Pleitbezorger pedofilie voorzitter van Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen

CKSAlogoIn het artikel over de Werkgroep Pedofilie, waar openlijk reclame voor werd gemaakt in Kerk en Leven, viel de naam van Jef (eigenlijk Jozef) Barzin reeds. De man is deken van Antwerpen, maar staat ook (in)direct in contact met de schoolgaande jeugd in het katholiek onderwijs van Antwerpen.

Zijn engagement in de Werkgroep Pedofilie is een publiek geheim. Zelf probeerde hij nog op Wikipedia zijn bijdrage aan Werkgroep Pedofilie eerst uit te wissen (zie afbeelding), later te minimaliseren.

Barzin

Men zou denken dat de man op z’n minst ergens in een hoekje van het bisdom is weggestoken, liever uitgeleverd aan het gerecht uiteraard maar ja…. Nee, hij is nog steeds pastoor-deken van Antwerpen-Noord en…voorzitter van het Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen. Zijn naam is ook terug te vinden (pagina 3) van het schoolreglement van Maria Boodschap.

CKSA

Kan bisschop Bonny dit aub eens grondig uitleggen?

One comment

  1. “Jef Barzin” is pastoor van O.LV. Middelares , Berchem,(Pulhof) dat staat vermeld in de colofon van het parochieblad “Kerk en Leven” editie 0078 dd 15 jan. 2014 voor de 2 parochies “BERCHEM LUYTHAGEN PULHOF”, dat ik hier voor mij heb liggen. Er staat letterlijk : “Jef Barzin, pastoor; Lange Lobroekstraat 163 Antwerpen, telefoon 03.232.08.48.” Vermits dit in “de pers” verscheen een weekblad meer bepaald en dus openbaar gemaakt is, schend ik dus hiermee, door deze info door te spelen niemand’s privacy.

Comments are closed.