kosovo-thaci-1024-683Alweer vreemd nieuws vanuit het Europees parlement, waar de N-VA zetelt als onderdeel van de extreem-linkse groene fractie geleid door de Duitse pedofiel Cohn-BenditTwee weken geleden uitte de Antwerpse N-VA-schepen Liesbeth Homans haar bezorgdheid omdat Roemenen en Bulgaren vrij welkom zijn vanaf 1 januari, met alle gevolgen van dien voor onze sociale zekerheid. De verklaring van Homans was zeer opmerkelijk, aangezien haar eigen partij het opengooien vande grenzen voor Roemenië en Bulgarije eerder heeft goedgekeurd in het Europees Parlement (alsook in het Vlaams en in het federaal Parlement). Het wegvallen van arbeidsbeperkingen en het vrije verkeer van personen zijn een logisch gevolg van het EU-lidmaatschap van beide landen.

Minister Bourgeois werd hierover ondervraagd in het Vlaams Parlement, maar vond dat er… geen probleem was.  ‘ In het Europees Parlement deed de N-VA er gisteren nog een schepje bovenop in het flip-floppen met standpunten’, laat VB-Europarlementslid Philip Claeys weten.  De N-VA stemde gisteren voor een tekst over het vrije verkeer van personen die lijnrecht ingaat tegen de lidstaten die hun arbeidsmarkt en sociale zekerheid willen beschermen tegen massale armoede-immigratie en sociale dumping.  Onder meer voor volgende passages duwde Mark Demesmaeker op het groene stemknopje:

 (M) “overwegende dat met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen, het vrij verkeer van EU-burgers voor sommige politieke partijen een onderwerp van de campagne geworden is; overwegende dat het risico bestaat dat deze discussie, als die niet met rationele argumenten gevoerd wordt, tot stigmatisering van burgers uit sommige lidstaten of mobiele EU-burgers kan leiden en tot een toename van racisme en vreemdelingenhaat;”

 (2) “protesteert krachtig tegen het standpunt van sommige Europese leiders die aandringen op verandering en beperking van het recht van vrij verkeer van burgers; verzoekt de lidstaten af te zien van handelingen die het recht van vrij verkeer, dat op centrale EU-wetgeving stoelt, zouden kunnen aantasten;”

 (4) “verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het recht van de Unie strikt wordt toegepast om te kunnen waarborgen dat alle EU-burgers gelijk worden behandeld en niet worden gediscrimineerd wat betreft de toegang tot werk, banen en arbeidsomstandigheden, beloning, ontslag, en sociale en fiscale voordelen, en zo te zorgen voor eerlijke mededinging tussen ondernemingen; en dringt er bij de nationale autoriteiten op aan elke ongerechtvaardigde beperking of belemmering van het vrij verkeer van werknemers en elke uitbuiting van werknemers tegen te gaan.”

Wat de N-VA goedkeurt in het Europees Parlement gaat dus lijnrecht in tegen wat de N-VA verklaart vanuit het Antwerpse schepencollege. Er bestaan blijkbaar meerdere N-VA’s, met tegenovergestelde programma’s.

En alsof dat nog niet genoeg is, stemde N-VA-europarlementslid Mark Demesmaeker ook nog voor een resolutie over het “Europese integratieproces van Kosovo” waarin het Europees Parlement ervoor pleit dat Kosovo zowaar lid moet worden van de EU, dat de visumplicht voor Kosovaren moet wegvallen en dat het land nog meer geld moet krijgen in het kader van de ‘pretoetredingssteun’. ‘Het feit dat Kosovo enorme problemen van corruptie en georganiseerde misdaad kent, mag blijkbaar de pret niet drukken’, aldus Philip Claeys. ‘ Het Vlaams Belang zal deze hypocrisie blijven aanklagen’.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “N-VA in Europarlement wil open grenzen voor Roemenen, Bulgaren én Kosovaren”

  1. Natuurlijk wil de NV-Asociaal dat : goedkope arbeidskrachten importeren die aan dumping prijzen willen komen werken , vaak “in het zwart”. Zo kan er ook druk gezet worden bij CAO-onderhandelingen om barema lonen laag te houden. Vergeet niet dat Bart Dewever verklaarde ; “VOKA zijn mijn bazen” en dat tal van VOKA-personeel werd overgepompt naar de Propaganda Staffel (“studiedienst”) van NV-Asociaal toe. Dit alles creëert zeker de perceptie dat VOKA de NV-Asociaal zou kunnen gecharterd hebben. Informeer u eens over het sociaal-economisch programma van het VB en het Asociaal-economisch programma van NV-Asociaal, lichtjaren afstand tussen beide.

  2. Jean Marie TYTECA

    Zoals reeds vroeger aangegeven bestaat de NVA over een linkse en rechtse strekking. In dit opzicht kan het niet anders dan dat beiden tegenstrijdige verklaringen naar hun goedgelovig kiesvee doorsturen. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom hun kiescongres met de specifieke partijprogramma punten zo dicht bij de verkiezingen staan. Ze laten m.a.w. het VB niet toe om het ware programma te bekritiseren. Ongeacht het feit dat de EU speelt met de toekomst van een leefbaar Vlaanderen blijkt voor veel kiezers dit een ver van mijn bed show.

  3. Europa maakt alles kapot zo lang ze maar hun zakken kunnen vullen

Trending

%d bloggers liken dit: