (Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren), de Koning met zijn gevolg mag gaan jagen, maar dat ‘gewone’ jagers dat niét mogen. Dit alleenrecht stamt nog af uit de jaren stillekes, maar werd telkens bij wetswijzigingen aangepast om toch dit recht te kunnen behouden.

Lees hieronder het voorstel van wetswijziging van de drie Vlaams Belangers. Ondanks het ondemocratisch gehalte van deze hierboven vermeldde exclusieve regeling voor de vorsten en ondanks de ‘confederale’ en zogezegd ‘nationalistische’ ingesteldheid van de N-VA, stemden zij toch voor het behoud van dit alleenrecht. Een vreemde beslissing en vooral een bevestiging van het cordon sanitair (waar de N-VA zegt tegen te zijn!), dat andermaal het gezond verstand even opzij deed schuiven.

Het Zoniënwoud strekt zich met zijn 4421 hectaren uit over de drie gewesten. Zo ligt het bos op het grondgebied van de Vlaamse gemeenten Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren, de Brusselse gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe en de Waalse gemeenten Terhulpen en Waterloo. Het huidige Zoniënbos is een overblijfsel van het Kolenwoud, dat zich uitstrekte van de oevers van de Rijn tot de Moezel en de Noordzee.

Het Zoniënwwoud is altijd het jachtterrein geweest voor keizers en koningen. Zo is bekend dat Karel V er geregeld jachtpartijen hield. Onder het ancien régime viel het jachtrecht onder de zogenaamde heerlijke rechten. Dat zijn rechten, verbonden aan een natuurlijk persoon binnen een uit de feodale bestuursvorm voortkomende indeling van het grondgebied. De heerlijkheden werden in de Nederlanden opgeheven na de Franse inval van 1795. Het jachtrecht werd echter na de Franse periode hersteld als zakelijk recht. Dat houdt in dat de eigenaar van de grond tevens de houder van het jachtrecht is.

Ondanks de hergeboorte van het jachtrecht als zakelijk recht werd op bepaalde plaatsen het jachtrecht exclusief toegekend aan de Kroon, los van het eigendomsrecht op de grond.

In artikel 13 van de Jachtwet van 1882 was dat exclusieve jachtrecht voorbehouden aan de Kroon in het Zoniënwoud, in de bossen van Saint-Hubert, in het Hertogenwald, en in de staatseigendommen die grenzen aan het Domaine d’Ardenne. 

Voor het Vlaamse Gewest werd artikel 13 in de Jachtwet opgeheven door het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Het jachtrecht voor de Kroon in het Zoniënwoud werd echter behouden. De decreetgever nam het immers opnieuw op in het derde lid van artikel 11 van het Jachtdecreet.

Binnen een stelsel waar het jachtrecht als zakelijk recht het eigendomsrecht volgt, is het verlenen van dat recht – los van het eigendomsrecht, maar op basis van adellijke afstamming – niet meer op zijn plaats. De derde paragraaf van artikel 11 van het Jachtdecreet kan dan ook het beste worden geschrapt.

VOORSTEL VAN DECREET (ingediend 10 oktober 2013)

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 11 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 wordt het derde lid opgeheven.

Pieter HUYBRECHTS – Joris VAN HAUTHEM – Katleen MARTENS

3 comments

  1. “Lang geleden, in de tijd dat de dieren nog spraken waren er eens een tijdje heksen, reuzen, kabouters, feeën, koningen, koninginnen (in één koddig kolder-land zelfs 3 stuks tegelijk, één reserve en één reserve voor de reserve, echt waar !), prinsen, princesse-boontjes, trollen, tovenaars etc…” In moderne staten die staatsleiderschap toekennen op basis-democratische wijze zijn die er niet meer ; er zijn daar nu wel Presidenten, al of niet schuimarcheerders, die per scooter met een broek vol goesting naar hun zoveelste lief op rij koersen, kwestie van om de zoveel jaar met een exemplaar van recenter bouwjaar te kunnen pronken, teneinde het zelfvertrouwen van het onzekere ego wat op te vijzelen. Toch blij te horen dat onze minzame Vorst dus het alleenrecht heeft om op die jachttereinen heel wat “kemels te schieten” en ook “met spek te schieten” , welgemikt raak en zelfs zonder kogels. Wie doet het hem na ? Alleszins geen schuinmarcherende President, want tegelijkertijd mikken en schuimarcheren is ondoenbaar.

    1. emmm….hebt U goed gelezen? Dit is een VB-initiatief dat door NVA werd weggestemd. Of gaat U sympathie krijgen voor de NVA omdat ze als slippendragers van de Seksen-Coburgers optreden?

Comments are closed.