De allesbehalve katholieke Kerk in Vlaanderen

gay prideWat is er aan de hand met de kerk in Vlaanderen? Wie een kerk binnenwandelt, kan bijna de muffe progressieve geur ruiken van de dolle jaren ’70 en ’80. (Of om het met andere woorden te zeggen: men kan de rook van satan bijna voelen, zo dik hangt hij.) De jaren waarin progressieve gelovigen de boel overnamen en twee millennia aan traditie begonnen af te breken. De pedofiliezaken die daaruit voortvloeien hebben enorm veel slachtoffers gemaakt. Had dit kunnen afgeweerd worden? Uiteraard, maar daarvoor had men uiteraard wel bekwamere mensen (of mensen die nog katholiek waren) dan Danneels nodig. Onder Danneels maakte Kerk&Leven immers reclame voor organisaties die een positief beeld van pedofilie wilden ophangen.

De katholieke kerk in Vlaanderen, en in gans Europa, zit in een zware crisis. Sinds men de linkse groepen daar de plak heeft laten zwaaien onder het mom van “parochiebesturen”, vaak in handen van een vrijzinnige/atheïstische “parochiemedewerker”, is er niet veel katholiek meer aan de katholieke kerk. Jonge gelovigen, die voor het merendeel een meer traditionele koers willen varen en niet vies zijn van de Latijnse Mis, worden door de fossielen van progressieven weggeduwd. .

Maar wat heeft de kerk dan specifiek fout gedaan met betrekking tot pedofilie? Onder Danneels is er ronduit reclame verschenen in Kerk&Leven (9 augustus 1984) om de “vooroordelen” over pedofilie bekend te maken. In oktober 1984 ontving toenmalig kardinaal Danneels een brief van een bezorgde moeder hierover. Wat stond er immers in de aankondiging? “Sinds enkele jaren bestaat er in Vlaanderen een oecemenische werkgroep pedofilie […] wil de Kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen. […] wil de werkgroep een ontmoetingspunt creëren voor pedofiele mensen om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen.”

Kerk en leven

De verantwoordelijken hiervoor: Pastoor Jef Barzin (Antwerpen), L.P.G. Van Tricht (Kapellen) en namens de werkgroep Th. Weerstra (Brussel). Zoals reeds vermeld, had de bezorgde moeder niet enkel een brief geschreven naar Danneels. Ze had informatie opgevraagd bij die werkgroep om te weten te komen wat er eigenlijk werd gezegd/verspreid. Enkele citaten: “Als uw zoontje of dochtertje de band met de pedofiel als fijn aanvoelt, maak dan die band niet kapot” of wat denkt u van deze: “Veel overtuigde christenen kunnen nog wat leren van pedofielen.”. Wat was Danneels zijn reactie? Zoals in alle belangrijke zaken: laten betijen. Waar is Jef Barzin ondertussen? De man werd in 1988 pastoor van de Sint-Lambertusparochie in Antwerpen, in 2003 kwamen daar Sint-Amandus en Sint-Eligius bij. In 2007 werd hij door de bisschop van Antwerpen benoemd tot deken van Antwerpen, waarmee hij mee in de bisschopsraad zit. In 2009 werd hij ook pastoor-deken in Sint Jan Baptist (Berchem), Heilig Hart en Heilige Bernadette (Deurne) en sinds 2011 Sint-Rumoldus (Deurne).

Kerk&Leven is ondertussen ook steeds verder in links vrijzinnig anti-katholiek vaarwater gekomen. De voormalige perschef (periode 1970-1987) van Roger Vangheluwe, Mark Vandevoorde (met column op deredactie.be) werd in 1987 chef van Kerk&Leven (hij volgde Felix Dalle op, onder hem heette het nog Kerkelijk Leven, belangrijk verschil). Daarna zou hij adviseur worden voor Yves Leterme, Herman Van Rompuy en Stefaan van Ackere. Hij zou opgevolgd worden door Toon Osaer, nu directeur van uitgeverij Halewijn, die een “kruistocht” voerde tegen Alexandra Colen. Alexandra Colen trok immers ten strijde tegen de Roeach-boekenreeks, boeken godsdienst voor het secundair onderwijs, waarmee men “kinderen bewust wil maken van hun seksualiteit”. Toon Osaer steunde het uitgeverscomité hier actief bij. Maar goed, terug naar Mark Vandevoorde. De man is in zijn gesprekken over Facebook en houding naar conservatieve gelovige jongeren in staat om onverdraagzamer te zijn dan de gemiddelde antifascist. Durf te zeggen dat je van de Latijnse Mis houdt, dan ben je een onverdraagzame nazi. Indien je niet akkoord bent met zijn interpretatie van het geloof, dan ben je een afvallige. Zelf heb ik mogen zien hoe hij nog weigert te spreken met mensen die de letterlijke woorden van paus Franciscus erbij halen. De paus spreekt zich nog steeds sterk uit tegen abortus en homoseksualiteit, in dezelfde bewoordingen als zijn voorganger, maar moet dienen als front om een nog linksere agenda door te drukken.

Weet de bisschop van Antwerpen hier allemaal dan niet van? Jawel. In april 2008 verscheen er in De Morgen een artikel waarin reeds een beerput hierover werd opengetrokken. De reactie hierop was dat men in het artikel vergeten was “het in het kader van de toenmalige tijdsgeest” te zien. Zelf is hij trouwens goede vrienden met heel die bende, zie onderstaande  foto.

