Aanvraag tot EU-referendum in Nederland: het debat

eurefGisteravond was het dan zover, het debat aangaande de referendumaanvraag vond plaats in ons Nederlands parlement. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen bij de ruim honderd vrijwilligers van het Burgerforum die aanwezig waren. Thierry Baudet hield een vlammend betoog tegenover de parlementariërs alvorens het debat begon:

“Dames en heren, vertegenwoordigers van het Nederlandse volk,

Zo’n 160 jaar geleden ontstond onze parlementaire democratie.

Dit huis, uw huis, verwierf rond 1848 het recht om, namens ons allemaal, te beslissen over onze wetten, over onze grenzen en de omgang met onze buurlanden. Na een felle strijd van Thorbecke, verwierf het parlement ook het recht om namens het volk te beslissen over de besteding van belastinggeld, het budgetrecht. Zo ontstond onze democratie.

Maar die democratie staat op het punt te verdwijnen. De Tweede Kamer staat op het punt haar kernbevoegdheden kwijt te raken. Onze bevolking staat op het punt om haar zelfbeschikking te verliezen.

En dit zien we niet alleen in Nederland. Het gebeurt in alle lidstaten van de Europese Unie.

Het ooit aan ons verkochte samenwerkingsverband van soevereine democratieën, is nergens te bekennen. Zoals Britse europarlementariërs onlangs zeiden: ‘it is a very different animal’ geworden. Een heel ander beest.

De EU en haar instituties zijn in een sluipend uitdijingsproces geraakt. Geleidelijk wordt de macht van de EU steeds groter, stapje voor stapje verwerft zij meer bevoegdheden.

Vaak via diplomatieke compromissen en ingewikkelde juridische constructies. Via ogenschijnlijk technische maatregelen, of via twee stappen vooruit en dan weer een stapje terug. Maar toch. Inmiddels is die uitdijende macht zó omvattend geworden, dat zelfs bindende begrotingsafspraken op de Brusselse agenda staan. Het ooit zo felbevochten budgetrecht, de kern van de Nederlandse democratie, zal spoedig ook onder Brusselse beslissingsmacht vallen.

Dames en heren, vertegenwoordigers van het Nederlandse volk,

9 jaar geleden kreeg de Nederlandse bevolking de kans zich direct uit te spreken over de wenselijkheid van die uitdijende EU. Het resultaat was dat op 1 juni 2005, ruim 61% tegen de Europese Grondwet stemde. Bijna twee derde van de bevolking zei dus NEE tegen het opgaan in een continent-breed staatsverband. Bijna twee derde zei NEE tegen de uitholling van uw rol als parlement.

Maar sindsdien is de macht van Brussel alleen maar groter geworden. Op alle mogelijke terreinen neemt de beslissingsbevoegdheid van de Europese Unie voortdurend toe. Nu is zelfs een bankenunie in zicht, een begrotingsunie, een Europees immigratie- en asielbeleid, een Europese buitenlandse dienst en centraal gecoördineerde defensie. U realiseert het zich misschien niet, maar wat hier feitelijk gebeurt is dat uw politieke standpunten geen consequenties meer zullen hebben. U kunt geen beleid meer maken.

U heft uzelf op.

Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet. Want de soevereiniteit ligt uiteindelijk bij ons, het volk. U bent slechts de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En u kunt niet iets weggeven dat u niet bezit.

Dames en heren, dit is geen hamerstuk. Geen eenvoudig te nemen hobbeltje op de weg naar een onvermijdelijke Europese federatie.

Voor u staan 63.000 mensen, die zich schaarden achter het Burgerforum-EU. Uit een peiling bleek gister dat meer dan twee derde van de Nederlandse bevolking, net als wij, een Referendum wil bij nieuwe machtsoverdracht. Voor u staan de mensen die u herinneren aan de twee derde meerderheid die in 2005 NEE zei tegen de Europese Grondwet, de twee derde meerderheid die u herinnert aan uw taak, aan uw verantwoordelijkheid als hoeder van de Nederlandse democratie.

Voor u staat een man die namens hen eist dat er een eind komt aan de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU. De marginalisering van ons parlement kan niet zonder expliciete toestemming van de bevolking. Bij een volgende overdracht moeten wij, het soevereine volk van Nederland, daarover geraadpleegd worden. Dat is wat onze democratie van u vraagt.”

Image
Thierry Baudet op de bühne.

Daarna was het de beurt aan de partijen die het volk vertegenwoordig(d)en. De Democraten ’66, opgericht in 1966 door studenten met als doel meer macht naar het volk over te hevelen, onder andere door referenda, sloeg compleet door in de Pro Europa koers. Zonder twijfel wezen ze de referendumaanvraag van het volk af ten faveure van het pluche in Brussel.

De meeste andere partijen vervielen in wollig taalgebruik met als uitzondering de PVV en de Partij van de Dieren.

De Partij van de Dieren en de PVV onderschreven zonder meer het voorstel. Bemoedigend, want er komen twee verkiezingen aan. Te weten voor de gemeenteraad en het Europees Parlement. Twee derde van het Nederlandse volk is tegen de overdracht van (meer) bevoegdheden naar Brussel. Zowel voor politiek linkse- en rechtse mensen is er dus een keuze als de overdracht van de macht naar de EU een primaire beweegreden om te stemmen is.

Dat de ondergronds levende onvrede groot is blijkt uit verschillende signalen vanuit de samenleving. Het worden nog spannende tijden. Van het Burgerforum-EU.nl zullen we nog meer gaan horen!