Selderslaghs - Bonny -Barzin

Van links naar rechts: kannunik Selderslaghs (wil vrouwelijk priesters), bisschop van Antwerpen Bonny en Jef Barzin (werkgroep pedofilie).

De bisschoppen in Vlaanderen spreken zich trouwens ook al jaren sterk uit tegen het inzetten van buitenlandse priesters in Vlaanderen, wat het tekort zou oplossen. Een Poolse of Afrikaanse priester, dat zijn immers militante conservatieven en dus een gevaar voor hun positie.

De kerk in Vlaanderen durft zich dus nog af te vragen waar het allemaal fout loopt? Ik roep aartsbisschop Léonard op om datgene te doen wat zijn voorganger bewust verzuimde: grote kuis houden. Smijt die progressieve libertijnse bende eruit, desnoods worden alle bisschoppen hun bisschoppelijke waardigheid ontnomen. De gewone gelovige, die nu zondag de Kerk mijdt omdat er een allesbehalve katholieke Mis, maar wel een “tolerante, verdraagzame gebedsdienst” plaatsvindt, zal u steunen.

Laten we immers niet vergeten wat Christus zelf zei over wat er met deze figuren moest gebeuren:

molensteen

NB: de schrijver van dit artikel is een gelovig katholiek. Dit artikel is niet om de kerk in Vlaanderen aan te vallen als religieuze instelling, integendeel. Het is meer dan ooit tijd dat men ophoudt met alles te willen bedekken met de mantel der liefde. Identiteit is meer dan taal. Zoals Pat Buchanan schreef: “Wanneer het geloof sterft, sterft de cultuur, sterft de beschaving, sterft het volk. Dat is de evolutie”. Het is tijd om een heropleving van het échte katholicisme, dat van onze voorouders, in gang te zetten en niet de libertijnse vrijzinnigheid die zich nu in de Kerk heeft genesteld.

13 comments

 1. Al wie in zijn kortebroekentijd zwaar gebukt is gegaan onder een abnormaal-strenge katholieke college “opvoeding”(sic) met strikte scheiding jongens-meisjes wist ervan dat sommige fijngebouwde jongetjes te horen kregen ; “kom eens op mijn kamer” vanwege sommigen onder de priester-leraars, ik herhaal bewust ; “sommigen”. Toch werd ons (vruchteloos) wijsgemaakt dat er slechts één bijzonder streng Gebod van God was : het zesde (“doe geen onkuisheid”) terwijl dit NIET in de Bijbelse versie van de Tien Geboden staat maar kennelijk diende om OOK 10 geboden bijeen te kunnen scharrelen en ter vervanging van één der Bijbelse Tien Geboden (geen afbeeldingen maken) dat door de protestanten wordt gevolgd, maar niet door Katholieken, Anglicanen, Orthodoxen… Ik herinner me nog dat een priester godsdienst-leraar ons met een rood hoofd probeerde wijs te maken dat men “door met zichzelf bezig te zijn”(sic) iets in de ruggengraat zou krijgen waardoor men blind zou worden (ECHT WAAR !).Blind ben ik niet geworden maar ik draag wel een bril, dus…………

 2. Heel bemoedigende artikel. Dis goed om te sien daar is steeds sulke regsinnige gelowiges in Vlaandere.

 3. ” Penis in anum puerorum dulcus (est) ” ?????? Uit wiens Latijns psalmgezang zou dat wel kunnen komen ?

 4. Ik heb hier het recentste nummer voor mij liggen van het weekblad “Kerk en Leven” editie 0078 dd 15 jan. van dit jaar voor de beide parochies ; Berchem Luithagen en Pulhof. Op blz. 2 lees in in de colofon voor de Parochie O.L.V. Middelares (Pulhof) o.a. ” Jef Barzin, pastoor, (KNIP) Door deze info door te geven schend ik niemand’s privacy vermits dit openbaar gemaakt werd in een weekblad en dus voor een breed publiek toegankelijk is !

 5. Ik wil niets goedpraten , maar ik vind wel dat tegenwoordig het woord ” pedofiel ” , wat eigenlijk iemand zou moeten zijn die van kinderen houdt , verkeerd gebruikt wordt . Een aanrander van een kind , zelfs met de ” toestemming ” van het kind , is alles behalve een pedofiel !

  1. Sinterklaas is een “kindervriend” maar dat is GEEN synoniem van “pedofiel” !

 6. Links maakte alles kapot en daar gaan ze ook nu nog steeds mee door. Overal moet die zotte progressieve trein door heen daveren als een olifant door een porseleinkast

  1. Dat is de bittere politiek-correcte vrucht van de PoCo-nootboom, die in mei 68 door decadente verdwaasde leerling-tovenaars geplant werd en nu nog met politiek-correcte drek wordt bemest !

 7. Wie een kerk binnenwandelt, kan bijna de muffe progressieve geur ruiken van de dolle jaren ’70 en ’80. (Of om het met andere woorden te zeggen: men kan de rook van satan bijna voelen, zo dik hangt hij.)

  Hahahahahah!

  Prachtig gezegd! :D

 8. Ik vrees, met deze bende hypocrieten en paleisvriendjes, dat het een maat voor niets zal worden.

Comments are closed.